Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo

Apdailininkas (statybininkas)

Suteikiama kvalifikacija: apdailininkas (statybininkas)
Mokymo trukmė: 2 metai

Priėmimo sąlygos: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nebaigtas pagrindinis išsilavinimas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama apdailininko (statybininko) kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, pastatų dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažymo, tapetavimo, tinkavimo, plytelių klojimo darbų, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto, darbų kokybės vertinimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, informacinių technologijų, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios ( 26 savaičių trukmės) ir baigiamosios (15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Apdailininkas (statybininkas) paruošia paviršius tinkavimui ir juos tinkuoja paprastais ir sudėtingais skiediniai, įvairiais rankiniais ir mechanizuotais būdais; apdailina medinius, mūrinius ir betoninius paviršius sauso tinko lakštais, užtaiso siūles. Paruošia medinius, metalinius, tinkuotus paviršius dažymui ir juos dažo įvairiais dažų mišiniais, tapetuoja. Paruošia pagrindus ir paviršius klijuoti įvairių rūšių plytelėmis, kloja plytelėmis lygias ir su nuolaidžiais grindis, klijuoja plyteles ant sienų, naudodami skiedinį, mastikas, klijus. Remontuoja tinkuotus, dažytus, tapetuotus ar plytelėmis klotus paviršius.
Dirbdamas  apdailininkas (statybininkas) naudojasi technine dokumentacija, skaito darbo ir darbų organizavimo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų kiekį. Apdailininkas (statybininkas) dirba tiek patalpose, tiek statybų aikštelėse. Tenka dirbti ir dideliame aukštyje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingam apdailininko (statybininko) darbui reikalinga nusimanyti apie tinkavimo, dažymo, plytelių klojimo, tapetavimo technologiją bei medžiagas, koloristikos pagrindus, sugebėti skaityti brėžinius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip tvarkingumas, kruopštumas, kolektyviškumas ir pan. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (puikus regėjimas, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė, geras spalvų skyrimas ir pan.). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Apdailininko (statybininko) darbas yra svarbus, jo poreikis nuolat auga, nes šios profesijos atstovų rankų laukia kiekvienas naujai pastatytas ar remontuojamas statinys. Be to, dažytojas-tinkuotojas-plytelių klojėjas, kaip ir kiti statybininkai, dėl puikios kvalifikacijos ir palyginti nebrangios darbo jėgos yra samdomi dirbti gretimose šalyse. Giminiškos profesijos: mūrininkas-krosninkas-tinkuotojas, statybų stalius-apdailininkas-mūrininkas

Elektromontuotojas

Suteikiama kvalifikacija: elektromontuotojas
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama elektromontuotojo kvalifikacija ir specializacija – alternatyvių elektros šaltinių įrangos montavimas ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Mokoma visų bendrojo ugdymo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės  dalykų (elektros instaliacijos ir apšvietimo įrangos, elektrosaugos, elektronikos ir automatikos pagrindų, elektros energijos tiekimo, elektros mašinos ir elektros energijos keitiklių, technologinių procesų elektros įrenginių, elektrinio šildymo įrenginių, elektrotechninių medžiagų, braižybos ir elektrotechninių schemų skaitymo, elektrotechnikos, šaltkalvystės pagrindų ir suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos; specialybės užsienio kalbos; civilinės saugos; ekonomikos ir verslo pagrindų; informacinių technologijų) bei praktinių gebėjimų mokomųjų praktikų (26 savaitės), baigiamosios (15 savaičių) praktikos, kuri  atliekama įmonėse.

Elektromontuotojo mokymo programoje įvesta specializacija – alternatyvių elektros šaltinių įrangos montavimas. Mokiniai mokysis montuoti bei remontuoti saulės elementus, saulės kolektorius,  vėjo jėgaines.

Alternatyvi, atsinaujinanti energetika šiuo metu yra net ik madingas terminas, bet ir perspektyvi energijos gavybos sritis.

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS

Elektromontuotojas žino elektrosaugos reikalavimus, įvairių rūšių elektrotechnines medžiagas, jų savybes ir paskirtį, naudojasi matavimo prietaisais, montuoja apšvietimo įrenginius bei atlieka instaliacijos darbus, montuoja elektros energijos tiekimo linijas, sumontuoja skirstomuosius įrenginius, moka montuoti ir eksploatuoti elektros mašinas ir aparatus iki 10 kV., atlieka suvirinimo elektra darbus, montuoja ir remontuoja saulės elementus, saulės kolektorius,  vėjo jėgaines ir kt.,  skaito brėžinius ir elektros schemas. 

Elektromontuotojui svarbios šios asmeninės savybės: mokėjimas bendrauti su žmonėmis, darbas komandoje, darbas ekstremaliomis situacijomis, sąžiningumas, kruopštumas, atidumas, atsakomybė už atliktą darbą, drausmingumas.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgijęs elektromontuotojo kvalifikaciją, gali dirbti elektromontuotoju elektros tinklų, statybos, pramonės, žemės ūkio ar kitose įmonėse, tiekiančiose elektros energiją ar turinčiose elektros ūkį.

Plačiau apie alternatyvią energetika galite pasiskaityti mūsų partnerio UAB "ALTERNATYVI ENERGIJA" tinklalapyje:  http://www.alternatyvienergija.lt

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Virėjas

Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (maitinimo įmonių veiklos, kulinarijos, maisto prekių mokslo, įvairių pusgaminių ir patiekalų receptūrų sudarymo ir paruošimo, kokybės įvertinimo, patiekimo, lankytojų aptarnavimo, salės paruošimo, indų ir įrankių asortimento, jų parinkimo ir paruošimo, stalų serviravimo, puokščių komponavimo, virtuvės ir baro įrengimų, darbo su kasos aparatais, priėmimų ir banketų organizavimo, kokteilių ir gėrimų gamybos ir patiekimo, patiekalų ir gėrimų kainos skaičiavimo, materialinių vertybių apskaitos, sanitarijos ir higienos, gamtos ir darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų. Mokomosios (26 savaičių), baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, laboratorijose, maitinimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Virėjas aptarnauja įvairaus amžiaus klientus viešojo maitinimo įstaigose (restoranuose, baruose, kavinėse, kruiziniuose laivuose ir pan.). Sutinka svečius, serviruoja stalus, komponuoja įvairias puokštes stalui papuošti. Pagamina bei kultūringai patiekia šaltus ir karštus užkandžius, sriubas, antrus karštus patiekalus, desertus, karštus ir šaltus, alkoholinius, maišytus gėrimus. Sudaro valgiaraštį. Organizuoja aptarnavimą įvairiomis progomis atvirame lauke ir patalpose. Dirba su elektroniniais kasos aparatais bei įvairiais maisto ruošimo įrenginiais. Priima produktus, juos sandėliuoja, sudaro prekių apyskaitą. Atsiskaito su klientais. Tiria ir įvertina rinkos poreikius, perspektyvas. Kultūringai bendrauja su svečiais gimtąja ir užsienio kalba.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą virėjo darbą lemia žinios ir gebėjimai lankytojų aptarnavimo ir įmonės veiklos organizavimo, kulinarijos, prekių mokslo, įmonės veiklos apskaitos, maitinimo įmonių įrengimų srityse bei užsienio kalbos mokėjimas. Svarbios asmenybės savybės: sąžiningumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, organizuotumas, savarankiškumas tvarkingumas ir pan. Reikalinga gera fizinė ir psichinė sveikata (ištvermė, greita reakcija, koordinacija, kalbos sklandumas). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Virėjo profesijos poreikį lemia aptarnavimo sferos plėtra. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip virėjas, padavėjas, barmenas, traukinio palydovas, viešbučio darbuotojas ir pan. Virėjas mokantis numatyti rinkos poreikius bei turintis organizacinių sugebėjimų gali įkurti savo verslą. Sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Elektroninės leidybos maketuotojas NAUJIENA!

Suteikiama kvalifikacija: Elektroninės leidybos maketuotojas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama elektroninės leidybos maketuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (operacinės sistemos ir kompiuterio sandaros, daugialypės terpės pagrindų, biuro techninės ir programinės įrangos, greitojo spausdinimo technologijų, kompozicijos ir dizaino pagrindų, kompiuterinės  grafikos, dokumentų valdymo, maketavimo technologijų, vaizdų apdorojimo, tinklalapių kūrimo, šrifto ir reklamos pagrindų, duomenų bazių, elektroninių duomenų apdorojimo, pateikčių rengimo, profesinės etika ir psichologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (26 savaičių), baigiamosios (15 savaičių) praktikų metu, kurios atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, įstaigose, firmose, įmonėse, organizacijose.

DARBO APRAŠYMAS

Elektroninės leidybos maketuotojas naudojasi įvairiomis kompiuterių programomis ir tvarko bylas, projektuoja objektus Corel Draw, Corel Photo-Paint ir Adobe Photoshop programomis (kuria plokštumines ir spalvines kompozicijas, stilizuoja objektą pagal keliamus tikslus, komponuoja tekstą, projektuoja firminį stilių). Maketuoja meninius objektus: kuria tūrines ir erdvines kompozicijas, maketuoja vizualinės reklamos objektus, parengia leidinio maketą. Moka apdoroti, retušuoti, montuoti nuskaitytus vaizdus. Išmano dizaino pagrindus, standartinius korektūros ženklus, pagrindines objekto grafinio kūrimo priemones, leidybinių sistemų instrumentus. Maketuoja spaudinius, reklaminius leidinius, žurnalus, plakatus ir kt. Keičia ir papildo esamus kompiuterinės grafikos projektus. Gali kurti įvairius ženklus, logotipus, blankus, reklaminius bukletus, plakatus. Dirba dizaino studijose, reklamos įmonėse ir agentūrose, redakcijose, spaustuvėse. Atliekant skubius užsakymus, tenka dirbti vakarais ar savaitgaliais. Įtemptas darbas kompiuteriu gali atsiliepti fizinei sveikatai, ypač regėjimo aštrumui, nugarai arba rankos riešui.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu darbuotoju, maketuotoju, dizainerio padėjėju, reklamos kūrėju. Įgijęs darbo patirties gali vadovauti šios srities specialistų darbui arba steigti individualų verslą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Specialistas gali tęsti dizaino studijas aukštojoje mokykloje.

Baldžius

Suteikiama kvalifikacija: baldžius
Mokymo trukmė: 3 metai

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.  

Baigusiems mokyklą suteikiama baldžiaus kvalifikacija ir specializacija - medienos apdirbimas technologiniais programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Baldžius gamina minkštus, skydinius ir kitokius baldus bei jų komplektus, juos remontuoja ir restauruoja, šalina baldų gamybos defektus. Dirba su medienos apdirbimo ir baldų gamybos įrengimais bei įrankiais, juos prižiūri ir reguliuoja. Naudoja rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemones. Studijuoja įvairių baldų brėžinius, kad padarytų eskizus numatomų baldų gamybai. Pasižymi baldų dalių kontūrus ant medienos, išpjauna arba ištekina formas, apdoroja, apdailina sujungimo vietas. Naudoja klijus, presuoja ruošinį. Medienos gaminius klijuoja, faneruoja, surenka, blizgina, atlieka baldų apmušimo ir apdailos darbus. Baldžius išpjauna lentas, pjausto, frezuoja, gręžia, klijuoja ruošinius, reguliuoja ir valdo medžio apdirbimo stakles: pjovimo, fasonavimo, tekinimo, obliavimo. Skaito ir analizuoja  pagamintų detalių brėžinius ar pavyzdžius. Obliuoja, profiliuoja ruošinius, apdirba vidutinio sudėtingumo detales tekinimo staklėmis, parenka, paruošia ir pakeičia pjaunantį instrumentą, reguliuoja pjūklų greitį ir kryptį, įstato stabdžius, kurie padeda gauti reikiamą ilgį ir plotį, stumia medį į mašiną.
Baldžius geba sudaryti programinio valdymo įrenginio programą, pjausto plokščių skydus, gamina detales programinio valdymo įrenginiais.
Sėkmingą darbą lemia žinios apie medienos rūšis, savybes ir ydas, furnitūrą, apdailos medžiagas, pusgaminius ir gaminius, plokščių ir medinių paviršių faneravimo, baldų taisymo ir restauravimo technologijas, baldų apmušimo ir apdailos būdus, medienos džiovinimo ir sandėliavimo taisykles. Turi gebėti apdoroti medieną rankiniais ir elektriniais instrumentais bei medžio apdirbimo staklėmis, jungti detales įvairiais būdais, gaminti ir montuoti vidutinio sudėtingumo skydinius, grotelinius ir minkštus baldus, faneruoti plokščius paviršius, tekinti, aptraukti baldus gobelenais ir kitomis medžiagomis, taisyti ir restauruoti baldus.
Baldžiui svarbu prisitaikyti prie užduočių kaitos, erdvinė, laki vaizduotė, konkretaus darbo rezultato įsivaizdavimas, meninis skonis, nuoseklus, praktinis mąstymas, greita orientacija. Baldžiui svarbios tokios asmeninės savybės: atsakingumas ir kūrybingumas, gera judesio ir dėmesio koncentracija, kruopštumas ir sąžiningumas, kantrumas ir kūrybiškumas. Labai svarbi psichinė ir fizinė sveikata: geras regėjimas, dėmesio sutelkimas,  stiprios rankos, ištvermė ir t.t. Darbas reikalauja fizinės ištvermės, dažnai tenka kelti sunkius gaminius ir įrenginius. Dėl darbų specifikos baldžiai dirba individualiai ir grupėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, baldžių poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Steigiasi naujos baldų įmonės. Didėja baldų įmonių užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šioms įmonėms    reikia vis daugiau baldų gamybos darbininkų.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių UAB „Narbutas Furniture Company“, UAB „Universalūs medžio produktai“, UAB „Užmojai su garantijomis“, UAB „Ukmergės baldai“, UAB „PAINA IR KO“ ir kitose įmonėse. Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.
Profesija palanki kurti savo verslą.

Automobilių mechanikas

Suteikiama kvalifikacija: automobilių mechanikas
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama automobilių mechaniko  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises.
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

 MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo, remonto būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (26 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus. Atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus. Savo darbe naudoja vidutinio sudėtingumo matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga. Dirba su dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu, atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas, racionaliai ir taupiai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Racionaliai organizuoja darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės teiginius.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių mechaniko darbo sėkmę lemia žinios, potraukis technikai, gebėjimas logiškai mąstyti. Svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, komunikabilumas, o taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė- prisitaikymas prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: inžinierius mechanikas, automobilių kėbulų remontininkas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Logistas-ekspeditorius

Suteikiama kvalifikacija: logistas-ekspeditorius
Mokymo trukmė: 3 metai.

Priėmimo sąlygos: pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas (10 klasių).
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Baigusiems mokyklą suteikiama logisto-ekspeditoriaus kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises. 
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokoma visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (įmonės kūrimo ir veiklos organizavimo, prekių mokslo, vežimo technologijos, kaštų ir savikainos skaičiavimo metodikos, tarptautinių pervežimų organizavimo, valstybinių ir tarptautinių norminių dokumentų reikalavimų, vairuotojų, vykdančių tarptautinius vežimus, darbo organizavimo, tarptautinių pervežimų dokumentų tvarkymo, valstybinės sienos pervažiavimo taisyklių ir muitinės formalumų atlikimo, apskaitos ir finansų, darbuotojų saugos ir sveikatos, raštvedybos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) ir bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (26 savaičių), baigiamoji (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, firmose, dirbtuvėse, prekių pervežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais įmonėse bei prekybos įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Logistas-ekspeditorius  organizuoja prekių transportavimą įvairiose valstybinėse bei privačiose įmonėse. Gali dirbti didmeninėse prekybos ir pramonės įmonėse, didelėse ar vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse, muitinėse. Garantuoja tinkamą prekių draudimo, eksporto, importo licenzijų ir kitokių dokumentų įforminimą. Vairuoja krovininius automobilius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu, perka/parduoda vežamas prekes, vykdo komercinę veiklą. Atlieka automobilių techninę priežiūrą, rūpinasi jų eksploatacija, tvarko vežamų prekių apskaitą. Sprendžia muitų, licenzijų klausimus. Atsakinga veikla kelia specifinius reikalavimus logisto-ekspeditoriaus  profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

 Sėkmingą logisto-ekspeditoriaus darbą lemia ekonomikos, komercinės veiklos, prekių mokslo, autotransporto priemonių eksploatacijos išmanymas, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir pan. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip organizaciniai gebėjimai, gebėjimas analizuoti ir prognozuoti, atsakingumas, iniciatyvumas ir kt., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, dėmesio koncentracija, ištvermė, judesių koordinacija).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Logisto-ekspeditoriaus  profesija yra paklausi. Šios srities darbuotojų poreikis turėtų išlikti pastovus arba didėti. Augant ir plečiantis įmonėms, reikia specialiai tam paruoštų darbuotojų, kurie sudarytų bei vykdytų transportavimo sutartis. Ši profesija artima verslo vadybininko, transporto vadybininko ir kt. profesijoms. Sėkmingai gali tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas
Mokymo trukmė: 1 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Baigusiems mokyklą suteikiama dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija. 
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas. 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (želdinių įrengimo ir priežiūros, dendrologijos pagrindų, želdinimo darbų technikos, braižybos ir specialiojo piešimo, augalų apsaugos ir tręšimo, augalų dovanojimo meno, agronomijos pagrindų, floristikos, aplinkos apsaugos, augalio fiziologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, apeiginės floristikos, želdynų augalų komponavimo, žolynų daliųjų amatų, specialybės užsienio kalbos, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, profesijos informacinių technologijų, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos) dalykų bei praktinių gebėjimų.
    
Mokomosios (23 sav.) ir gamybinė (15 sav.) praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse, soduose, gėlynuose, šiltnamiuose, apželdinimo darbus vykdančiose ir želdinius auginančiose įmonėse, medelynuose.

DARBO APRAŠYMAS

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas įrengia vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus, tvarko ir prižiūri parkų, gėlynų, sodybų aplinką, konsultuoja individualius savininkus, įmones aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais, analizuoja, planuoja bei braižo brėžinius pagal aplinkotvarkos projektus, dirba su bendros paskirties žemės ūkio mašinomis bei įrankiais, šiltnamių mechanizavimo priemonėmis, specialios paskirties želdynų priežiūros mašinomis.

ASMENINĖS SAVYBĖS

Sėkmingą dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo veiklą lemia praktinis mąstymas, kruopštumas, kūrybiškumas, puikus erdvės ir formos suvokimas. Taip pat svarbi fizinė ištvermė, puiki judesių koordinacija.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti šiose veiklos srityse: dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse bei ūkiuose; gėlėmis prekiaujančiose ir floristikos paslaugas teikiančiose įmonėse; dekoratyvinio apželdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Baldžius

Suteikiama kvalifikacija: baldžius
Mokymo trukmė: 1  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama baldžiaus kvalifikacija ir specializacija - medienos apdirbimas technologiniais programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Baldžius gamina įvairių konstrukcijų baldus iš masyvios medienos, plokščių detalių bei juos restauruoja.

Norint sėkmingai atlikti baldžiaus darbą, būtina išmanyti medienos ir plokščių sandarą, savybes, ydas; rankinio ir mechaninio apdirbimo technologijas; apdirbimui naudojamų įrankių, įrangos, staklių veikimo principus; mokėti surinkti baldus iš masyvios medienos detalių ir plokščių skydų; žinoti minkštų elementų gamybos technologiją remonto ir restauravimo technologijas. Baldžius klijuoja medieną; drožia kontūrinius ir geometrinius ornamentus; surenka gaminius bei padengia dekoratyvinėmis medžiagomis.

Baldžius geba sudaryti programinio valdymo įrenginio programą, pjausto plokščių skydus, gamina detales programinio valdymo įrenginiais.

Baldžiui svarbūs šie gebėjimai ir asmeninės savybės: atsakingumas ir kūrybingumas, gera judesio ir dėmesio koncentracija, kruopštumas ir sąžiningumas, kantrumas ir kūrybiškumas, kompiuterinis raštingumas; gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje. Labai svarbi psichinė ir fizinė sveikata: geras regėjimas, dėmesio sutelkimas,  stiprios rankos, ištvermė ir t.t.

Apie 70 % mokymosi laiko profesinio mokymo dalykų cikle sudaro praktinis mokymas.

Baigiamajame kurse 8 savaitės skiriamos baigiamajai  praktikai baldų gamybos įmonėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, baldžių poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Steigiasi naujos baldų įmonės. Didėja baldų įmonių užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šioms įmonėms    reikia vis daugiau baldų gamybos darbininkų.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių UAB "Narbutas Furniture Company", UAB "Universalūs medžio produktai", UAB "Užmojai su garantijomis", UAB "Ukmergės baldai", UAB "PAINA IR KO" ir kitose įmonėse. Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Profesija palanki kurti savo verslą.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos ir priežiūros darbuotojas
Mokymo trukmė: 1,5  metų

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas bus kompetentingas šiose srityse:

 • pasirengimas kelių statybos priežiūros ir remonto darbams;
 • žemės sankasos įrengimas;
 • kelio dangos klojimas;
 • hidrotechninių ir kitų kelio statinių įrengimas;
 • kelių priežiūra ir remontas;
 • kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimas, techninė priežiūra ir remontas.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas mokės:

 • apibrėžti darbo teisės pagrindus, reikalingus įsidarbinimui ir darbui;
 • apibūdinti darbų saugos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimus kelių statybos ir priežiūros darbų srityje;
 • įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles);
 • parinkti kelių statybos ir remonto medžiagas;
 • skaityti kelių statybos brėžinius;
 • atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus;
 • apibūdinti gruntų tipus ir žemės darbams bei grunto kasimui naudojamus įrengimus;
 • įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus naudojantis kelių statybos technika;
 • paruošti kelio pagrindą naudojantis kelių statybos technika;
 • pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių kelio dangos klojimo įrengimais ir techninėmis priemonėmis;
 • atlikti hidrotechninių statinių montavimo parengiamuosius darbus;
 • sumontuoti vandens nuleidimo įrenginius;
 • atlikti kelių priežiūros darbus;
 • atlikti kelių remonto darbus;
 • apibrėžti kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologiją;
 • atlikti kelių statybos ir priežiūros įrengimų techninę priežiūrą ir smulkų remontą.

Baigus kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Apie 70 % mokymosi laiko profesinio mokymo dalykų cikle sudaro praktinis mokymas.

Baigiamajame kurse 12 savaičių skiriamos baigiamajai  praktikai kelių statybos objektuose ar įmonėse.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Pagal įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių kelių statybos ir priežiūros darbuotojų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi didėja kelių statybos ir priežiūros darbų apimtys, jaučiamas ir kvalifikuotų kelių statybos ir priežiūros darbuotojų trūkumas. Atlikti tyrimai ir apklausa kelių statybos ir priežiūros verslu užsiimančiose firmose parodo, kad jos suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu, mielai teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, bendradarbiauja suteikdami mokiniams darbo vietas baigiamosios  praktikos metu.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Metalo apdirbimo staklininkas

Suteikiama kvalifikacija: metalo apdirbimo staklininkas
Mokymo trukmė: 1,5 metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, arba vidurinio ugdymo mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija ir specializacija – metalo apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų profesinio mokymo ir specialybės  dalykų (tekinimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; frezavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; šlifavimo staklių, įrenginių, įrankių ir technologijos; detalių mechaninio apdirbimo programinio valdymo įrenginiais; štampavimo įrenginių ir technologijos; programinio valdymo lenkimo įrenginių ir technologijos; lazerinio pjovimo; paviršių padengimo; medžiagų ir mašinų gamybos technologijos; tolerancijos ir techninių matavimų; bendrosios šaltkalvystės; mašinų elementų ir mechanizmų; braižybos; elektrotechnikos; darbuotojų saugos ir sveikatos; specialybės užsienio kalbos; civilinės saugos; ekonomikos ir verslo pagrindų; informacinių technologijų; estetikos; lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos) bei praktinių gebėjimų mokomųjų praktikų (13 savaičių), baigiamosios (8 savaičių) praktikos, kuri  atliekama įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Metalo apdirbimo staklininkas  braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, eskizuoja, parengia techninę dokumentaciją, gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis bei, panaudojant dalijimo galvutes, apdirba paviršius, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas universaliomis gręžimo ir drožimo staklėmis, dirba pjaustymo staklėmis, programinio valdymo štampavimo, lenkimo,  lazerinio pjovimo, paviršių padengimo įrengimais, matuoja detalės matmenis, paviršių šiurkščius bei tarpusavio padėtį, nustato detalės tinkamumą.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
 
Sėkmingą metalo apdirbimo staklininko darbą lemia gebėjimas įvaldyti metalo apdirbimo technologijas programinio valdymo įrenginiais, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (dėmesingumas, gebėjimas susikaupti). Metalo apdirbimo staklininko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, ir kitų sveikatos sutrikimų.
 PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Metalo apdirbimo sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių ir modernėjančių sektorių Lietuvoje. Metalo apdirbimo pramonės atstovai pastebėjo, kad modernėjant technologijoms, sparčiai auga darbuotojų poreikis. Kvalifikuotiems darbuotojams sudaromos geros sąlygos ir galimybė tobulėti.

Ukmergės metalo apdirbimo sektoriuje šiuo metu dirba per 1200 darbuotojų. Per ateinančius trejus metus planuojama plėsti gamybos apimtis ir sukurti dar apie 400 darbo vietų.

"Šiuo metu metalo apdirbimo sektoriuje jaučiamas didelis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Ypač vertinami specialistai turintys pagrindines technines žinias apie metalo apdirbimą bei mokantys dirbti programinio valdymo staklėmis. Tai atspindi ir darbo užmokestis, technines žinias turintys ir programines stakles valdantys žmonės uždirba ženkliai daugiau, laikas skirtas kvalifikacijai įgyti atsiperka. Mūsų praktika rodo, kad jaunas amžius šiais laikais dažnai yra pranašumas darbo rinkoje - jaunesni žmonės savo patirties trūkumą kompensuoja veržlumu, spartesniu tobulėjimu, labiau domisi naujovėmis specializacijos srityje. Šiuo metu dirbančių specialistų amžiaus vidurkis yra pakankamai aukštas, kai kurie specialistai jau pasiekę pensijinį amžių, tai leidžia teigti, kad poreikis kvalifikuotiems jauniems specialistams išliks ir ateityje" - teigia Vytautas Kazlauskas, AB "UMEGA" gamybos departamento direktorius.

Visiems Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pirmo kurso mokiniams I pusmetį yra mokama 60 Lt stipendija.

AB "UMEGA", UAB "STANSEFABRIKKEN", UAB "UKMERGĖS STAKLĖS"  žada mokėti papildomą 40 Lt tikslinę stipendiją visiems pirmo kurso metalo apdirbimo staklininko specialybės mokiniams. Mokiniai atliks mokomąsias bei baigiamąją – gamybinę praktikas minėtose įmonėse, dirbs su naujausiomis staklėmis ir įrengimais.

Baigę mokyklą absolventai bus įdarbinami Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos partnerių įmonėse.

Mokiniai, baigę šią profesinio mokymo programą, gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Kviečiame mokytis naujos ir reikalingos specialybės Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Apskaitininkas ir kasininkas

Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas - kasininkas
Mokymo trukmė: 1  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama apskaitininko - kasininko  kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų ir specialybės (buhalterinės apskaitos, darbo su kompiuteriu, buhalterinės apskaitos dokumentų pildymo ir tvarkymo, kasos operacijų, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, deponentų įforminimo ir jų apskaitos tvarkymo, valiutinių operacijų ir paskolų įforminimo, balansų sudarymo, audito pagrindų, profesinės etikos ir psichologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (13 savaitės), baigiamoji (8 savaičių) praktikos atliekamos įmonių, organizacijų buhalterijose.

DARBO APRAŠYMAS

Apskaitininkas ir kasininkas atlieka kasos ar/ir banko operacijas valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Didelių įmonių apskaitininkai ir kasininkai atlieka dalį buhalterinės apskaitos. Apskaičiuoja žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas, darbo užmokestį ir pan. Mažesnių įmonių apskaitininkai ir kasininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos darbus: fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitą buhalterinę dokumentaciją, pateikia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima ir įneša pinigus į banką, pajamuoja ir išmoka pinigus. Užpildo kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus. Sudaro darbo užmokesčio žiniaraščius, išskaičiuoja mokesčius, įformina deponentus ir tvarko jų apskaitą. Vykdo valiutines operacijas. Darbas su žmonėmis ir pinigais kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus apskaitininko ir kasininko profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą apskaitininko ir kasininko darbą lemia banko ir kasos operacijų, balanso ir jo priedų, materialinių vertybių apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos išmanymas, skaičiavimo ir darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (dėmesingumas, gebėjimas susikaupti). Apskaitininko ir kasininko darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, kalbos ir kitų sveikatos sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Kasininko ir apskaitininko profesija yra gana paklausi. Visose įstaigose ir organizacijose atliekami ūkiniai-finansiniai skaičiavimai, todėl įgijusiems šią profesiją yra didelės galimybės įsidarbinti. Ji gimininga buhalterio, finansininko, pašto prekystalio tarnautojo ir pan. profesijoms. Gali sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Automobilių mechanikas

Suteikiama kvalifikacija: automobilių mechanikas
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama automobilių mechaniko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos galimybės įgyti  B ir C kategorijų automobilio vairuotojo teises.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo, remonto būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (26 savaičių) ir gamybinės (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių mechanikas įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus. Atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus. Savo darbe naudoja vidutinio sudėtingumo matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga. Dirba su dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu, atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus. Braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas, racionaliai ir taupiai naudoja energiją, žaliavas ir medžiagas. Racionaliai organizuoja darbo vietą, tinkamai ją prižiūri, išmano pagrindinius ekonomikos ir darbo teisės teiginius.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių mechaniko darbo sėkmę lemia žinios, potraukis technikai, gebėjimas logiškai mąstyti. Svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas, komunikabilumas, o taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė- prisitaikymas prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija, gebėjimas ilgą laiką dirbti iškėlus rankas ar sulenkus nugarą, ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: inžinierius mechanikas, automobilių kėbulų remontininkas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius. Gali tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Padavėjas ir barmenas

Suteikiama kvalifikacija: padavėjas - barmenas
Mokymo trukmė: 1,5 metų

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama padavėjo - barmeno kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi bendrųjų  ir specialybės (maitinimo įmonių, barų veiklos, kulinarijos, maisto prekių mokslo, įvairių pusgaminių ir patiekalų receptų sudarymo ir paruošimo, virimo ir kepimo, kokybės įvertinimo, salės paruošimo, indų ir įrankių asortimento, jų parinkimo ir paruošimo, stalų serviravimo, puokščių komponavimo, virtuvės ir baro įrengimų, dirbti su kasos aparatais, priėmimų ir banketų organizavimo, lankytojų aptarnavimo, kokteilių ir gėrimų gamybos ir patiekimo, patiekalų ir gėrimų kainos skaičiavimo, sanitarijos ir higienos, apskaitos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.
Mokomosios (25 savaičių), gamybinės (12 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos mokymo  kabinetuose, laboratorijose, maitinimo įmonėse.

DARBO APRAŠYMAS

Padavėjas ir barmenas gamina šaltus ir karštus patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerijos gaminius privačiose ir visuomeninėse įstaigose (restoranuose, baruose, viešbučiuose ir pan.), juos pateikia lankytojams, serviruoja salėje ar prie baro, komponuoja puokštes. Priima atskirus užsakymus, aptarnauja lankytojus pobūvių, priėmimų ir įvairių švenčių progomis atvirame lauke, viešbučių patalpose. Užsako ir priima prekes bei tikrina jų kokybę. Dirba su įvairiais maisto ruošimo technologiniais įrengimais ir elektroniniais kasos aparatais. Rengia sąskaitas, priima atsiskaitymus bei pildo įvairius materialinių vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą padavėjo ir barmeno darbą lemia žinios ir mokėjimai, kulinarinės technologijos, ruošiamų patiekalų kokybės nustatymo, maisto ruošimo įrangos, matavimo prietaisų, indų, taros naudojimo, prekių mokslo bei lankytojų aptarnavimo, užsienio kalbos mokėjimas, mitybos fiziologijos, sanitarijos, higienos ypatumų, saugaus darbo, priešgaisrinių taisyklių žinojimas. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip atsakingumas, organizuotumas, kūrybiškumas, sąžiningumas, komunikabilumas, darbštumas, noras tobulėti ir pan., taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, ištvermė, vikrumas, koordinacija, išvaizdumas ir pan.).

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Padavėjo ir barmeno profesijos darbuotojų poreikiai auga plečiantis aptarnavimo sferai. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip konditeris, kulinaras, pardavėjas ir pan. Profesija yra perspektyvi ir paklausi. Iniciatyvus, verslus padavėjas ir barmenas gali įkurti nuosavą viešojo maitinimo ar kitą aptarnavimo sferos įmonę. Sėkmingai tęsti studijas aukštosiose mokyklose.

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

Suteikiama kvalifikacija: tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius
Mokymo trukmė: 2  metai

Priėmimo sąlygos: brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažymėjimas.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Baigusiems mokyklą suteikiama tarptautinių pervežimų ekspeditoriaus kvalifikaciją kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Sudaromos sąlygos įgyti C ir CE kategorijų automobilio vairuotojo teises.

ANOTACIJA ARBA APIBŪDINIMAS

Programos tikslas: suteikti žinių ir įgūdžių būtinų tarptautinių vežimų ekspeditoriaus profesinei veiklai. Parengti specialistą, gebantį vairuoti autojunginius, nusimanantį apie automobilių konstrukcijas ir jų naudojimą, prekes ir kitokius krovinius, jų pervežimo organizavimo principus, transporto geografiją, tarptautinių pervežimų sistemą, mokantį remontuoti ir techniškai prižiūrėti automobilius ir autojunginius, valdyti informacines ir ryšio priemones, tvarkyti krovinių muitinės ir sandėlių bei krovinių terminalų apskaitos dokumentus, mandagų, tvarkingą, mokantį užsienio kalbą.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Specialybės dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių: automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, transporto geografijos,   kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, krovinių vežimo kelių transportu, muitinės procedūrų, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos, specialybės užsienio kalbos dalykų, automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, šiuolaikinių informacinių ir ryšio priemonių tarptautiniuose pervežimuose, krovinių vežimo kelių transportu praktinių įgūdžių. Bendrųjų  dalykų;dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos.

Mokomoji praktika (26 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, krovinių pervežimo įmonėse (dirbtuvėse, garažuose), muitinėje ir gamybinė praktika (15 savaičių)   atliekama tarptautinių pervežimų įmonėse.

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

Sėkmingai baigę tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programą, įgyja tarptautinių vežimų ekspeditoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
1. tvarkyti krovinių gavimo, pervežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus;
2. vairuoti krovinių pervežimo autotransporto priemones ( C ir CE kategorijų vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimas);
3. atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinį remontą;
4. naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautiniuose pervežimuose; 
5. bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

    MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius dirba bendrovėse, įmonėse, firmose užsiimančiose tarptautinių pervežimų veikla. Jis veža krovinius rytų ir vakarų Europos keliais tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, bendrauja užsienio kalba. Moka techniškai aptarnauti autojunginius, atlieka vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirba su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis.   Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės dydžio automobilių parko naujumo, krovinių vežimo apimties.

  PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai. Kvalifikacija tobulinama pagal aukštojo mokslo studijų programas.

 


Powered by JS Network Solutions