Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

 Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programa

Valstybinis kodas - 440081211

Programos trukmė - 1 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

 

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi agronomijos ir dendrologijos pagrindų, braižybos, piešimo, želdynų įrengimo, priežiūros ir mechanizavimo, parkų tvarkymo, gėlininkystės, aranžavimo, floristikos, traktorių ir agregatų, augalų apsaugos, profesijos informacinių technologijų, darbo teisės pagrindų ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dekoratyvinio apželdinimo bazėje, praktinio mokymo laboratorijose, dirbtuvėse, sode, gėlynuose, šiltnamiuose, medelyne, apželdinimo darbus vykdančiose ir želdinius auginančiose įmonėse, medelynuose.

Įgiję kvalifikaciją absolventai galės dirbti firmose, užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra, komponavimo (floristikos) srityse, bei dirbti individualiose įmonėse.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa

Valstybinis kodas - 440041718

Programos trukmė - 1 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

Programos aprašymo santrauka 

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo programos tikslas – parengti prekybos įmonių vadybininko padėjėją, gebantį padėti organizuoti darbo procesą prekybos įmonėje. 
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo programa apibrėžia šias veiklos sritis: asortimento formavimas ir valdymas, prekybos vykdymas ir darbas prekybos įrengimais, pirkimų ir pardavimų apskaita prekybos įmonėje.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas gali dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse, padėti organizuoti įmonių veiklą, kurti nuosavą verslą. Teoriniuose ir praktiniuose  užsiėmimuose mokomi prekių asortimento formavimo, informacinių technologijų prekybos procese, pirkėjų aptarnavimo, prekybos marketingo, buhalterinės apskaitos prekyboje ir kt. Praktinis mokymas vyksta informacinių technologijų kabinetuose, prekybinių įrengimų laboratorijoje.

Baldžius

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072201

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Būsimieji baldžiai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, kaip apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą.

Praktika atliekama mokyklos medienos apdirbimo sektoriniame centre, medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. 

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas- M44073206

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą kelių statybos ir priežiūros darbuotoją.  Būsimieji kelių statybos ir priežiūros darbuotojai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi: saugus kelio darbų atlikimo; kelių statybos, remonto ir priežiūros zonų (aikštelių) įrengimo; kelių statybos ir remonto medžiagų parinkimo ir sandėliavimo; TR1 kategorijos traktorių ir SM kategorijos mašinų vairavimo; darbo su SM kategorijos žemės ir grunto kasimo įrengimais; žemės sankasos ir kitų žemės kasimo darbų atlikimo; kelio pagrindo įrengimo; kelio dangos paklojimo ir apdorojimo; kelių priežiūros darbų atlikimo; kelių remonto darbų atlikimo.

Programoje numatyti 13 privalomųjų ir  4 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo statybos ir architektūros mokslų studijų srities programas.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko  mokymo programa

Valstybinis kodas - 440071504

Programos trukmė - 1,5 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Mokymo programa skirta rengti metalo padirbimo staklininkus, gebančius dirbti įvairiomis metalo apdirbimo staklėmis.

Būsimieji metalo apdirbimo staklininkai teorinių ir praktinių  užsiėmimų metu mokomi mašinų gamybos ir metalų tekinimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo technologijų, metalo apdirbimo staklių sandaros, metalo apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais, žaliavų, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų, ruošinių paruošimo, bendrosios šaltkalvystės, profesijos informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklų sektoriniuose praktinio mokymo centruose, metalo apdirbimo įmonėse.

Apskaitininkas ir kasininkas

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas-kasininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis. Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071601

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – automobilių mechanikas

 

Programos aprašymo santrauka  

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  5 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Siuvėjas

 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072301

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma: darbo vietos pasiruošimo, medžiagų pažinimo ir sukirpimo, siuvimo paslaugų teikimo, drabužių konstrukcijos parinkimo ir pritaikymo, lekalų parengimo ir detalių sukirpimo, drabužių paruošimo primatavimui, drabužių siuvimo ir taisymo, drabužių baigiamųjų darbų atlikimo, drabužių modeliavimo.

Programoje numatyti 10 privalomųjų ir  3 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, siūti individualiai, bei vykdyti smulkiųjų siuvimo paslaugų verslą.

Slaugytojo padėjėjas

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44091301

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Besimokančiajam sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus. Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose.

Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas.

Programoje numatyti 12 privalomųjų ir  2 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Padavėjas ir barmenas

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44101303

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – padavėjas, barmenas

Programos aprašymo santrauka 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius, gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius.

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Asmenys, įgiję padavėjo ir barmeno kvalifikaciją, galės dirbti visuomeninio maitinimo įmonėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Programoje numatyti 6 privalomieji ir  3 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - 440104109

Programos trukmė - 2 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 

Programos aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta rengti tarptautinių vežimų vairuotojus ekspeditorius, dirbančius tarptautinių pervežimų kompanijose, krovinių logistikos verslu užsiimančiose įmonėse, gali kurti savo smulkaus verslo įmonę, dirbti šalies ir tarptautinių pervežimų ūkio sferoje.

Būsimieji tarptautinių vežimų vairuotojai ekspeditoriai teoriniuose ir praktiniuose  užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, transporto geografijos, transporto logistikos, krovinių vežimų kelių transportu, muitinės procedūrų, kelių transporto informacinės sistemos ryšio priemonių, racionalaus važiavimo, techninės braižybos, kelių ir saugaus eismo taisyklių, automobilių konstrukcinių medžiagų, vairuotojo darbo psichologijos ir etikos, automobilių ir autotraukinių techninės priežiūros, automobilių ir autotraukinių sandaros ir remonto, ekonomikos ir verslo pagrindų, specialybės užsienio kalbos, kalbos kultūros, aplinkos apsaugos ir ekologijos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo klasėse bei pas socialinius partnerius – įmonėse.

Elektrikas

 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071304

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

Programos aprašymo santrauka 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius.

Programoje numatyti 4 privalomieji ir  4 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funkcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.

Svečių aptarnavimo darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44101502

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – svečių aptarnavimo darbuotojas

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė svečių aptarnavimo darbuotojo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą. Programoje numatyti 6 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių padaliniuose.

  • UKVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokome su naujausia įranga.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Apgyvendiname puikiame mokyklos bendrabutyje.

   • Mokinių vaikus priimame į vaikų darželio grupę.

   • Mokiniai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Mokiniai turi galimybę išvykti į stažuotes užsienyje.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo programa

   • Individualaus ugdymo plano formą

  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Brandos atestatą ir jo priedą

   • Sveikatos pažymą (086/a forma)

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa

  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Išsilavinimo dokumentą

   • 2 sveikatos pažymas:
   • 086/a ir 027-1/a formos

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa.
  • Turintiems profesiją

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Jau įgytos specialybės diplomo kopiją su priedais arba kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą arba asmens identifikavimo kortelę

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programaPowered by JS Network Solutions