Ukmergės technologijų ir verslo mokykla  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė:

Kristina Saladžienė, plėtros skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė

Nariai:

Edita Čėsnienė, personalo specialistė, atsakinga už programos ir jos įgyvendinimo plano vykdymo stebėseną

Roma Januškevičienė, vyriausia buhalterė

Eduardas Šembergas, metodininkas

Jurga Kuzmaitė, viešųjų pirkimų organizatorė

Pranas Kamienas, mokytojas

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ galite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Aktualios nuorodos:

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

Kviečiame informuoti VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti mūsų mokykloje (pvz.: kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, dovanų reikalavimas ir pan.).

 

ATMINTINĖ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą. Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

  1. VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriui Jonui Cesevičiui  (raštu, paštu) adresu Kauno 108, Ukmergė; el. paštu: pranešŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 340 53 543.
  2. VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos plėtros skyriaus vedėjai Kristinai Saladžienei, el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 656 78 388.
  3. VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos personalo specialistei Editai Čėsnienei, el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 340 63 863.

Teikdami informaciją apie korupcijos atvejus vadovaukitės Informacijos apie pažeidimus Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje teikimo tvarkos aprašu 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

National CPR association