Planuodami ir atlikdami pirkimus, vykdydami sutartis ir nustatydami pirkimų kontrolės priemones, VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jį įgyvendinančiais teisės aktais, kitais įstatymais, teisės aktais ir perkančiosios organizacijos vidaus teisės aktais.

 

National CPR association