Apdailininkas (statybininkas)

Suteikiama kvalifikacija: apdailininkas (statybininkas)
Mokymo trukmė: 2 metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama apdailininko (statybininko) kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, pastatų dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažymo, tapetavimo, tinkavimo, plytelių klojimo darbų, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto, darbų kokybės vertinimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, informacinių technologijų, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios ( 26 savaičių trukmės) ir baigiamosios (15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Apdailininkas (statybininkas) paruošia paviršius tinkavimui ir juos tinkuoja paprastais ir sudėtingais skiediniai, įvairiais rankiniais ir mechanizuotais būdais; apdailina medinius, mūrinius ir betoninius paviršius sauso tinko lakštais, užtaiso siūles. Paruošia medinius, metalinius, tinkuotus paviršius dažymui ir juos dažo įvairiais dažų mišiniais, tapetuoja. Paruošia pagrindus ir paviršius klijuoti įvairių rūšių plytelėmis, kloja plytelėmis lygias ir su nuolaidžiais grindis, klijuoja plyteles ant sienų, naudodami skiedinį, mastikas, klijus. Remontuoja tinkuotus, dažytus, tapetuotus ar plytelėmis klotus paviršius.
Dirbdamas  apdailininkas (statybininkas) naudojasi technine dokumentacija, skaito darbo ir darbų organizavimo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų kiekį. Apdailininkas (statybininkas) dirba tiek patalpose, tiek statybų aikštelėse. Tenka dirbti ir dideliame aukštyje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingam apdailininko (statybininko) darbui reikalinga nusimanyti apie tinkavimo, dažymo, plytelių klojimo, tapetavimo technologiją bei medžiagas, koloristikos pagrindus, sugebėti skaityti brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip tvarkingumas, kruopštumas, kolektyviškumas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė, geras spalvų skyrimas ir pan.). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Apdailininko (statybininko) darbas yra svarbus, jo poreikis nuolat auga, nes šios profesijos atstovų rankų laukia kiekvienas naujai pastatytas ar remontuojamas statinys. Be to, dažytojas-tinkuotojas-plytelių klojėjas, kaip ir kiti statybininkai, dėl puikios kvalifikacijos ir palyginti nebrangios darbo jėgos yra samdomi dirbti gretimose šalyse. Giminiškos profesijos: mūrininkas-krosninkas-tinkuotojas, statybų stalius-apdailininkas-mūrininkas

 

  • UKVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokome su naujausia įranga.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokiniams, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo, mokslas trunka 2 metus.

   • Mokiniams suteikiama galimybė apsigyventi mokyklos bendrabutyje.

   • Mokinių vaikus priimame į vaikų darželio grupę.

   • Moksleiviai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Moksleiviai turi galimybę išvykti į stažuotes užsienyje.

   • 9 ir 10 klasių pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (kodai 2001, 2005)

   • Pagrindinės mokyklos patvirtintą pažymą apie mokinio kalbinės kompetencijos lygį (pvz., „B1″, „B2″), jei mokykla tokią išdavė

   • 2 sveikatos pažymas: 086/a ir 027-1/a formas

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą (34-35 psl. kopijos) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopija)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kurioje nurodoma pasirinkta profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo programa

   • Individualaus ugdymo plano formą


  • Rinkis specialybę
  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Brandos atestatą (kodai 3014, 3015) ir jo priedą (kodas 3016)

   • Sveikatos pažymą (086/a forma)

   • 2 foto nuotraukas (3×4)
   • br
   • Pasą (34-35 psl. kopią) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopiją)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa

   • Jau įgytos specialybės DIPLOMO KOPIJĄ SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS.

  • Rinkis specialybę
  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Išsilavinimo dokumentą

   • 2 sveikatos pažymas:
   • 086/a ir 027-1/a formos

   • 2 foto nuotraukas (3×4)

   • Pasą (34-35 psl. kopiją) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopija)

   • Prašymą, pildomą mokykloje ar namuose, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa.


  • Rinkis specialybę

Powered by JS Network Solutions