PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą pateikimas

2020 m. gegužės 20 d. rugpjūčio 7 d.,
vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 12 d.

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,
vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 12 d.

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą registravimas

2020 m. rugpjūčio 15 d.rugpjūčio 26 d.

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos


Powered by JS Network Solutions