Mišraus amžiaus ikimokyklinio vaikų ugdymo grupė „Žiniukai“ yra įsikūrusi Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio patalpose. 

Grupės patalpos nors ir neįprastos, bet  yra erdvios, pritaikytos ikimokyklinio ugdymo organizavimo veiklai. Pagrindinis grupės tikslas – sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms derinti mokymosi ir pilnaverčio vaikų ugdymo galimybes. Vaikams skiriamas nemokamas maitinimas pagal pieno produktų ir vaisių tiekimo ugdymo įstaigoms programas.

 • Grupės darbo laikas – nuo 8 iki 14 val.
 • Mėnesio abonentinis mokestis – 5,64 €
 • Grupėje dirba auklėtoja Loreta Šeibokienė, auklėtojos padėjėja – Vaida Kašelynienė

Ugdymo modelio „Mobilaus lankymo ikimokyklinio ugdymo grupė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos moksleivių šeimų vaikams“ privalumai:

 • Savitas ugdomosios aplinkos sukūrimas. Pasak ugdytinių mamų, ikimokyklinės grupės aplinka labai artima namų aplinkai. Todėl vaikas daug greičiau ir lengviau adaptuojasi naujoje aplinkoje.
 • Lankstus vaikų atvedimo į grupę ir pasėmimo iš grupės laikas.
 • Besimokantys vaikučių tėvai pertraukų metu gali ateiti ir bendrauti, dalyvauti bendroje ugdomojoje veikloje kartu su savo vaikais.
 • Vaikas ikimokyklinėje grupėje būna ne ilgiau kaip 4 val.

Vaikai noriai įsitraukia į siūlomas veiklas. Vyraujanti veikla grupėje – individualūs, judrūs, ramūs žaidimai, kurių metu mažesnieji vaikai pratinasi būti vienas šalia kito, susitarti. Esant palankioms oro sąlygoms, ugdytiniai dažnai būna Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos parke, prie vandens fontano, stadione.

Mobilaus lankymo ikimokyklinio ugdymo grupės moksleivių šeimų vaikams  ugdymo prioritetai:

 • Sėkminga vaiko adaptacija naujoje aplinkoje – grupėje.
 • Pirmųjų aplinkos pažinimo, kalbos, meninės veiklos, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Jautrumo kitiems ugdymas - pratinti pajusti kito žmogaus nuotaikas, norus, pasitikėti, rūpintis kitais, būti jautriems.
 • Tautos kultūros pagrindų - kalbos, dorinių, estetinių nuostatų, vertybių, papročių, tradicijų  puoselėjimas.

Powered by JS Network Solutions