Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo

Suvirintojas

Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas
Mokymo trukmė: 2 metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama suvirintojo kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (elektrinio ir dujinio suvirinimo technologijų, elektrinio ir dujinio suvirinimo įrangos, žaliavų savybių ir naudojimo, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, ruošinių paruošimo, suvirinimo režimo parinkimo, įrangos paruošimo, surinkimo ir suvirinimo įvairiose erdvės padėtyse, suvirinti pusautomačiais, automatais, įvairaus profilio plieno ir spalvotųjų metalų pjovimo elektrinio ir dujinio pjovimo įranga, spalvotųjų metalų ir lydinių suvirinimo, suvirinimo siūlių kokybės tikrinimo ir defektų taisymo, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, įmonėse, kuriose atliekami suvirinimo ir metalo pjovimo darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Suvirintojas elektra ir dujomis virina plastmasines ir metalines detales dujomis bei elektros virinimo aparatais. Jis nustato darbų vykdymo reikalavimus pagal brėžinius ir kitus specifinius požymius. Po to apžiūri ir paruošia dalis, kurias reikia suvirinti, numato darbo būdus, paruošia suvirinimo postus dujiniam ar rankiniam elektriniam suvirinimui ir pjovimui arba pusautomatiniam suvirinimui. Suvirintojas dirba su dujinio ir elektrinio pjovimo įranga, reguliuoja pjovimo ir virinimo režimus, atsižvelgiant į virinimo ar pjovimo būdą, padėtį erdvėje, metalo cheminę sudėtį. Suvirindami plastmasines detales, suvirintojas naudoja specialius pistoletus, lituoklius, plastmasės strypelius. Taip pat suvirintojai nuvalo ir šlifuoja suvirintas dalis, apžiūri ir pašalina defektus. Šios profesijos specialistas dirba patalpose ir lauke. Patalpose dirbant reikia pasirūpinti geru vėdinimu. Virinant būtina dėvėti specialius rūbus, akių ir veido apsaugos priemones.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Suvirintojas elektra ir dujomis turi nusimanyti apie metalus, jų lydinius, suvirinimui naudojamas medžiagas, elektrinio ir dujinio suvirinimo įrankius, darbų atlikimo technologiją ir kokybės reikalavimus, brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip pomėgis technikai, kolektyviškumas, kruopštumas, loginis mastymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių ir rankų judesių koordinacija, ištvermė, dėmesio palaikymas ir pan.). Suvirintojo darbą sunku sėkmingai dirbti žmogui, turinčiam regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų, nesugebančiam tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Suvirintojo profesijos specialistų elektra ir dujomis paklausa didelė. Darbo perspektyvos geros. Giminingos specialybės: staklininkas-šaltkalvis, elektromontuotojas-suvirintojas elektra, šaltkalvis-suvirintojas-surinkėjas, pramonės mechanikas.

Siuvinių gamintojas

Suteikiama kvalifikacija: siuvinių gamintojas    
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pradinis išsilavinimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama siuvinių gamintojo  kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Ši mokymo programa skirta rengti siuvinių gamintojus, gebančius paruošti siuvinių medžiagas ir siuvimo priedus gamybos procesui, sukirpti siuvinių medžiagas ir komplektuoti detales, siūti nesudėtingų siuvinių detalių sudedamąsias dalis ir jungti jas į gaminį, atlikti baigiamąją gaminių apdailą. Ši programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepajėgūs įgyti visų kompetencijų, numatytų Siuvinių gamintojo rengimo standarte. Atsižvelgiant į specifines neįgaliųjų reikmes, ribotus gebėjimus siekiant  sumažintas teorinis mokymas, orientuojantis į nesudėtingų drabužių sukirpimą, siuvimą.

Vykdant mokymo programą, siuvinių gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, tvarkingumas, atsakingumas, kūrybiškumas, pasitikėjimas savo jėgomis, savarankiškumas, gebėjimas skirti spalvas, tiksliai atlikti pasikartojančius judesius.

Baigę šią programą siuvinių gamintojai gebės atrinkti siuvinių gamybai pagrindines ir pagalbines medžiagas, sukirpti nesudėtingas siuvinių detales, atlikti rankinius siuvimo darbus, siūti siūles, taikyti jas pagal paskirtį, siūti sudedamąsias nesudėtingų siuvinių detalių dalis ir jas sujungti į gaminį.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Galima teigti, kad darbuotojų, turinčių siuvinių gamintojo profesinę kvalifikaciją, poreikis turi tendenciją didėti. Šios profesijos kvalifikuotų darbininkų poreikį taip pat patvirtina Ukmergės miesto pramonės įmonių veiklos rūšių analizė. Ukmergės mieste sėkmingai dirba siuvimo įmonės AB „Vilkma“, UAB „Textilite“, UAB „V. Bražinskas ir Ko“, UAB „Teralita“, UAB „BVH“, UAB „Vilnos apdaila“, UAB „Lidanava“, todėl joms reikia vis daugiau kvalifikuotų darbuotojų.
Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Apdailininkas (statybininkas)

Suteikiama kvalifikacija: apdailininkas (statybininkas)
Mokymo trukmė: 2 metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama apdailininko (statybininko) kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, pastatų dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažymo, tapetavimo, tinkavimo, plytelių klojimo darbų, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto, darbų kokybės vertinimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, informacinių technologijų, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios ( 26 savaičių trukmės) ir baigiamosios (15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Apdailininkas (statybininkas) paruošia paviršius tinkavimui ir juos tinkuoja paprastais ir sudėtingais skiediniai, įvairiais rankiniais ir mechanizuotais būdais; apdailina medinius, mūrinius ir betoninius paviršius sauso tinko lakštais, užtaiso siūles. Paruošia medinius, metalinius, tinkuotus paviršius dažymui ir juos dažo įvairiais dažų mišiniais, tapetuoja. Paruošia pagrindus ir paviršius klijuoti įvairių rūšių plytelėmis, kloja plytelėmis lygias ir su nuolaidžiais grindis, klijuoja plyteles ant sienų, naudodami skiedinį, mastikas, klijus. Remontuoja tinkuotus, dažytus, tapetuotus ar plytelėmis klotus paviršius.
Dirbdamas  apdailininkas (statybininkas) naudojasi technine dokumentacija, skaito darbo ir darbų organizavimo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų kiekį. Apdailininkas (statybininkas) dirba tiek patalpose, tiek statybų aikštelėse. Tenka dirbti ir dideliame aukštyje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingam apdailininko (statybininko) darbui reikalinga nusimanyti apie tinkavimo, dažymo, plytelių klojimo, tapetavimo technologiją bei medžiagas, koloristikos pagrindus, sugebėti skaityti brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip tvarkingumas, kruopštumas, kolektyviškumas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė, geras spalvų skyrimas ir pan.). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Apdailininko (statybininko) darbas yra svarbus, jo poreikis nuolat auga, nes šios profesijos atstovų rankų laukia kiekvienas naujai pastatytas ar remontuojamas statinys. Be to, dažytojas-tinkuotojas-plytelių klojėjas, kaip ir kiti statybininkai, dėl puikios kvalifikacijos ir palyginti nebrangios darbo jėgos yra samdomi dirbti gretimose šalyse. Giminiškos profesijos: mūrininkas-krosninkas-tinkuotojas, statybų stalius-apdailininkas-mūrininkas

Virėjas

Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Mokymo trukmė: 2 metai.

Priėmimo sąlygos: nebaigta pagrindinio ugdymo programa.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

 MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma specialybės ir bendrųjų profesinio mokymo dalykų (maitinimo įmonių įrengimų; pusgaminių ruošimo; karštų patiekalų ruošimo; šaltų patiekalų ruošimo; saldžiųjų patiekalų ruošimo; miltinių patiekalų ruošimo; konditerijos patiekalų ruošimo; valgių ir gėrimų patiekimo; pasaulio šalių valgių; darbo organizavimo; maisto prekių mokslo; specialybės užsienio kalbos; mitybos fiziologijos ir higienos; darbuotojų saugos ir sveikatos; informacinių technologijų; ekonomikos ir verslo pagrindų; estetikos; lietuvių kalbos ir specialybės kalbos) bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių), baigiamoji (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos valgykloje, virėjo specialybės laboratorijose, maitinimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Virėjas geba tinkamai atlikti pirminį produktų ir pusgaminių paruošimą, gamina kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, padažus ir sriubas, desertus ir konditerijos gaminius bei gėrimus, nustato produktų kokybę ir savarankiškai apskaičiuoti jų kiekį, išeigos normą ir patiekalų kainas, naudoja virtuvės technologijas, naudojasi informacinėmis technologijomis, įvertina verslo aplinką; žino maisto produktų savybes ir laikymo sąlygas, maisto gaminimo būdus ir technologijas bei receptus, darbų saugos ir higienos normų reikalavimus, darbo organizavimo ir apskaitos vedimo pagrindus; moka dirbti su technologiniais įrengimais ir priemonėmis, atrenka produktus ir ruošia įvairius patiekalus, organizuoja savo darbą.

 PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą virėjo darbą lemia žinios ir gebėjimai lankytojų aptarnavimo ir įmonės veiklos organizavimo, kulinarijos, prekių mokslo, įmonės veiklos apskaitos, maitinimo įmonių įrengimų srityse bei užsienio kalbos mokėjimas. Svarbios asmenybės savybės: sąžiningumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, organizuotumas, savarankiškumas tvarkingumas ir pan. Reikalinga gera fizinė ir psichinė sveikata (ištvermė, greita reakcija, koordinacija, kalbos sklandumas).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Virėjo profesijos poreikį lemia aptarnavimo sferos plėtra. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip virėjas- padavėjas, barmenas, traukinio palydovas, viešbučio darbuotojas ir pan. Virėjas mokantis numatyti rinkos poreikius bei turintis organizacinių sugebėjimų gali įkurti savo verslą.

Siuvėjas

Suteikiama kvalifikacija: siuvėjas
Specializacija: siuvėjo - siuvinėtojo
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama siuvėjo  kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (siuvimo ir siuvinėjimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų ir įrengimų, jų derinimo, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialiojo piešimo, madų ir stiliaus, kompiuterinės grafikos, žaliavų, audinių, odos, kailių savybių ir jų panaudojimo, pagalbinių žaliavų ir priedų asortimento, savybių ir naudojimo, matuoti žmogų ir nustatyti drabužių dydį, siūti vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių detales ir gaminius iš audinio, odos, kailių, taisyti drabužius, dirbti individualaus ir pramoninio siuvimo mašinomis, apmėtymo, kilpų, sagų prisiuvimo, tvirčių darymo mašinomis, lygintuvais, presais, sukirpimo rankinėmis ir juostinėmis mašinomis, žirklėmis, taisyti drabužių defektus, paruošti siuvinėjimo piešinį ir perkelti jį ant audinio, siuvinėti įvairia technika rankomis ir mašinomis, buhalterinės apskaitos pagrindų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
 
Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, siuvimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Siuvėjas, dirbdamas siuvimo, buitinio aptarnavimo įmonėse, atlieka įvairias siuvimo operacijas. Darbo specifika priklauso nuo įgytos specializacijos: siuvimo ir siuvinėjimo, susiuvimo, modeliavimo ar verslo organizavimo. Siuvėjas sukonstruoja ir sukerpa drabužius, paruošia gaminį primatuoti ir jį primatuoja. Pagal pateiktus modelius pasiuva ir išlygina gaminį, parenka įdėklines medžiagas, siūlus, furnitūrą. Taiso arba persiuva drabužius iš tekstilės ar panašių medžiagų. Dirba įvairiomis siuvimo mašinomis, lygintuvu, taiko naujausias siuvimo technologijas. Siuvėjas turi išmanyti ir atlikti darbus pagal technologinius reikalavimus, apdorojimo technologiją taikydamas racionalius darbo organizavimo metodus. Siuvinėja pagal modelį ar savo parengtą eskizą. Papuošia raštais gatavus drabužius ar medžiagas. Sukerpa ir susiuva įvairių medžiagų (trikotažo, kailio, odos ir kt.) gaminius. Sutvarko rankdarbio kraštus, atlenkia ir peltakiuoja bei apsiuva audinių atkarpas. Projektuoja ir konstruoja drabužius masinei gamybai ir pagal individualius modelius užsakymus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą siuvėjo darbą lemia kruopštumas, planavimo ir konstravimo gebėjimai; vaizduotė, meninis skonis, gebėjimas derinti spalvas. Taip pat svarbu fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs siuvėjo mokymo programą asmuo priklausomai nuo įgytos specializacijos dirba siuvėju,  siuvėju-siuvinėtoju, susiuvėju arba įsteigia individualią verslo įmonę.

Technikos šaltkalvis-remontininkas

Suteikiama kvalifikacija: technikos šaltkalvis – remontininkas
Specializacija: kalvio – suvirintojo
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama technikos šaltkalvio – remontininko kvalifikacija ir išduodamas  kvalifikacijos pažymėjimas, traktorininko TR1 kategorija.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (gamybos technologijos pagrindų, suvirinimo, karštojo ir šaltojo metalo apdirbimo įrengimų, jų remonto, metalo suvirinimo, kalvystės ir šaltkalvystės technologijų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų ir tolerancijų, bendrosios šaltkalvystės, įrengimų montavimo, priežiūros, ardymo, remonto, metalo suvirinimo ir nesudėtingų suvirintų konstrukcijų gamybos, metalo apdirbimo šaltuoju ir kalvišku būdais bei detalių gamybos, darbų kokybės kontrolės, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, įmonėse, atliekančiose šaltkalvystės, kalvystės, suvirinimo ir surinkimo darbus, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus.

DARBO APRAŠYMAS

Technikos šaltkalvis-remontininkas atlieka įvairių įrengimų (staklių, mašinų mechanizmų) profilaktinį, vidutinį ir kapitalinį remontą, daro detales ir vienetinius įrankius. Šios profesijos darbuotojas atlieka visas šaltkalvystės, remonto ir surinkimo operacijas, ruošia įrenginius, įrankius ir įtaisus darbui. Jis vykdo sudėtingų įrengimų, mašinų, svarbių mazgų ir mechanizmų techninį aptarnavimą, išardymą, reguliavimą ir bandymą, pakeičia ir remontuoja susidėvėjusias detales, gamina nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošia ruošinius, juos suvirina, pašalina suvirinimo defektus. Gamindamas vienetinius įrankius, darbuotojas naudojasi rankiniais instrumentais ir tikslaus metalo apdirbimo staklėmis. Tai kruopštus darbas smulkiais įrankiais ir sudėtingais mechanizmais. Technikos šaltkalvis remontininkas dirba įvairiose pramonės įmonėse, remonto dirbtuvėse.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Technikos šaltkalvis-remontininkas turi nusimanyti apie mašinų konstrukciją, atskirų mazgų bei mechanizmų darbo principus, mokėti deramai parinkti įrankius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip pomėgis technikai, kruopštumas, loginis mastymas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė ir pan.). Staklininko-šaltkalvio darbą sunku sėkmingai dirbti žmonėms, turintiems regos, judėjimo bei kitų sveikatos sutrikimų, nesugebantiems tiksliai atlikti pasikartojančių užduočių.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pramonės įmonėse, įvairiose dirbtuvėse visuomet reikalingas specialistas, gebantis remontuoti ir aptarnauti įrengimus ir mechanizmus. Giminiškos profesijos: šaltkalvis-suvirintojas surinkėjas, automechanikas, elektros ir automatikos įrenginių, pramonės mechanikai.

Elektromontuotojas

Suteikiama kvalifikacija: elektromontuotojas
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama elektromontuotojo kvalifikacija ir specializacija – alternatyvių elektros šaltinių įrangos montavimas ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Mokoma visų bendrojo ugdymo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės  dalykų (elektros instaliacijos ir apšvietimo įrangos, elektrosaugos, elektronikos ir automatikos pagrindų, elektros energijos tiekimo, elektros mašinos ir elektros energijos keitiklių, technologinių procesų elektros įrenginių, elektrinio šildymo įrenginių, elektrotechninių medžiagų, braižybos ir elektrotechninių schemų skaitymo, elektrotechnikos, šaltkalvystės pagrindų ir suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos; specialybės užsienio kalbos; civilinės saugos; ekonomikos ir verslo pagrindų; informacinių technologijų) bei praktinių gebėjimų mokomųjų praktikų (26 savaitės), baigiamosios (15 savaičių) praktikos, kuri  atliekama įmonėse.

Elektromontuotojo mokymo programoje įvesta specializacija – alternatyvių elektros šaltinių įrangos montavimas. Mokiniai mokysis montuoti bei remontuoti saulės elementus, saulės kolektorius,  vėjo jėgaines.

Alternatyvi, atsinaujinanti energetika šiuo metu yra net ik madingas terminas, bet ir perspektyvi energijos gavybos sritis.

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS

Elektromontuotojas žino elektrosaugos reikalavimus, įvairių rūšių elektrotechnines medžiagas, jų savybes ir paskirtį, naudojasi matavimo prietaisais, montuoja apšvietimo įrenginius bei atlieka instaliacijos darbus, montuoja elektros energijos tiekimo linijas, sumontuoja skirstomuosius įrenginius, moka montuoti ir eksploatuoti elektros mašinas ir aparatus iki 10 kV., atlieka suvirinimo elektra darbus, montuoja ir remontuoja saulės elementus, saulės kolektorius,  vėjo jėgaines ir kt.,  skaito brėžinius ir elektros schemas. 

Elektromontuotojui svarbios šios asmeninės savybės: mokėjimas bendrauti su žmonėmis, darbas komandoje, darbas ekstremaliomis situacijomis, sąžiningumas, kruopštumas, atidumas, atsakomybė už atliktą darbą, drausmingumas.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgijęs elektromontuotojo kvalifikaciją, gali dirbti elektromontuotoju elektros tinklų, statybos, pramonės, žemės ūkio ar kitose įmonėse, tiekiančiose elektros energiją ar turinčiose elektros ūkį.

Plačiau apie alternatyvią energetika galite pasiskaityti mūsų partnerio UAB "ALTERNATYVI ENERGIJA" tinklalapyje:  http://www.alternatyvienergija.lt

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Virėjas

Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (maitinimo įmonių veiklos, kulinarijos, maisto prekių mokslo, įvairių pusgaminių ir patiekalų receptūrų sudarymo ir paruošimo, kokybės įvertinimo, patiekimo, lankytojų aptarnavimo, salės paruošimo, indų ir įrankių asortimento, jų parinkimo ir paruošimo, stalų serviravimo, puokščių komponavimo, virtuvės ir baro įrengimų, darbo su kasos aparatais, priėmimų ir banketų organizavimo, kokteilių ir gėrimų gamybos ir patiekimo, patiekalų ir gėrimų kainos skaičiavimo, materialinių vertybių apskaitos, sanitarijos ir higienos, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių), baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, laboratorijose, maitinimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Virėjas aptarnauja įvairaus amžiaus klientus viešojo maitinimo įstaigose (restoranuose, baruose, kavinėse, kruiziniuose laivuose ir pan.). Sutinka svečius, serviruoja stalus, komponuoja įvairias puokštes stalui papuošti. Pagamina bei kultūringai patiekia šaltus ir karštus užkandžius, sriubas, antrus karštus patiekalus, desertus, karštus ir šaltus, alkoholinius, maišytus gėrimus. Sudaro valgiaraštį. Organizuoja aptarnavimą įvairiomis progomis atvirame lauke ir patalpose. Dirba su elektroniniais kasos aparatais bei įvairiais maisto ruošimo įrenginiais. Priima produktus, juos sandėliuoja, sudaro prekių apyskaitą. Atsiskaito su klientais. Tiria ir įvertina rinkos poreikius, perspektyvas. Kultūringai bendrauja su svečiais gimtąja ir užsienio kalba.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą virėjo darbą lemia žinios ir gebėjimai lankytojų aptarnavimo ir įmonės veiklos organizavimo, kulinarijos, prekių mokslo, įmonės veiklos apskaitos, maitinimo įmonių įrengimų srityse bei užsienio kalbos mokėjimas. Svarbios asmenybės savybės: sąžiningumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, organizuotumas, savarankiškumas tvarkingumas ir pan. Reikalinga gera fizinė ir psichinė sveikata (ištvermė, greita reakcija, koordinacija, kalbos sklandumas). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Virėjo profesijos poreikį lemia aptarnavimo sferos plėtra. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip virėjas, padavėjas, barmenas, traukinio palydovas, viešbučio darbuotojas ir pan. Virėjas mokantis numatyti rinkos poreikius bei turintis organizacinių sugebėjimų gali įkurti savo verslą. Sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Metalo apdirbimo staklininkas

Suteikiama kvalifikacija: metalo apdirbimo staklininkas
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija ir specializacija – metalo apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo ugdymo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės  dalykų (tekinimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; frezavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; šlifavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; detalių mechaninio apdirbimo programinio valdymo įrenginiais; štampavimo įrenginių ir technologijos; programinio valdymo lenkimo įrenginių ir technologijos; lazerinio pjovimo; paviršių padengimo; medžiagų ir mašinų gamybos technologijos; tolerancijos ir techninių matavimų; bendrosios šaltkalvystės; mašinų elementų ir mechanizmų; braižybos; elektrotechnikos; darbuotojų saugos ir sveikatos; specialybės užsienio kalbos; civilinės saugos; ekonomikos ir verslo pagrindų; informacinių technologijų) bei praktinių gebėjimų mokomųjų praktikų (26 savaitės), baigiamosios (15 savaičių) praktikos, kuri  atliekama įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Metalo apdirbimo staklininkas  braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, eskizuoja, parengia techninę dokumentaciją, gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis bei, panaudojant dalijimo galvutes, apdirba paviršius, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas universaliomis gręžimo ir drožimo staklėmis, dirba pjaustymo staklėmis, programinio valdymo štampavimo, lenkimo,  lazerinio pjovimo, paviršių padengimo įrengimais, matuoja detalės matmenis, paviršių šiurkščius bei tarpusavio padėtį, nustato detalės tinkamumą.
 
PROFESINIAI GEBĖJIMAI
 
Sėkmingą metalo apdirbimo staklininko darbą lemia gebėjimas įvaldyti metalo apdirbimo technologijas programinio valdymo įrenginiais, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (dėmesingumas, gebėjimas susikaupti). Metalo apdirbimo staklininko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, ir kitų sveikatos sutrikimų.
 
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Metalo apdirbimo sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių ir modernėjančių sektorių Lietuvoje. Metalo apdirbimo pramonės atstovai pastebėjo, kad modernėjant technologijoms, sparčiai auga darbuotojų poreikis. Kvalifikuotiems darbuotojams sudaromos geros sąlygos ir galimybė tobulėti.

Ukmergės metalo apdirbimo sektoriuje šiuo metu dirba per 1200 darbuotojų. Per ateinančius trejus metus planuojama plėsti gamybos apimtis ir sukurti dar apie 400 darbo vietų.
 
"Šiuo metu metalo apdirbimo sektoriuje jaučiamas didelis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Ypač vertinami specialistai turintys pagrindines technines žinias apie metalo apdirbimą bei mokantys dirbti programinio valdymo staklėmis. Tai atspindi ir darbo užmokestis, technines žinias turintys ir programines stakles valdantys žmonės uždirba ženkliai daugiau, laikas skirtas kvalifikacijai įgyti atsiperka. Mūsų praktika rodo, kad jaunas amžius šiais laikais dažnai yra pranašumas darbo rinkoje - jaunesni žmonės savo patirties trūkumą kompensuoja veržlumu, spartesniu tobulėjimu, labiau domisi naujovėmis specializacijos srityje. Šiuo metu dirbančių specialistų amžiaus vidurkis yra pakankamai aukštas, kai kurie specialistai jau pasiekę pensijinį amžių, tai leidžia teigti, kad poreikis kvalifikuotiems jauniems specialistams išliks ir ateityje" - teigia Vytautas Kazlauskas, AB "UMEGA" gamybos departamento direktorius.

Visiems Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pirmo kurso mokiniams I pusmetį yra mokama 60 Lt stipendija.

AB "UMEGA", UAB "STANSEFABRIKKEN", UAB "UKMERGĖS STAKLĖS"  žada mokėti papildomą 40 Lt tikslinę stipendiją visiems pirmo kurso metalo apdirbimo staklininko specialybės mokiniams. Mokiniai atliks mokomąsias bei baigiamąją – gamybinę praktikas minėtose įmonėse, dirbs su naujausiomis staklėmis ir įrengimais.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.
 
Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Apdailininkas (statybininkas)

Suteikiama kvalifikacija: apdailininkas (statybininkas)
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama apdailininko (statybininko) kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, pastatų dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažymo, tapetavimo, tinkavimo, plytelių klojimo darbų, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto, darbų kokybės vertinimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, informacinių technologijų, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios  ir baigiamosios praktikos atliekamos mokyklų (centrų) dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse.

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS

Apdailininkas (statybininkas) paruošia paviršius tinkavimui ir juos tinkuoja paprastais ir sudėtingais skiediniai, įvairiais rankiniais ir mechanizuotais būdais; apdailina medinius, mūrinius ir betoninius paviršius sauso tinko lakštais, užtaiso siūles. Paruošia medinius, metalinius, tinkuotus paviršius dažymui ir juos dažo įvairiais dažų mišiniais, tapetuoja. Paruošia pagrindus ir paviršius klijuoti įvairių rūšių plytelėmis, kloja plytelėmis lygias ir su nuolaidžiais grindis, klijuoja plyteles ant sienų, naudodami skiedinį, mastikas, klijus. Remontuoja tinkuotus, dažytus, tapetuotus ar plytelėmis klotus paviršius. Dirbdamas apdailininkas (statybininkas) naudojasi technine dokumentacija, skaito darbo ir darbų organizavimo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų kiekį. Apdailininkas (statybininkas) dirba tiek patalpose, tiek statybų aikštelėse. Tenka dirbti ir dideliame aukštyje. Darbo aplinka gali būti dulkėta ir purvina, šis darbininkas yra aprūpinamas reikalinga specialia apranga.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingam apdailininko (statybininko) darbui reikalinga nusimanyti apie tinkavimo, dažymo, plytelių klojimo, tapetavimo technologiją bei medžiagas, koloristikos pagrindus, sugebėti skaityti brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip tvarkingumas, kruopštumas, kolektyviškumas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė, geras spalvų skyrimas ir pan.). Apdailininko (statybininko) darbą sunku sėkmingai dirbti žmonėms, turintiems regos, judėjimo sutrikimų, alergiškiems bei kvėpavimo takų ligomis sergantiems asmenims. 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Apdailininko (statybininko) darbas yra svarbus, jo poreikis nuolat auga, nes šios profesijos atstovų rankų laukia kiekvienas naujai pastatytas ar remontuojamas statinys. Be to, apdailininkas (statybininkas) , kaip ir kiti statybininkai, dėl puikios kvalifikacijos ir palyginti nebrangios darbo jėgos yra samdomi dirbti gretimose šalyse. Giminiškos profesijos: mūrininkas-krosninkas-tinkuotojas, statybų stalius-apdailininkas-mūrininkas. Gali kurti savo verslą bei tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas. 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (agronomijos pagrindų, braižybos ir piešimo pagrindų, augalų tręšimo ir apsaugos būdų bei priemonių, dekoratyvinių augalų klasifikacijos, jų biologinių ir dekoratyvinių savybių, dauginti ir auginti gėles, dekoratyvinius krūmus ir medžius atvirame grunte ir šiltnamiuose, sudaryti augalų derinius, įrengti ir prižiūrėti vejas, gėlynus, gyvatvores, takus, aikšteles, pavėsines, pergoles, alpinariumus ir mažosios architektūros elementus, krūmų ir medžių kompozicijas, komponuoti puokštes, naudotis želdynų priežiūros įrankiais ir mažąja mechanizacija, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
    
Mokomosios (26 sav.) ir gamybinė (15 sav.) praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse, soduose, gėlynuose, šiltnamiuose, apželdinimo darbus vykdančiose ir želdinius auginančiose įmonėse, medelynuose.

DARBO APRAŠYMAS

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas įgyvendina želdynų inžinieriaus sumanytą apželdinimo ir sutvarkymo projektą. Įrengia vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus. Tvarko ir prižiūri parkų, gėlynų, sodybų aplinką. Konsultuoja individualius savininkus firmos aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais: kaip sodinti gėles bei dekoratyvinius augalus interjere, kaip auginti, prižiūrėti gėles bei dekoratyvinius augalus ir krūmus, kaip taikyti augalų apsaugos priemones nepažeidžiant ekologinių reikalavimų. Darbas yra judrus, reikalaujantis fizinės ištvermės. Gali dirbti žolinius ir sumedėjusius dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse ir ūkiuose, taip pat dekoratyvinių augalų komponavimo (floristikos) srityje.

ASMENINĖS SAVYBĖS

Sėkmingą dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo veiklą lemia praktinis mąstymas, kruopštumas, kūrybiškumas, puikus erdvės ir formos suvokimas. Taip pat svarbi fizinė ištvermė, puiki judesių koordinacija.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu želdinimo, aplinkos tvarkymo darbuotoju, dirbti gėlių parduotuvėse, šiltnamiuose, planuoti bei įgyvendinti savo verslą, prekiaujant dekoratyviniais augalais bei projektuojant įvairius želdynus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje. Gali tęsti technologijos studijas aukštojoje mokykloje, kolegijose.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

Suteikiama kvalifikacija: pardavėjas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama pardavėjo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (maisto ir kitų prekių asortimento, prekių savybių, vartojimo, prekių priėmimo ir kokybės įvertinimo, prekių išdėstymo ir reklamavimo, prekybos organizavimo, darbo su kasos aparatais ir kita prekybos įranga, prekių saugojimo, prekių kainų skaičiavimo, vertybių apyskaitų sudarymo, profesinės etikos ir psichologijos, sanitarijos ir higienos pagrindų, asmens higienos reikalavimų, raštvedybos, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (26 savaičių), baigiamosios (15 savaičių) praktikų metu, kurios atliekamos mokyklos praktinio mokymo parduotuvėse bei prekybos įmonėse.
 
Įvykdžius visus mokymo programoje numatytus reikalavimus ir turintis mokomųjų dalykų ir praktikų teigiamus įvertinimus mokinys laiko baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, kurį sudaro dvi dalys - teorijos žinių vertinimas ir praktinių įgūdžių vertinimas. Profesiniams įgūdžiams ir gebėjimams įvertinti individualiai skiriamos gamybinės užduotys, kurios atliekamos prekybinėse įmonėse (parduotuvėse, prekybos centruose)

DARBO APRAŠYMAS

Pardavėjas dirba įvairiose mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvėse, kioskuose, urmo bazėse, lauko prekyvietėse: priima ir rūšiuoja prekes ir žaliavas, paruošia jas pardavimui, parduoda, aptarnauja klientus. Padeda klientams išsirinkti prekes: informuoja apie prekių savybes, konstrukciją, sudėtį, kainą, paskirtį, vartojimą. Dirba su kasos aparatais ir prekybos įrenginiais, išrašo sąskaitas, pildo kasos žurnalus. Tiksliai ir greitai atlieka pinigų apskaitą. Esant poreikiui priima atgal nekokybišką gaminį. Rūpinasi prekių saugumu ir apskaita. Pardavėjas privalo laikytis parduotuvės vidaus taisyklių, prekių grąžinimo ir apmokėjimo reikalavimų. Intensyvus bendravimas su klientais, įmonės vadovais, neretai pamaininis darbas, būtinumas dirbti statinėje padėtyje kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus šios profesijos darbuotojams.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą pardavėjo darbą lemia klientų aptarnavimo, prekių mokslo, prekybinės įrangos, informacinių technologijų, užsienio kalbos žinios ir mokėjimai. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip sąžiningumas, mokėjimas bendrauti, paslaugumas, tvarkinga išvaizda, atsakingumas ir pan., taip pat gera psichinė ir fizinė sveikata (ištvermė, koordinacija, vikrumas, dėmesio koncentracija, kalbos sklandumas ir pan.).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pardavėjo profesinės perspektyvas apsprendžia augantis kvalifikuotų darbuotojų poreikis besiplečiančiose aptarnavimo bei prekybos sferose. Ši profesija artima parduotuvės užsakymų skyriaus tarnautojo, smulkaus prekybininko, prekių demonstruotojo ir pan. profesijoms. Iniciatyvus pardavėjas gali įkurti nuosavą prekybos/aptarnavimo sferos įmonę. Sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Elektroninės leidybos maketuotojas NAUJIENA!

Suteikiama kvalifikacija: Elektroninės leidybos maketuotojas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama elektroninės leidybos maketuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (operacinės sistemos ir kompiuterio sandaros, daugialypės terpės pagrindų, biuro techninės ir programinės įrangos, greitojo spausdinimo technologijų, kompozicijos ir dizaino pagrindų, kompiuterinės  grafikos, dokumentų valdymo, maketavimo technologijų, vaizdų apdorojimo, tinklalapių kūrimo, šrifto ir reklamos pagrindų, duomenų bazių, elektroninių duomenų apdorojimo, pateikčių rengimo, profesinės etika ir psichologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (26 savaičių), baigiamosios (15 savaičių) praktikų metu, kurios atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, įstaigose, firmose, įmonėse, organizacijose.

DARBO APRAŠYMAS

Elektroninės leidybos maketuotojas naudojasi įvairiomis kompiuterių programomis ir tvarko bylas, projektuoja objektus Corel Draw, Corel Photo-Paint ir Adobe Photoshop programomis (kuria plokštumines ir spalvines kompozicijas, stilizuoja objektą pagal keliamus tikslus, komponuoja tekstą, projektuoja firminį stilių). Maketuoja meninius objektus: kuria tūrines ir erdvines kompozicijas, maketuoja vizualinės reklamos objektus, parengia leidinio maketą. Moka apdoroti, retušuoti, montuoti nuskaitytus vaizdus. Išmano dizaino pagrindus, standartinius korektūros ženklus, pagrindines objekto grafinio kūrimo priemones, leidybinių sistemų instrumentus. Maketuoja spaudinius, reklaminius leidinius, žurnalus, plakatus ir kt. Keičia ir papildo esamus kompiuterinės grafikos projektus. Gali kurti įvairius ženklus, logotipus, blankus, reklaminius bukletus, plakatus. Dirba dizaino studijose, reklamos įmonėse ir agentūrose, redakcijose, spaustuvėse. Atliekant skubius užsakymus, tenka dirbti vakarais ar savaitgaliais. Įtemptas darbas kompiuteriu gali atsiliepti fizinei sveikatai, ypač regėjimo aštrumui, nugarai arba rankos riešui.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu darbuotoju, maketuotoju, dizainerio padėjėju, reklamos kūrėju. Įgijęs darbo patirties gali vadovauti šios srities specialistų darbui arba steigti individualų verslą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Specialistas gali tęsti dizaino studijas aukštojoje mokykloje.

Siuvimo verslo paslaugų teikėjas

Suteikiama kvalifikacija: siuvėjas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama siuvėjo  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (siuvimo ir siuvinėjimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų ir įrengimų, jų derinimo, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialiojo piešimo, madų ir stiliaus, kompiuterinės grafikos, žaliavų, audinių, odos, kailių savybių ir jų panaudojimo, pagalbinių žaliavų ir priedų asortimento, savybių ir naudojimo, matuoti žmogų ir nustatyti drabužių dydį, siūti vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių detales ir gaminius iš audinio, odos, kailių, taisyti drabužius, dirbti individualaus ir pramoninio siuvimo mašinomis, apmėtymo, kilpų, sagų prisiuvimo, tvirčių darymo mašinomis, lygintuvais, presais, sukirpimo rankinėmis ir juostinėmis mašinomis, žirklėmis, taisyti drabužių defektus, paruošti siuvinėjimo piešinį ir perkelti jį ant audinio, siuvinėti įvairia technika rankomis ir mašinomis, buhalterinės apskaitos pagrindų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse, siuvimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Siuvėjas, dirbdamas siuvimo, buitinio aptarnavimo įmonėse, atlieka įvairias siuvimo operacijas. Siuvėjas sukonstruoja ir sukerpa drabužius, paruošia gaminį primatuoti ir jį primatuoja. Pagal pateiktus modelius pasiuva ir išlygina gaminį, parenka įdėklines medžiagas, siūlus, furnitūrą. Taiso arba persiuva drabužius iš tekstilės ar panašių medžiagų. Dirba įvairiomis siuvimo mašinomis, lygintuvu, taiko naujausias siuvimo technologijas. Siuvėjas turi išmanyti ir atlikti darbus pagal technologinius reikalavimus, apdorojimo technologiją taikydamas racionalius darbo organizavimo metodus. Siuvinėja pagal modelį ar savo parengtą eskizą. Papuošia raštais gatavus drabužius ar medžiagas. Sukerpa ir susiuva įvairių medžiagų (trikotažo, kailio, odos ir kt.) gaminius. Sutvarko rankdarbio kraštus, atlenkia ir peltakiuoja bei apsiuva audinių atkarpas. Projektuoja ir konstruoja drabužius masinei gamybai ir pagal individualius modelius užsakymus. Organizuoja valstybinės siuvimo įmonės veiklą arba įsteigia individualią verslo įmonę. Rengia ir įgyvendina verslo planą. Tiria analogiškų paslaugų rinką. Rengia finansines ataskaitas, sudaro bendradarbiavimo sutartis su tiekėjais bei užsakovais. Gali atlikti tiek serijinės gamybos, tiek individualius užsakymus. Darbas sėdimas.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą siuvėjo darbą lemia kruopštumas, planavimo ir konstravimo gebėjimai; vaizduotė, meninis skonis, gebėjimas derinti spalvas. Taip pat svarbu fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs siuvėjo mokymo programą asmuo dirba siuvėju, siuvėju-sukirpėju, siuvėju-siuvinėtoju, siuvėju arba įsteigia individualią verslo įmonę. Gali tęsti dizaino arba technologijų studijas aukštojoje mokykloje.

Baldžius

Suteikiama kvalifikacija: baldžius
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.  

Baigusiems mokyklą suteikiama baldžiaus kvalifikacija ir specializacija - medienos apdirbimas technologiniais programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Baldžius gamina minkštus, skydinius ir kitokius baldus bei jų komplektus, juos remontuoja ir restauruoja, šalina baldų gamybos defektus. Dirba su medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrengimais bei įrankiais, juos prižiūri ir reguliuoja. Naudoja rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemones. Studijuoja įvairių baldų brėžinius, kad padarytų eskizus numatomų baldų gamybai. Pasižymi baldų dalių kontūrus ant medienos, išpjauna arba ištekina formas, apdoroja, apdailina sujungimo vietas. Naudoja klijus, presuoja ruošinį. Medienos gaminius klijuoja, faneruoja, surenka, blizgina, atlieka baldų apmušimo ir apdailos darbus. Baldžius išpjauna lentas, pjausto, frezuoja, gręžia, klijuoja ruošinius, reguliuoja ir valdo medžio apdirbimo stakles: pjovimo, fasonavimo, tekinimo, obliavimo. Skaito ir analizuoja  pagamintų detalių brėžinius ar pavyzdžius. Obliuoja, profiliuoja ruošinius, apdirba vidutinio sudėtingumo detales tekinimo staklėmis, parenka, paruošia ir pakeičia pjaunantį instrumentą, reguliuoja pjūklų greitį ir kryptį, įstato stabdžius, kurie padeda gauti reikiamą ilgį ir plotį, stumia medį į mašiną.
Baldžius geba sudaryti programinio valdymo įrenginio programą, pjausto plokščių skydus, gamina detales programinio valdymo įrenginiais.
Sėkmingą darbą lemia žinios apie medienos rūšis, savybes ir ydas, furnitūrą, apdailos medžiagas, pusgaminius ir gaminius, plokščių ir medinių paviršių faneravimo, baldų taisymo ir restauravimo technologijas, baldų apmušimo ir apdailos būdus, medienos džiovinimo ir sandėliavimo taisykles. Turi gebėti apdoroti medieną rankiniais ir elektriniais instrumentais bei medžio apdirbimo staklėmis, jungti detales įvairiais būdais, gaminti ir montuoti vidutinio sudėtingumo skydinius, grotelinius ir minkštus baldus, faneruoti plokščius paviršius, tekinti, aptraukti baldus gobelenais ir kitomis medžiagomis, taisyti ir restauruoti baldus.
Baldžiui svarbu prisitaikyti prie užduočių kaitos, erdvinė, laki vaizduotė, konkretaus darbo rezultato įsivaizdavimas, meninis skonis, nuoseklus, praktinis mąstymas, greita orientacija. Baldžiui svarbios tokios asmeninės savybės: atsakingumas ir kūrybingumas, gera judesio ir dėmesio koncentracija, kruopštumas ir sąžiningumas, kantrumas ir kūrybiškumas. Labai svarbi psichinė ir fizinė sveikata: geras regėjimas, dėmesio sutelkimas,  stiprios rankos, ištvermė ir t.t. Darbas reikalauja fizinės ištvermės, dažnai tenka kelti sunkius gaminius ir įrenginius. Dėl darbų specifikos baldžiai dirba individualiai ir grupėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, baldžių poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Steigiasi naujos baldų įmonės. Didėja baldų įmonių užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šioms įmonėms    reikia vis daugiau baldų gamybos darbininkų.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių UAB „Narbutas Furniture Company“, UAB „Universalūs medžio produktai“, UAB „Užmojai su garantijomis“, UAB „Ukmergės baldai“, UAB „PAINA IR KO“ ir kitose įmonėse. Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.
Profesija palanki kurti savo verslą.

Automobilių mechanikas

Suteikiama kvalifikacija: automobilių mechanikas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama automobilių mechaniko  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

 MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo, remonto būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus. Atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus. Savo darbe naudoja vidutinio sudėtingumo matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga. Dirba su dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu, atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas, racionaliai ir taupiai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Racionaliai organizuoja darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės teiginius.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių mechaniko darbo sėkmę lemia žinios, potraukis technikai, gebėjimas logiškai mąstyti. Svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, komunikabilumas, o taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė- prisitaikymas prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: inžinierius mechanikas, automobilių kėbulų remontininkas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Logistas-ekspeditorius

Suteikiama kvalifikacija: logistas-ekspeditorius
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama logisto-ekspeditoriaus kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises. 
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (įmonės kūrimo ir veiklos organizavimo, prekių mokslo, vežimo technologijos, kaštų ir savikainos skaičiavimo metodikos, tarptautinių pervežimų organizavimo, valstybinių ir tarptautinių norminių dokumentų reikalavimų, vairuotojų, vykdančių tarptautinius vežimus, darbo organizavimo, tarptautinių pervežimų dokumentų tvarkymo, valstybinės sienos pervažiavimo taisyklių ir muitinės formalumų atlikimo, apskaitos ir finansų, darbuotojų saugos ir sveikatos, raštvedybos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) ir bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (26 savaičių), baigiamoji (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, firmose, dirbtuvėse, prekių pervežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais įmonėse bei prekybos įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Logistas-ekspeditorius  organizuoja prekių transportavimą įvairiose valstybinėse bei privačiose įmonėse. Gali dirbti didmeninėse prekybos ir pramonės įmonėse, didelėse ar vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse, muitinėse. Garantuoja tinkamą prekių draudimo, eksporto, importo licenzijų ir kitokių dokumentų įforminimą. Vairuoja krovininius automobilius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu, perka/parduoda vežamas prekes, vykdo komercinę veiklą. Atlieka automobilių techninę priežiūrą, rūpinasi jų eksploatacija, tvarko vežamų prekių apskaitą. Sprendžia muitų, licenzijų klausimus. Atsakinga veikla kelia specifinius reikalavimus logisto-ekspeditoriaus  profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

 Sėkmingą logisto-ekspeditoriaus darbą lemia ekonomikos, komercinės veiklos, prekių mokslo, autotransporto priemonių eksploatacijos išmanymas, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir pan. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip organizaciniai gebėjimai, gebėjimas analizuoti ir prognozuoti, atsakingumas, iniciatyvumas ir kt., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, dėmesio koncentracija, ištvermė, judesių koordinacija).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Logisto-ekspeditoriaus  profesija yra paklausi. Šios srities darbuotojų poreikis turėtų išlikti pastovus arba didėti. Augant ir plečiantis įmonėms, reikia specialiai tam paruoštų darbuotojų, kurie sudarytų bei vykdytų transportavimo sutartis. Ši profesija artima verslo vadybininko, transporto vadybininko ir kt. profesijoms. Sėkmingai gali tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Suteikiama kvalifikacija: kompiuterinio projektavimo operatorius
Mokymo trukmė: 1,5 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas. 
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokymo programa skirta parengti kompiuterinio projektavimo operatorius, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kompiuterinio projektavimo srityje, gebančius parengti brėžinius ir juos spausdinti, apdoroti grafinę ir tekstinę informaciją bei projektus publikuoti internete; suteikti kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją.
Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagotyros, piešimo, kompozicijos, dizaino ir reklamos pagrindų, projekcinės braižybos, vizualizacijos pagrindų, kompiuterių ir programinės įrangos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta praktinio mokymo kabinetuose. Profesijos praktiniam mokymui ir praktikai skiriama 60–70 procentų profesijos mokymui skirtų valandų. Praktinio mokymo metu tobulinami kompiuterinio projektavimo, kompiuterinės grafikos, iliustracijų skenavimo ir apdorojimo, brėžinių surinkimo ir detalizavimo ir kt. gebėjimai.
Baigus kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros studijų krypties programas.

DARBO APRAŠYMAS

Kompiuterinio projektavimo operatorius supranta, žino bei geba taikyti pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus, moka taikyti įvairius informacijos pateikimo būdus. AutoCAD programa braižo įvairaus sudėtingumo brėžinius, paruošia įvairaus tipo brėžinius ir projektus spausdinti, parengia brėžinius ir projektus publikuoti internete. Operatorius pateikia duomenis grafiškai, naudodamasis teksto redagavimo, kompiuterinės grafikos bei garso apdorojimo programomis. Kompiuterinio projektavimo operatorius gali dirbti ir Windows vartotojo terpe: kurti, peržiūrėti katalogus ir rinkmenas, taikyti antivirusines programas, kurti, kaupti informacijos archyvus ir kt. Specialistas projektuoja, maketuoja, piešia kompiuteriu, komponuoja raides lape, parenka šriftą, komponuoja žodžius, keisdamas šriftą, jo dydį, formą, be to, geba sukurti pasirinktą muziką atitinkantį grafinį sprendimą, panaudodamas sudėtingus fotomontažus, elektroninės bei kompiuterinės muzikos pavyzdžius. Operatorius dirba projektavimo skyriuose, leidybos ir baldų įmonėse.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą kompiuterinio projektavimo operatoriaus darbą lemia darbo kompiuteriu žinios ir mokėjimai, informacijos apdorojimo, darbo įvairiomis kompiuterių programomis įgūdžiai. Labai svarbios yra tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas, organizaciniai gebėjimai, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikata, ištvermė, dėmesingumas, pakantumas monotoniškam darbui.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesija yra perspektyvi. Jis gali dirbti įstaigose, įmonėse, bendrovėse, kuriose naudojamasi kompiuteriais ir įvairios paskirties kompiuterių programomis. Operatorius gali kelti kvalifikaciją savarankiškai arba mokydamasis bei studijuodamas pagal informacinių technologijų programas, programuotojo, kompiuterinės technikos inžinieriaus, informatikos inžinieriaus mokymo programas.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas
Mokymo trukmė: 1 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Baigusiems mokyklą suteikiama dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas. 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (želdinių įrengimo ir priežiūros, dendrologijos pagrindų, želdinimo darbų technikos, braižybos ir specialiojo piešimo, augalų apsaugos ir tręšimo, augalų dovanojimo meno, agronomijos pagrindų, floristikos, aplinkos apsaugos, augalio fiziologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, apeiginės floristikos, želdynų augalų komponavimo, žolynų daliųjų amatų, specialybės užsienio kalbos, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, profesijos informacinių technologijų, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos) dalykų bei praktinių gebėjimų.
    
Mokomosios (23 sav.) ir gamybinė (15 sav.) praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse, soduose, gėlynuose, šiltnamiuose, apželdinimo darbus vykdančiose ir želdinius auginančiose įmonėse, medelynuose.

DARBO APRAŠYMAS

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas įrengia vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus, tvarko ir prižiūri parkų, gėlynų, sodybų aplinką, konsultuoja individualius savininkus, įmones aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais, analizuoja, planuoja bei braižo brėžinius pagal aplinkotvarkos projektus, dirba su bendros paskirties žemės ūkio mašinomis bei įrankiais, šiltnamių mechanizavimo priemonėmis, specialios paskirties želdynų priežiūros mašinomis.

ASMENINĖS SAVYBĖS

Sėkmingą dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo veiklą lemia praktinis mąstymas, kruopštumas, kūrybiškumas, puikus erdvės ir formos suvokimas. Taip pat svarbi fizinė ištvermė, puiki judesių koordinacija.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti šiose veiklos srityse: dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse bei ūkiuose; gėlėmis prekiaujančiose ir floristikos paslaugas teikiančiose įmonėse; dekoratyvinio apželdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

Suteikiama profesinė kvalifikacija: vadybininko padėjėjas
Mokymosi laikas – 1 metai.

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama vadybininko padėjėjo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (prekybos organizavimo ir reklamos, įmonės ekonomikos, maisto prekių mokslo, nemaisto prekių mokslo, prekybinių įrengimų, įmonės veiklos apskaitos, rinkodaros, teisės pagrindų, dokumentų valdymo, profesinės etikos ir psichologijos, specialybės užsienio kalbos, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, profesijos informacinės technologijos, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (23 savaičių), gamybinės (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjai padeda tirti rinką, vartotojų poreikius, numato teikiamas paslaugas, dirba mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse, padeda užmegzti ryšius tarp pirkėjų ir prekių, produkcijos, paslaugų pardavėjų, padeda sudaryti sutartis, vykdyti elektroninę prekybą, tvarkyti įmonės veiklos bei finansų apskaitą. Įvertina prekybos įmonės verslo aplinką, tiria tikslinę rinką, parenka pirkimo šaltinius, parenka prekių išsidėstymo prekybos salėje sprendimus, taiko pardavimo skatinimo ir rėmimo priemones, naudoja universalią valdymo sistemą, tvarko prekių pirkimų ir pardavimų apskaitą prekybos įmonėje, užtikrina materialinių vertybių apsaugą, naudoja informacines technologijas prekybos sistemoje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: individualus ir komandinis darbas, analitinis mąstymas, pareigingumas, atsakingumas, verslumas, savarankiškas problemų sprendimas, orientavimasis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose ir t.t.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal Lietuvos darbo biržos įdarbinimo prognozes prekybos darbuotojų, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, pardavėjo poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Steigiamos naujos prekybos įmonės, rekonstruojamos esamos. Šioms įmonėms reikia vis daugiau prekybos darbuotojų. Šią specialybę įgiję mokiniai turi galimybę įsidarbinti Ukmergės ir kitų rajonų bei miestų prekybos įmonėse UAB „NORFOS MAŽMENA“, UAB „RIMI“, UAB „IKI“, UAB „MAXIMA“, Rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėse.

Baldžius

Suteikiama kvalifikacija: baldžius
Mokymo trukmė: 1  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama baldžiaus kvalifikacija ir specializacija - medienos apdirbimas technologiniais programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Baldžius gamina įvairių konstrukcijų baldus iš masyvios medienos, plokščių detalių bei juos restauruoja.

Norint sėkmingai atlikti baldžiaus darbą, būtina išmanyti medienos ir plokščių sandarą, savybes, ydas; rankinio ir mechaninio apdirbimo technologijas; apdirbimui naudojamų įrankių, įrangos, staklių veikimo principus; mokėti surinkti baldus iš masyvios medienos detalių ir plokščių skydų; žinoti minkštų elementų gamybos technologiją remonto ir restauravimo technologijas. Baldžius klijuoja medieną; drožia kontūrinius ir geometrinius ornamentus; surenka gaminius bei padengia dekoratyvinėmis medžiagomis.

Baldžius geba sudaryti programinio valdymo įrenginio programą, pjausto plokščių skydus, gamina detales programinio valdymo įrenginiais.

Baldžiui svarbūs šie gebėjimai ir asmeninės savybės: atsakingumas ir kūrybingumas, gera judesio ir dėmesio koncentracija, kruopštumas ir sąžiningumas, kantrumas ir kūrybiškumas, kompiuterinis raštingumas; gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje. Labai svarbi psichinė ir fizinė sveikata: geras regėjimas, dėmesio sutelkimas,  stiprios rankos, ištvermė ir t.t.

Apie 70 % mokymosi laiko profesinio mokymo dalykų cikle sudaro praktinis mokymas.

Baigiamajame kurse 8 savaitės skiriamos baigiamajai  praktikai baldų gamybos įmonėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, baldžių poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Steigiasi naujos baldų įmonės. Didėja baldų įmonių užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šioms įmonėms    reikia vis daugiau baldų gamybos darbininkų.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių UAB "Narbutas Furniture Company", UAB "Universalūs medžio produktai", UAB "Užmojai su garantijomis", UAB "Ukmergės baldai", UAB "PAINA IR KO" ir kitose įmonėse. Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Profesija palanki kurti savo verslą.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos ir priežiūros darbuotojas
Mokymo trukmė: 1,5  metų

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas bus kompetentingas šiose srityse:

 • pasirengimas kelių statybos priežiūros ir remonto darbams;
 • žemės sankasos įrengimas;
 • kelio dangos klojimas;
 • hidrotechninių ir kitų kelio statinių įrengimas;
 • kelių priežiūra ir remontas;
 • kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimas, techninė priežiūra ir remontas.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas mokės:

 • apibrėžti darbo teisės pagrindus, reikalingus įsidarbinimui ir darbui;
 • apibūdinti darbų saugos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimus kelių statybos ir priežiūros darbų srityje;
 • įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles);
 • parinkti kelių statybos ir remonto medžiagas;
 • skaityti kelių statybos brėžinius;
 • atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus;
 • apibūdinti gruntų tipus ir žemės darbams bei grunto kasimui naudojamus įrengimus;
 • įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus naudojantis kelių statybos technika;
 • paruošti kelio pagrindą naudojantis kelių statybos technika;
 • pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių kelio dangos klojimo įrengimais ir techninėmis priemonėmis;
 • atlikti hidrotechninių statinių montavimo parengiamuosius darbus;
 • sumontuoti vandens nuleidimo įrenginius;
 • atlikti kelių priežiūros darbus;
 • atlikti kelių remonto darbus;
 • apibrėžti kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologiją;
 • atlikti kelių statybos ir priežiūros įrengimų techninę priežiūrą ir smulkų remontą.

Baigus kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Apie 70 % mokymosi laiko profesinio mokymo dalykų cikle sudaro praktinis mokymas.

Baigiamajame kurse 12 savaičių skiriamos baigiamajai  praktikai kelių statybos objektuose ar įmonėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių kelių statybos ir priežiūros darbuotojų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi didėja kelių statybos ir priežiūros darbų apimtys, jaučiamas ir kvalifikuotų kelių statybos ir priežiūros darbuotojų trūkumas. Atlikti tyrimai ir apklausa kelių statybos ir priežiūros verslu užsiimančiose firmose parodo, kad jos suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu, mielai teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, bendradarbiauja suteikdami mokiniams darbo vietas baigiamosios  praktikos metu.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Apdailininkas (statybininkas)

Suteikiama kvalifikacija: apdailininkas
Mokymo trukmė: 1 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama apdailininko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Apdailininko programa parengta remiantis apdailininko rengimo standartu, išanalizavus darbdavių pageidavimus. Šiuolaikinis darbininkas turi būti suinteresuotas mokytis ir tobulėti visa gyvenimą, nes atsiranda naujos medžiagos, keičiasi darbų atlikimo technologijos, keičiasi ir darbo rinkos reikalavimai. Todėl specialybės mokymas grindžiamas sugebėjimu dirbti savarankiškai ir grupėje, sugebėjimu rasti ir naudotis papildoma literatūra, naujoves pritaikyti savo darbe.

Programą sudaro šie profesinio mokymo dalykai:

 • Tiesių paviršių tinkavimo technologija
 • Pastatų apšiltinimo ir apdailos darbų technologijos
 • Dažymo technologija
 • Apmušalų klijavimo technologija
 • Plytelių klojimo technologija
 • Mūro darbų technologija
 • Betonavimo darbai
 • Sudėtingų paviršių tinkavimo technologija
 • Bendrųjų statybos darbų technologija
 • Gipso kartono plokščių montavimo ir apdailos technologija
 • Apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimo technologija
 • Statybinės medžiagos
 • Statybinė braižyba
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Statybinės medžiagos
 • Baigiamoji praktika

Apdailininkas geba:

 • Pasirinkti tinkamas darbui ir kokybiškas medžiagas;
 • Laikyti ir ekonomiškai naudoti statybines medžiagas;
 • Paruošti pagrindą grindims ir betonuoti jas;
 • Mūryti pertvaras iš plytų ir blokelių;
 • Apdirbti medieną rankiniais įrankiais;
 • Apšiltinti pastatą;
 • Tinkuoti rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu;
 • Kloti plyteles;
 • Dažyti pastato paviršius ir klijuoti apmušalus;
 • Montuoti gipso kartono plokštes;
 • Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus;
 • Saugiai naudoti ir reguliuoti naudojamus apdailos darbuose mechanizmus ir prietaisus;
 • Montuoti pasilypėjimo įrangą ir saugiai ją eksploatuoti;
 • Skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti darbo ir medžiagų sąnaudas;
 • Saugiai dirbti, laikantis žmogaus saugos darbe ir priešgaisrinio saugumo reikalavimų;
 • Pritaikyti ekonomikos ir verslumo žinias.

Apie 70 % mokymosi laiko profesinio mokymo dalykų cikle sudaro praktinis mokymas.
Baigiamajame kurse 8 savaitės skiriamos baigiamajai  praktikai statybos objektuose ar įmonėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių statybininkų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi didėja statybos darbų apimtys, jaučiamas ir kvalifikuotų apdailininkų trūkumas. Atlikti tyrimai ir apklausa statybos verslu užsiimančiose firmose parodo, kad jos suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu, mielai teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, bendradarbiauja suteikdami mokiniams darbo vietas baigiamosios  praktikos metu.
Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.
Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.
Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.
Profesija palanki kurti savo verslą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Suteikiama kvalifikacija: metalo apdirbimo staklininkas
Mokymo trukmė: 1,5 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, arba vidurinio ugdymo mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija ir specializacija – metalo apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų profesinio mokymo ir specialybės  dalykų (tekinimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; frezavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; šlifavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; detalių mechaninio apdirbimo programinio valdymo įrenginiais; štampavimo įrenginių ir technologijos; programinio valdymo lenkimo įrenginių ir technologijos; lazerinio pjovimo; paviršių padengimo; medžiagų ir mašinų gamybos technologijos; tolerancijos ir techninių matavimų; bendrosios šaltkalvystės; mašinų elementų ir mechanizmų; braižybos; elektrotechnikos; darbuotojų saugos ir sveikatos; specialybės užsienio kalbos; civilinės saugos; ekonomikos ir verslo pagrindų; informacinių technologijų; estetikos; lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos) bei praktinių gebėjimų mokomųjų praktikų (13 savaičių), baigiamosios (8 savaičių) praktikos, kuri  atliekama įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Metalo apdirbimo staklininkas  braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, eskizuoja, parengia techninę dokumentaciją, gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis bei, panaudojant dalijimo galvutes, apdirba paviršius, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas universaliomis gręžimo ir drožimo staklėmis, dirba pjaustymo staklėmis, programinio valdymo štampavimo, lenkimo,  lazerinio pjovimo, paviršių padengimo įrengimais, matuoja detalės matmenis, paviršių šiurkščius bei tarpusavio padėtį, nustato detalės tinkamumą.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
 
Sėkmingą metalo apdirbimo staklininko darbą lemia gebėjimas įvaldyti metalo apdirbimo technologijas programinio valdymo įrenginiais, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (dėmesingumas, gebėjimas susikaupti). Metalo apdirbimo staklininko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, ir kitų sveikatos sutrikimų.
 PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Metalo apdirbimo sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių ir modernėjančių sektorių Lietuvoje. Metalo apdirbimo pramonės atstovai pastebėjo, kad modernėjant technologijoms, sparčiai auga darbuotojų poreikis. Kvalifikuotiems darbuotojams sudaromos geros sąlygos ir galimybė tobulėti.

Ukmergės metalo apdirbimo sektoriuje šiuo metu dirba per 1200 darbuotojų. Per ateinančius trejus metus planuojama plėsti gamybos apimtis ir sukurti dar apie 400 darbo vietų.

"Šiuo metu metalo apdirbimo sektoriuje jaučiamas didelis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Ypač vertinami specialistai turintys pagrindines technines žinias apie metalo apdirbimą bei mokantys dirbti programinio valdymo staklėmis. Tai atspindi ir darbo užmokestis, technines žinias turintys ir programines stakles valdantys žmonės uždirba ženkliai daugiau, laikas skirtas kvalifikacijai įgyti atsiperka. Mūsų praktika rodo, kad jaunas amžius šiais laikais dažnai yra pranašumas darbo rinkoje - jaunesni žmonės savo patirties trūkumą kompensuoja veržlumu, spartesniu tobulėjimu, labiau domisi naujovėmis specializacijos srityje. Šiuo metu dirbančių specialistų amžiaus vidurkis yra pakankamai aukštas, kai kurie specialistai jau pasiekę pensijinį amžių, tai leidžia teigti, kad poreikis kvalifikuotiems jauniems specialistams išliks ir ateityje" - teigia Vytautas Kazlauskas, AB "UMEGA" gamybos departamento direktorius.

Visiems Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pirmo kurso mokiniams I pusmetį yra mokama 60 Lt stipendija.

AB "UMEGA", UAB "STANSEFABRIKKEN", UAB "UKMERGĖS STAKLĖS"  žada mokėti papildomą 40 Lt tikslinę stipendiją visiems pirmo kurso metalo apdirbimo staklininko specialybės mokiniams. Mokiniai atliks mokomąsias bei baigiamąją – gamybinę praktikas minėtose įmonėse, dirbs su naujausiomis staklėmis ir įrengimais.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Apskaitininkas ir kasininkas

Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas - kasininkas
Mokymo trukmė: 1  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama apskaitininko - kasininko  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (buhalterinės apskaitos, darbo su kompiuteriu, buhalterinės apskaitos dokumentų pildymo ir tvarkymo, kasos operacijų, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, deponentų įforminimo ir jų apskaitos tvarkymo, valiutinių operacijų ir paskolų įforminimo, balansų sudarymo, audito pagrindų, profesinės etikos ir psichologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (13 savaitės), baigiamoji (8 savaičių) praktikos atliekamos įmonių, organizacijų buhalterijose.

DARBO APRAŠYMAS

Apskaitininkas ir kasininkas atlieka kasos ar/ir banko operacijas valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Didelių įmonių apskaitininkai ir kasininkai atlieka dalį buhalterinės apskaitos. Apskaičiuoja žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas, darbo užmokestį ir pan. Mažesnių įmonių apskaitininkai ir kasininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos darbus: fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitą buhalterinę dokumentaciją, pateikia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima ir įneša pinigus į banką, pajamuoja ir išmoka pinigus. Užpildo kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus. Sudaro darbo užmokesčio žiniaraščius, išskaičiuoja mokesčius, įformina deponentus ir tvarko jų apskaitą. Vykdo valiutines operacijas. Darbas su žmonėmis ir pinigais kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus apskaitininko ir kasininko profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą apskaitininko ir kasininko darbą lemia banko ir kasos operacijų, balanso ir jo priedų, materialinių vertybių apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos išmanymas, skaičiavimo ir darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (dėmesingumas, gebėjimas susikaupti). Apskaitininko ir kasininko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, kalbos ir kitų sveikatos sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Kasininko ir apskaitininko profesija yra gana paklausi. Visose įstaigose ir organizacijose atliekami ūkiniai-finansiniai skaičiavimai, todėl įgijusiems šią profesiją yra didelės galimybės įsidarbinti. Ji gimininga buhalterio, finansininko, pašto prekystalio tarnautojo ir pan. profesijoms. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Automobilių mechanikas

Suteikiama kvalifikacija: automobilių mechanikas
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama automobilių mechaniko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos galimybės įgyti  B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo, remonto būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (26 savaičių) ir gamybinės (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus. Atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus. Savo darbe naudoja vidutinio sudėtingumo matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga. Dirba su dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu, atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas, racionaliai ir taupiai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Racionaliai organizuoja darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės teiginius.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių mechaniko darbo sėkmę lemia žinios, potraukis technikai, gebėjimas logiškai mąstyti. Svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, komunikabilumas, o taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė- prisitaikymas prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija, gebėjimas ilgą laiką dirbti iškėlus rankas ar sulenkus nugarą, ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: inžinierius mechanikas, automobilių kėbulų remontininkas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius. Gali tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Siuvimo verslo paslaugų teikėjas

Suteikiama kvalifikacija: sukirpėjas - konstruktorius
Mokymo trukmė:  1 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas. 
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama sukirpėjo - konstruktoriaus  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Priimami asmenys turintys siuvėjo kvalifikaciją ir praktinio darbo patirtį.
Mokomasi bendrųjų ir specialybės (siuvimo technologijos, mašinų ir įrengimų, jų derinimo, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialaus piešimo, spalvų derinimo, madų ir stiliaus, kompiuterinės grafikos, žaliavų, figūros tipų nustatymo, modelių ir konstrukcijų parinkimo, puošybos elementų numatymo, matavimo ir drabužių dydžių nustatymo, vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių detalių ir gaminių iš audinio, odos, kailių siuvimo ir medžiagų derinimo, drabužių ir jų defektų taisymo, darbo su individualaus ir pramoninio siuvimo mašinomis, buhalterinės apskaitos pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
 Mokomosios (13 savaičių) ir gamybinė (8 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse ir siuvimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas konstruoja drabužius, daro iškarpas ir kerpa vienetines arba daugiasluoksnes medžiagos dalis, kurios naudojamos drabužiams siūti. Nustato užsakovo figūros tipą ir pagal tai parenka tinkamą modelį, drabužio konstrukciją, modeliuoja lengvuosius ir viršutinius moteriškus, vyriškus ir vaikiškus drabužius, taip pat juos konstruoja pagal jau sukurtą modelį, gali atlikti ir siuvėjo darbus, primatuoja gaminį, sutartiniais ženklais pažymi defektus ir, esant reikalui, juos šalina, perdaro drabužį. Darbas kūrybinis. Sukirpėjas - konstruktorius dirba uždaroje patalpoje: siuvimo įmonėse, individualiose siuvimo ateljė, modelių namuose. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės, kurioje dirba tipo, dydžio, nuo naudojamų įrenginių modernizavimo lygio. Darbo diena neterminuota. Gauti užsakymai privalo būti atlikti laiku, todėl tenka dirbti ir vakarais, ir poilsio dienomis.  

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą sukirpėjo-konstruktoriaus darbą lemia nusimanymas apie žmogaus figūrą ir jos ypatumus, matavimus, lengvųjų ir viršutinių drabužių kirpimo konstrukcijas, piešimo ir modeliavimo pagrindus. Labai svarbios asmeninės savybės kaip įgimti meniniai gabumai, kūrybingumas, laki vaizduotė, gebėjimas bendrauti, kantrumas ir atidumas. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė: puikus regėjimas, gebėjimas jausti spalvas ir jas derinti, proporcijų jutimas, gera dėmesio koncentracija, judesių koordinacija . Šį darbą sunku dirbti turint regos sutrikimų (būtina skirti spalvas) taip pat esant sutrikusiai koordinacijai.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Sukirpėjo-konstruktoriaus profesija reikalauja daug meniško, kruopštaus darbo. Perspektyvą turi kūrybingi, aukštos kvalifikacijos, gebantys realizuoti savo idėjas specialistai. Profesija labai palanki privataus verslo kūrimui. Iniciatyvūs šios profesijos atstovai gali kuri savo drabužių gamybos įmonę. Giminingos profesijos: drabužių modeliuotojas-konstruktorius, drabužių modeliuotojas, drabužių dizaineris, siuvėjas. Gali tęsti studijas pagal aukštojo mokslo gamybos ir perdirbimo studijų krypties programas.

Smulkiojo verslo organizatorius

Suteikiama kvalifikacija: smulkiojo verslo organizatorius
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama smulkiojo verslo organizatoriaus kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (smulkaus verslo organizavimo, verslo mokslo, gamybos ir verslo technologijų, įmonių steigimo, veiklos planavimo ir organizavimo, taikomosios ekonomikos, rinkodaros pagrindų, verslo finansavimo ir investicijų, apskaitos ir finansų, mokesčių, raštvedybos, teisės pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių), gamybinės (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Smulkaus verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę. Darbo pobūdis priklauso nuo įmonės specifikos: gali dirbti prekybos verslo, gamybos verslo ar kt. įmonėje. Įvertina verslo galimybes, sudaro verslo planą. Tiria rinką (prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą). Sudaro įmonės finansų balansą, tvarko buhalterinę apskaitą bei įmonės veiklos dokumentaciją. Bendrauja su verslo partneriais, klientais, sudaro sutartis. Dirba kompiuteriu, kasos aparatu, prekybos ir technologiniais įrengimais. Gali vadovauti kitiems darbuotojams. Judrus darbas, intensyvus bendravimas su klientais bei verslo partneriais kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus smulkaus verslo organizatoriaus profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą smulkaus verslo organizatoriaus darbą lemia ekonomikos, verslo, vadybos dalykų išmanymas, psichologijos žinių taikymas bei verslo etikos principų laikymasis bendraujant su partneriais bei klientais, taip pat užsienio kalbos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir pan. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip analitinis mąstymas, organizuotumas, iniciatyvumas, gebėjimas vadovauti, gebėjimas prognozuoti. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, dėmesio koncentracija, kalbos aiškumas, ištvermė ir pan.). Verslo organizatoriaus darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto mąstymo žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regėjimo, klausos ir kitų sveikatos sutrikimų. 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Smulkaus verslo organizatoriaus profesija yra perspektyvi. Iniciatyvus verslo organizatorius(ė) gali steigti savo verslo įmonę ir plėtoti jos veiklą. Ši profesija gimininga verslo vadybininko, verslo administratoriaus, įmonių komersanto ir kt. profesijoms. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Padavėjas ir barmenas

Suteikiama kvalifikacija: padavėjas - barmenas
Mokymo trukmė: 1,5 metų

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama padavėjo - barmeno kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (maitinimo įmonių, barų veiklos, kulinarijos, maisto prekių mokslo, įvairių pusgaminių ir patiekalų receptų sudarymo ir paruošimo, virimo ir kepimo, kokybės įvertinimo, salės paruošimo, indų ir įrankių asortimento, jų parinkimo ir paruošimo, stalų serviravimo, puokščių komponavimo, virtuvės ir baro įrengimų, dirbti su kasos aparatais, priėmimų ir banketų organizavimo, lankytojų aptarnavimo, kokteilių ir gėrimų gamybos ir patiekimo, patiekalų ir gėrimų kainos skaičiavimo, sanitarijos ir higienos, apskaitos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (25 savaičių), gamybinės (12 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos mokymo  kabinetuose, laboratorijose, maitinimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Padavėjas ir barmenas gamina šaltus ir karštus patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerijos gaminius privačiose ir visuomeninėse įstaigose (restoranuose, baruose, viešbučiuose ir pan.), juos pateikia lankytojams, serviruoja salėje ar prie baro, komponuoja puokštes. Priima atskirus užsakymus, aptarnauja lankytojus pobūvių, priėmimų ir įvairių švenčių progomis atvirame lauke, viešbučių patalpose. Užsako ir priima prekes bei tikrina jų kokybę. Dirba su įvairiais maisto ruošimo technologiniais įrengimais ir elektroniniais kasos aparatais. Rengia sąskaitas, priima atsiskaitymus bei pildo įvairius materialinių vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą padavėjo ir barmeno darbą lemia žinios ir mokėjimai, kulinarinės technologijos, ruošiamų patiekalų kokybės nustatymo, maisto ruošimo įrangos, matavimo prietaisų, indų, taros naudojimo, prekių mokslo bei lankytojų aptarnavimo, užsienio kalbos mokėjimas, mitybos fiziologijos, sanitarijos, higienos ypatumų, saugaus darbo, priešgaisrinių taisyklių žinojimas. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip atsakingumas, organizuotumas, kūrybiškumas, sąžiningumas, komunikabilumas, darbštumas, noras tobulėti ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, ištvermė, vikrumas, koordinacija, išvaizdumas ir pan.).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Padavėjo ir barmeno profesijos darbuotojų poreikiai auga plečiantis aptarnavimo sferai. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip konditeris, kulinaras, pardavėjas ir pan. Profesija yra perspektyvi ir paklausi. Iniciatyvus, verslus padavėjas ir barmenas gali įkurti nuosavą viešojo maitinimo ar kitą aptarnavimo sferos įmonę. Sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

Suteikiama kvalifikacija: tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama tarptautinių pervežimų ekspeditoriaus kvalifikaciją kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti C ir CE kategorijų automobilio vairuotojo teises.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Programos tikslas: suteikti žinių ir įgūdžių būtinų tarptautinių vežimų ekspeditoriaus profesinei veiklai. Parengti specialistą, gebantį vairuoti autojunginius, nusimanantį apie automobilių konstrukcijas ir jų naudojimą, prekes ir kitokius krovinius, jų pervežimo organizavimo principus, transporto geografiją, tarptautinių pervežimų sistemą, mokantį remontuoti ir techniškai prižiūrėti automobilius ir autojunginius, valdyti informacines ir ryšio priemones, tvarkyti krovinių muitinės ir sandėlių bei krovinių terminalų apskaitos dokumentus, mandagų, tvarkingą, mokantį užsienio kalbą.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Specialybės dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių: automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, transporto geografijos,   kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, krovinių vežimo kelių transportu, muitinės procedūrų, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos, specialybės užsienio kalbos dalykų, automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, šiuolaikinių informacinių ir ryšio priemonių tarptautiniuose pervežimuose, krovinių vežimo kelių transportu praktinių įgūdžių. Bendrųjų  dalykų;dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos.

Mokomoji praktika (26 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, krovinių pervežimo įmonėse (dirbtuvėse, garažuose), muitinėje ir gamybinė praktika (15 savaičių)   atliekama tarptautinių pervežimų įmonėse.

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

Sėkmingai baigę tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programą, įgyja tarptautinių vežimų ekspeditoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
1. tvarkyti krovinių gavimo, pervežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus;
2. vairuoti krovinių pervežimo autotransporto priemones ( C ir CE kategorijų vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimas);
3. atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinį remontą;
4. naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautiniuose pervežimuose; 
5. bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

    MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius dirba bendrovėse, įmonėse, firmose užsiimančiose tarptautinių pervežimų veikla. Jis veža krovinius rytų ir vakarų Europos keliais tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, bendrauja užsienio kalba. Moka techniškai aptarnauti autojunginius, atlieka vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirba su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis.   Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės dydžio automobilių parko naujumo, krovinių vežimo apimties.

  PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai. Kvalifikacija tobulinama pagal aukštojo mokslo studijų programas.

Pardavimų konsultantas

Suteikiama kvalifikacija: prekybos konsultantas
Mokymo trukmė: 2 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama pramonės įmonių prekybos konsultanto  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (įmonių steigimo ir veiklos organizavimo, rinkos ir kainų, ekonominės politikos, prekybos ir gamybos įmonių apskaitos,  planavimo statistikos, žaliavų tiekimo ir produkcijos realizavimo, sutarčių sudarymo, personalo administravimo, profesinės etikos, įmonių finansavimo ir investicijų, raštvedybos, teisės pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių trukmės) bei gamybinė (15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo firmoje, prekybos įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Pramonės įmonių prekybos konsultantas aprūpina gamybines ir prekybines firmas medžiagomis, žaliavomis, pusgaminiais ir komplektuojamomis dalimis. Atsako už ritmingą ir nepertraukiamą gamybinę bei prekybinę veiklą. Jis užsako įmonės veiklai reikalingas medžiagas, žaliavas, pusgaminius ir komplektuojamąsias detales. Palaiko dalykinius ryšius su tiekėjais. Rengia pirkimo-pardavimo sutartis, komercinius siūlymus ir užsakymus. Turi gerai išmanyti įmonės veiklos profilį, žinoti naudojamų medžiagų ar komplektuojamųjų detalių savybes bei technines charakteristikas. Įmonių komersantas gali dalyvauti pardavimo operacijose, ieškoti būdų, kaip palankiausiomis sąlygomis realizuoti įmonės produkciją ar kitokias prekes. Įtemptas ir atsakingas darbas bei dažnai nenormuota darbo diena kelia specifinius reikalavimus įmonių komersanto profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą pramonės įmonių prekybos konsultanto darbą lemia organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai, geri kalbiniai gebėjimai, užsienio kalbos(ų) žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Labai svarbios yra tokios asmenybės savybės kaip verslumas, organizuotumas ir atsakingumas, komunikabilumas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė. Pramonės įmonių prekybos konsultanto darbas reikalauja kalbos sklandumo, dėmesingumo, geros atminties ir kt. Pramonės įmonių prekybos konsultanto darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto mąstymo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regos, klausos sutrikimų ir kt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pramonės įmonių prekybos konsultanto profesija yra paklausi. Gerai parengtų, aukštos kvalifikacijos pramonės įmonių prekybos konsultantų poreikis turėtų didėti, nes nuo jų darbo kokybės priklauso sėkminga visos įmonės veikla. Nuolatos kuriasi naujos įmonės, kurioms bus reikalingi šios srities specialistai. Ši profesija gimininga tokioms profesijoms kaip biuro komersantas, smulkaus verslo organizatorius ir kt. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Viešbučio darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: viešbučio darbuotojas
Mokymo trukmė: 1,5  metų

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama viešbučio darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (viešbučių ir turizmo įmonių steigimo ir veiklos, paslaugų rinkodaros ir personalo vadybos, buhalterinės apskaitos ir prekybos pagrindų, darbo su kompiuteriu, apskaitos priemonėmis ir biuro technika, krašto kultūros, papročių ir tradicijų, tautosakos, architektūros, istorijos, turizmo geografijos, svečių maitinimo, susisiekimo ūkio ir kelionių agentūrų darbo, paslaugų kainų paskaičiavimo, darbo su klientais ir bendravimo etikos reikalavimų, užsienio turistų aptarnavimo, patalpų priežiūros ir jų paruošimo svečiams priimti, renginiams organizuoti, kulinarijos, naudotis sporto, turizmo įranga ir inventoriumi, turizmo organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios, baigiamosios praktikos atliekamos mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, laboratorijose, mokomuosiuose viešbučiuose, maitinimo įmonėse, viešbučiuose ir turizmo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Viešbučio darbuotojas aptarnauja įvairaus amžiaus klientus viešbučiuose, turizmo agentūrose, viešojo maitinimo įstaigose (restoranuose, kavinėse, baruose ir pan.). Pasiūlo kelionės maršrutą, papasakoja krašto istoriją, parodo istorines vietas. Analizuoja viešbučių ir turizmo kompleksų ekonominę veiklą. Pildo įmonės veiklos dokumentus. Sutinka, priima ir apgyvendina svečius. Tvarko kambarius, keičia patalynę ir kitus skalbinius. Paruošia ir patiekia nesudėtingus patiekalus ir gėrimus. Serviruoja stalus, parenka reikiamus indus bei įrankius. Sudaro valgiaraštį. Naudojasi moderniomis ryšio priemonėmis (kompiuteris, faksas, telefonas) bei techniniais įrengimais, skirtais maisto gamybai ir buities tvarkymui. Tvarko įmonės veiklos dokumentus. Nuolatinis darbas su klientais reikalauja kultūringai bendrauti gimtąja ir užsienio kalbomis bei laikytis etikos normų. Nuo šių darbuotojų priklauso jauki viešbučio aplinka, aptarnavimo kultūra, maitinimas.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą viešbučio darbuotojo darbą lemia žinios ir mokėjimai turizmo organizavimo, klientų aptarnavimo, maisto paruošimo ir maitinimo organizavimo, informacinių technologijų srityse. Užsienio kalbų mokėjimas. Svarbios asmenybės savybės: sąžiningumas, komunikabilumas, svetingumas, tvarkingumas, organizuotumas ir pan., taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė (greita reakcija, kalbos sklandumas, išvaizdumas, vikrumas ir pan.). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Šios profesijos paklausą ir perspektyvumą lemia turizmo ir turizmo verslo plėtra. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip padavėjas, virėjas, traukinių palydovas, administratorius. Gali steigti savo verslą bei sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

 


Powered by JS Network Solutions