Virėjas

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P21101308

Programos trukmė - 3 m. (60 kreditų)

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje.

Priimame mokytis nuo 16 metų amžiaus

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas.

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. Profesijos mokymas vykdomas kartu su socialinių įgūdžių programa.

Būsimo darbo specifika.  Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo,  galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Socialinių įgūdžių programa. Socialinių įgūdžių ugdymo programa (toliau – Programa) skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  ir baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Programos apimtis kreditais: 65 kreditai.

Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta individualizuota pagrindinio ugdymo programa

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniui siekti asmeninės brandos, formuoti integralius kompetencijų pagrindus, ypatingą dėmesį skiriant socialinių - emocinių kompetencijų ugdymui, gyvenimo įgūdžių ir pozityvių santykių su savimi ir kitais žmonėmis formavimui.

Programos tikslas – įtvirtinti socialines, pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis, asmenines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas pagal mokinių galias ir gebėjimus.

Programos uždavinys – įtvirtinti kompetencijas, būtinas sėkmingai integracijai į visuomenę, darbinę, profesinę veiklą.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43081103

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą žemės ūkio gamybos verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. Asmuo įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse. Būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi: įkurti ir įregistruoti ūkį, dirbti traktoriais ir juos prižiūrėti, auginti lauko augalus, auginti įvairių rūšių gyvulius, valdyti ūkinę žemės ūkio verslo veiklą, gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją, gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją, tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą, naudoti augalų apsaugos produktus, vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus.

Suvirintojas

 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42071501

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – suvirintojas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus (suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose, gaminti bei montuoti įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje, kurti savo verslą šioje srityje.

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42101303

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus. Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti savo verslą.

Apdailininkas

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32073205

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas.

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka 

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršių rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Floristas

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  P42021403

Programos trukmė – 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – floristas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka 

Floristo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti projektą, eksponuoti floristinius objektus.

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43061102

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. 

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32072204

Programos trukmė - 2,3 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Baldžius

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

 

Programos aprašymo santrauka

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias baldų gamybos veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, gaminti baldus iš lakštinių medžiagų, masyvinės medienos, atlikti kietųjų baldų apdailą, gaminti minkštus baldus.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42071604

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  transporto priemonių remontininkas
Įgyjamas vidurinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka 

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse, kurti savo verslą.

E. pardavėjas - konsultantas

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43041603

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – E. pardavėjas-konsultantas

 

Programos aprašymo santrauka 

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje, kurti e. verslo formas.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko  mokymo programa

Valstybinis kodas - P43071504

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklių operatorius

Programos aprašymo santrauka 

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai nustatyti detalių gamybos procesą ir jį vykdyti metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais, atlikti įrenginių mechatroninių sistemų kasdienę priežiūrą ir sudaryti valdymo programas, savarankiškai planuoti ir vykdyti įrenginio gamybos operacijas. Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją,  galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, kurti savo verslą.

Baldžius

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32072203

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos, baldų pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

Kelininkas

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32073211

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kelininkas

Programos aprašymo santrauka 

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelių statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas 

Valstybinis kodas -  P43092201

Programos trukmė - 0,7 m. (45 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Apskaitininkas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43071604

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Programos aprašymo santrauka  

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse, kurti savo verslą.

Elektrikas

 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071304

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

Programos aprašymo santrauka 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Asmuo, įgijęs elektriko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose arba kurti savo verslą.

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas 

Valstybinis kodas -  P43092201

Programos trukmė - 0,5 m. (35 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Konditeris

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43101302

Programos trukmė – 1m. 70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Konditeris

Programos aprašymo santrauka

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos šios kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį gaminį, jį dekoruoti. Asmenys, įgiję konditerio kvalifikaciją, galės dirbti duonos, konditerijos, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas. Asmuo įgijęs konditerio kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse, kurti savo verslą.

Kelininkas

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T32073222

Programos trukmė – 1m.  70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kelininkas

Programos aprašymo santrauka

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelių statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.

Ekspeditorius

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43104112

Programos trukmė – 1m.  50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti krovinių priėmimą, priežiūrą ir išdavimą, parinkti transportą ir krovinį, planuoti ir kontroliuoti vežimo maršrutą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos visos kompetencijos. Asmuo, įgijęs ekspeditoriaus kvalifikaciją, galės dirbti transporto įmonėse arba kurti savo verslą.

Elektrikas

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43071304

Programos trukmė – 1m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Elektrikas

Programos aprašymo santrauka

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Asmuo įgijęs elektriko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas –T43071609

Programos trukmė – 1,5 m.  90 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Programos aprašymo santrauka

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba kurti savo verslą.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - T43071506

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklių operatorius

Programos aprašymo santrauka 

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai nustatyti detalių gamybos procesą ir jį vykdyti metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais, atlikti įrenginių mechatroninių sistemų kasdienę priežiūrą ir sudaryti valdymo programas, savarankiškai planuoti ir vykdyti įrenginio gamybos operacijas. Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją,  galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, kurti savo verslą.

Apskaitininkas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas –T43041102

Programos trukmė – 1m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Apskaitininkas

Programos aprašymo santrauka

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

E. pardavėjas - konsultantas

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43041604 

Programos trukmė - 1 m.  (70 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – e.pardavėjas-konsultantas

Programos aprašymo santrauka 

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje, kurti e. verslo formas.

Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 6 mėn. (20 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Reikalavimai:  Asmuo, siekiantis įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Programos aprašymo santrauka

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais. Asmuo, įgijęs motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, galės dirbti transporto įmonėse arba kurti savo verslą.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32072204

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias baldų gamybos veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, gaminti baldus iš lakštinių medžiagų, masyvinės medienos, atlikti kietųjų baldų apdailą, gaminti minkštus baldus. Būsimieji baldžiai mokosi pagal šių modulių programas: Bendrųjų baldų gamybos veiklų vykdymas, Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, Baldų gamyba iš lakštinių medžiagų, Baldų gamyba iš masyvinės medienos, Kietųjų baldų apdaila, Minkštųjų baldų gamyba. Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos, baldų pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

 

National CPR association