Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Programos aprašymo santrauka

otorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Elektromontuotojas

 Elektromontuotojo  mokymo programa

Valstybinis kodas - 330071302

Programos trukmė - 3 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektromontuotojas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji elektromontuotojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi elektromontavimo ir suvirinimo elektra technologijų, žaliavų rūšių, elektrotechnikos ir elektrinių matavimų, elektronikos pagrindų, elektros energijos gamybos ir perdavimo, elektrosaugos, elektros variklių, generatorių, transformatorių, jėgos, apšvietimo, elektrinio šildymo įrengimų sandaros, jų eksploatacijos ir remonto, elektros linijų, įrenginių ir prietaisų montavimo, ardymo ir surinkimo, nesudėtingų konstrukcijų suvirinimo elektra, matavimo priemonių naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, elektros tinklų, statybos, pramonės, žemės ūkio ir kitose įmonėse, tiekiančiose elektros energiją ar turinčiose elektros ūkį. 

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43101302

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Būsimas virėjas turi išmanyti gastronomijos naujoves, ieškoti idėjų gaminant patiekalus, siekti išmokti pajusti skonio vientisumą, gebėti interpretuoti ir derinti maisto produktus.

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji ir  4 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Valstybinis kodas - 330071503

Programos trukmė - 3 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji metalo padirbimo staklininkai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi mašinų gamybos ir metalų tekinimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo technologijų, metalo apdirbimo staklių sandaros, žaliavų, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų, metalo pjovimo režimo technologinių parametrų nustatymo, paviršių padengimo, programinio valdymo lenkimo įrenginių ir technologijos, lazerinio pjovimo, tolerancijos ir techninių matavimų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, pramonės ir paslaugų teikimo įmonėse. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami metalo apdirbimo, brėžinių skaitymo ir kt. gebėjimai. 
Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43073202

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas)

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Programoje numatyti: įvadinis modulis, 3 bendrieji moduliai, 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse, vykdyti individualią veiklą arba mokslą tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Floristas

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021401

Programos trukmė – 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – floristas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas.

Būsimieji floristai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi profesijos technologinių žinių, proginės, šventinės floristikos, interjero ir aplinkos floristikos, ekonomikos ir verslumo. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji ir  3 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Pardavėjas

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041601

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – pardavėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji moduliai, baigiamasis ir 4 pasirenkamieji moduliai.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų srities programas.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43061102

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai  užsiėmimų metu mokomi nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbų, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimo ir redagavimo, trimačių objektų vaizdavimo ir komponavimo kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymo, objektų vizualizacijų modeliavimo, mechaninių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių, rastrinių vaizdų kūrimo ir redagavimo, erdvinių kūnų projektavimo virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimo.

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 6 privalomieji ir  2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021402

Programos trukmė – 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, estetikos įtakos dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesijoje ir profesinės etikos, siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės, megzti ir nerti tekstilės dirbinius, siuvinėti nesudėtingus dirbinius, velti nesudėtingus dirbinius, marginti ir dažyti pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais, rišti ir pinti tekstilės dirbinius, austi rankinėmis audimo staklėmis, komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius, gaminti aksesuarus iš tekstilės.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 9 privalomieji ir  6 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas ar menų studijų srities programas.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43072201

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Praktinių užsiėmimų metu mokomi apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą. 
Praktika atliekama medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 9 privalomieji ir  5 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43071604

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  automobilių mechanikas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. įrenginių derinimo, montavimo, priežiūros, tvarkymo ir taisymo.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 8 privalomieji ir  5 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Logistas ekspeditorius

 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041701

Programos trukmė - 2,3 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 8 privalomieji ir  4 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

  • UKVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokome su naujausia įranga.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Apgyvendiname puikiame mokyklos bendrabutyje.

   • Mokinių vaikus priimame į vaikų darželio grupę.

   • Mokiniai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Mokiniai turi galimybę išvykti į stažuotes užsienyje.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo programa

   • Individualaus ugdymo plano formą

  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Brandos atestatą ir jo priedą

   • Sveikatos pažymą (086/a forma)

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa

  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Išsilavinimo dokumentą

   • 2 sveikatos pažymas:
   • 086/a ir 027-1/a formos

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa.
  • Turintiems profesiją

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Jau įgytos specialybės diplomo kopiją su priedais arba kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programaPowered by JS Network Solutions