Siuvėjas-operatorius

Siuvėjo-operatoriaus modulinė programa

 

Valstybinis kodas - P21072301

Programos trukmė - 1 m. (45 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pradinis išsilavinimas.

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas-operatorius.

Programos aprašymo santrauka 

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui-operatoriui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales.

Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Siuvėjas-operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.

Dirbama uždarose patalpose, universaliosiomis ir specialiosiomis siuvimo mašinomis.

Plytelių klojėjas-tinkuotojas

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė programa

Valstybinis kodas - P21073204

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pradinis išsilavinimas.

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – plytelių klojėjo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas.

Programos aprašymo santrauka 

Asmuo, įgijęs plytelių klojėjo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiąja apranga.

Plytelių klojėjo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį.

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43101302

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti pusgaminius, gaminti ir patiekti sriubas, padažus, karštuosius, šaltuosius ir saldžiuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43073202

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

 

Floristas

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021401

Programos trukmė – 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – floristas

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Programa parengta, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius ir programos rengimo darbo grupės atliktus tyrimo rezultatus. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas.

Būsimieji floristai teoriniuose užsiėmimuose mokomi profesijos technologinių žinių, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Floristo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas.

Pardavėjas

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041601

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – pardavėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes. Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos mokslų studijų srities programas.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43061102

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus, kurie yra keliami kompiuterinio projektavimo darbams. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gauna jo baigimo patvirtinimo dokumentą.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43072201

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Baldžius

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43071604

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  automobilių mechanikas

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Logistas ekspeditorius

 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041701

Programos trukmė - 2,3 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka 

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Logistas ekspeditorius

 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44041701

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka 

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Baldžius

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072201

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Praktinių užsiėmimų metu bus mokoma apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales ,gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą.. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071601

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – automobilių mechanikas

Programos aprašymo santrauka  

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - 440104109

Programos trukmė - 2 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 

Programos aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta rengti tarptautinių vežimų vairuotojus ekspeditorius, dirbančius tarptautinių pervežimų kompanijose, krovinių logistikos verslu užsiimančiose įmonėse, gali kurti savo smulkaus verslo įmonę, dirbti šalies ir tarptautinių pervežimų ūkio sferoje.

Būsimieji tarptautinių vežimų vairuotojai ekspeditoriai teoriniuose ir praktiniuose  užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, transporto geografijos, transporto logistikos, krovinių vežimų kelių transportu, muitinės procedūrų, kelių transporto informacinės sistemos ryšio priemonių, racionalaus važiavimo, techninės braižybos, kelių ir saugaus eismo taisyklių, automobilių konstrukcinių medžiagų, vairuotojo darbo psichologijos ir etikos, automobilių ir autotraukinių techninės priežiūros, automobilių ir autotraukinių sandaros ir remonto, ekonomikos ir verslo pagrindų, specialybės užsienio kalbos, kalbos kultūros, aplinkos apsaugos ir ekologijos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo klasėse bei pas socialinius partnerius – įmonėse.

Elektrikas

 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071304

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

 

Programos aprašymo santrauka 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Slaugytojo padėjėjas

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43091301

Programos trukmė – 1m.  50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –Slaugytojo padėjėjas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Besimokančiajam sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus. Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, Greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje, civilinės aviacijos srities įstaigose. Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Konditeris

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43101302

Programos trukmė – 1m. 70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Konditeris

Programos aprašymo santrauka

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos šios kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį gaminį, jį dekoruoti. Asmenys, įgiję konditerio kvalifikaciją, galės dirbti duonos, konditerijos, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43061202

Programos trukmė – 1 m. (70 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos aprašymo santrauka

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos objektas: schemų, techninių brėžinių, baldų ir interjero detalių, mechaninių konstrukcijų, statybinių konstrukcijų projektavimas.

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias kompiuterines programas, skirtas projektuoti schemas, techninius brėžinius, baldus ir interjero detales, mechanines konstrukcijas, statybines konstrukcijas.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas T43073201

Programos trukmė – 1m.  70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Kelių statybos ir  priežiūros darbuotojas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą kelių statybos ir priežiūros darbuotoją. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programa sudaro galimybę įgyti profesines kompetencijas, šiems kelių statybos ir priežiūros darbuotojo veiklos procesams: pasirengimas kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams, žemės sankasos įrengimui, kelio dangos klojimui, hidrotechninių kelio statinių įrengimui, kelių priežiūrai ir remontui, kelių statybos ir remonto įrengimų naudojimui. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje; dirbti su SM kategorijos žemės darbų ir grunto kasimo įrengimais; įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus; įrengti kelio pagrindą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo statybos ir architektūros mokslų studijų srities programas.

Logistas ekspeditorius

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43041701

Programos trukmė – 1m.  50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Logistas ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Elektrikas

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43071304

Programos trukmė – 1m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Elektrikas

Programos aprašymo santrauka

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Automobilių mechanikas

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas –T43071605

Programos trukmė – 1,5 m.  90 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių mechanikas

Programos aprašymo santrauka

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko  mokymo programa

Valstybinis kodas - T32071501

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

Programos aprašymo santrauka 

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją metalo pjaustymui, gręžimui, tekinimui, frezavimui, šlifavimui, drožimui, universaliomis ir programinio valdymo staklėmis. Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: bendruosius metalo apdirbimo staklininko profesijos darbus, darbas universaliomis metalo apdirbimo staklėmis ir darbas su programinio valdymo staklėmis. Metalo apdirbimo staklininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visus privalomuosius modulius. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Apskaitininkas-kasininkas

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas –T43041101

Programos trukmė – 1m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Apskaitininkas-kasininkas

Programos aprašymo santrauka

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. Apskaitininko-kasininko kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko ir kasininko mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Apdailininkas

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas –T43073203

Programos trukmė – 1,5 m. 90 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Apdailininkas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: rankinis tinkavimas, vertikalių paviršių apdaila plytelėmis, apmušalų klijavimas, dažymo darbai, fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, pastato paviršiaus dekoravimas dažų mišiniais, mechanizuotas tinkavimas, horizontalių paviršių apdaila plytelėmis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Siuvėjas

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43072301

Programos trukmė -   1,5 m.  90 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Siuvėjas

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Taip pat sudaromos galimybes įgyti profesines kompetencijas: darbo vietos pasiruošimui, medžiagų pažinimui ir sukirpimui, siuvimo paslaugų teikimui, drabužių konstrukcijos parinkimui ir pritaikymui, lekalų parengimui ir detalių sukirpimui, drabužių paruošimas primatavimui, drabužių siuvimui ir taisymui, drabužių baigiamųjų darbų atlikimui, drabužių modeliavimui. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Pardavėjas

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43041601

Programos trukmė - 1 m.  70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Pardavėjas

Programos aprašymo santrauka 

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Pardavėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir vadybos studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Svečių aptarnavimo darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43101305

Programos trukmė - 1 m.  70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Svečių aptarnavimo darbuotojas

Programos aprašymo santrauka 

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam  mokymui. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių padaliniuose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos studijų krypties programas.

Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 6 mėn. (20 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Reikalavimai:  Asmuo, siekiantis įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Programos aprašymo santrauka

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43072201

Programos trukmė - 1,5 m. (92 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

 


Powered by JS Network Solutions