Misija

  • Rengti specialistus, atitinkančius regiono darbdavių ir visuomenės poreikius, sugebančius pritaikyti savo žinias ir įgūdžius informacinėje visuomenėje, gebančius įprasminti savo gyvenimą dabarties tikrovėje.
  • Sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje ugdytųsi asmenybės, gebančios socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis, įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse, sudarant sąlygas tęstiniam mokymuisi, organizuoti kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą.

Vizija

  • Atvira, lanksti, nuolatos besimokanti ir auganti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno nario saviraiškai.
  • Iniciatyvi, tarptautinį pripažinimą pasiekusi, Lietuvoje pirmaujanti, sėkmingai prisitaikanti ir įtakojanti socialinius ir ekonominius regiono pokyčius profesinė mokykla.
National CPR association