PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą pateikimas

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms


2022-06-01 – 2022-08-05

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2022-08-12

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2022-08-16 – 2022-08-18

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą registravimas

2022-08-19 – 2022-08-23

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2022-08-26

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2022-08-29 - 31

LAISVŲ VF AR VNF VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas.

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

National CPR association