• UKVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokome su naujausia įranga.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokiniams, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, mokslas trunka 2 metus.

   • Mokiniams suteikiama galimybė apsigyventi mokyklos bendrabutyje.

   • Mokinių vaikus priimame į vaikų darželio grupę.

   • Moksleiviai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Moksleiviai turi galimybę išvykti į stažuotes užsienyje.

   • 9 ir 10 klasių pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (kodai 2001, 2005)

   • Pagrindinės mokyklos patvirtintą pažymą apie mokinio kalbinės kompetencijos lygį (pvz., „B1″, „B2″), jei mokykla tokią išdavė

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą (34-35 psl. kopijos) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopija)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kurioje nurodoma pasirinkta profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo programa

   • Individualaus ugdymo plano formą


  • Rinkis specialybę
  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Brandos atestatą (kodai 3014, 3015) ir jo priedą (kodas 3016)

   • Sveikatos pažymą (086/a forma)

   • 2 foto nuotraukas (3×4)
   • br
   • Pasą (34-35 psl. kopią) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopiją)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa

   • Jau įgytos specialybės DIPLOMO KOPIJĄ SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS.

  • Rinkis specialybę
  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Išsilavinimo dokumentą

   • 2 sveikatos pažymas:
   • 086/a ir 027-1/a formos

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą (34-35 psl. kopiją) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopija)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa.


  • Rinkis specialybę

Powered by JS Network Solutions