Administracija 759,73
Mokytojai 643,96
Aptarnaujantis personalas (kiti) 407,60
National CPR association