• Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00
  • Penktadieniais – 8.00 – 15.30

Bendra bei internetinė skaitykla
7 kompiuteriai, spausdintuvas ir skeneris
17 darbo vietų
Greitas interneto ryšys
Ugdymo karjerai konsultantas

BIBLIOTEKA

Informaciniai leidiniai ir vadovėliai
Prenumeruojami 25 pavadinimų periodiniai leidiniai
Vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo vadovėliai
Mokymo priemonės skaitmeninėse laikmenose
Kita literatūra, reikalinga mokymuisi

KNYGOS

Pagalba mokiniams ieškantiems informacijos
Informacijos paieška turimuose informacijos šaltiniuose (žodynuose, žinynuose, internete)
Atsakymai į temines ir bibliografines užklausas
Pagalba mokiniams renkantis literatūrą

PASLAUGOS

National CPR association