UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA – JŪSŲ SĖKMĖS KELIAS!

KVIEČIAME EITI KARTU

  
 • Stojimas į Ukmergės technologijų ir verslo  mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.
 • Neturinčius galimybės pateikti prašymą per sistemą, kviečiame atvykti į mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie kompiuterio prašymui pateikti.
 • Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.
 • Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis.
 • Likus laisvų vietų organizuojamas papildomas priėmimas.
 • Stojantieji, gavę kvietimą pasirašyti profesinio mokymo sutartį, privalo atvykti į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą (Kauno g. 108, Ukmergė) su visais reikalingais dokumentais.

 

Konsultacijos priėmimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Prašymą padėsime užpildyti mokykloje, Kauno g. 108, Ukmergė.

Į klausimus atsakysime tel. +370 656 53 348, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. bei facebookpaskyroje https://www.facebook.com/ukvm.lt

  • UTVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokslas nemokamas.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokymas dieninis.

   • Profesinis mokymas vyksta ryte ir po pietų.

   • Į mokyklą priimami užsieniečiai, turintys teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi LR

   • Atvykusiems suteikiamas bendrabutis (10 €/mėn.)

   • Mokiniai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.

   • Mokiniai mokosi ir įgyja praktinių įgūdžių moderniame sktoriniame praktinio mokymo centre.

   • Mokiniai mokosi su naujausia įranga.

   • Mokiniai gali mokytis pameistrystės mokymo forma.

   • Mokiniai gali įgyti A, B, C, CE vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą.

   • Mokiniai gali įgyti traktorininko, krautuvo vairuotojo ir kt. kvalifikacijos pažymėjimus.

   • Mokiniai dalyvauja šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse.

   • Mokiniai naudojasi biblioteka-informacijos centru.

   • Mokiniai naudojasi modernia sporto baze.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma)
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą

   • Stojančio į profesinę mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą
   • Pažymėjimo kopija reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių
   • Pažyma reikalinga siekiant užtikrinti švietimo pagalbos tęstinumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, jei stojantysis siekia būti priimtas mokytis pirmumo teise, nes dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių).
   • Išvada reikalinga siekiant tinkamai organizuoti praktinį profesinį mokymą, atsižvelgiant į stojančiojo sveikatos būklę

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm)
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą.
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma).
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Brandos atestatą.
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm)
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Vaiko sveikatos pažymėjimą „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (iki 18 metų) (027-1/a forma)
   • Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Įgyto išsilavinimo dokumentą
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm).
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Turintiems profesiją

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą.
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Diplomą ir priedėlį.
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi dalykų užskaitymui

   • Akademinę pažymą (nutraukusiems studijų/profesinio mokymo sutartį)
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi dalykų užskaitymui

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm).
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
National CPR association