Ugdymo karjerai centro tikslas

Kiekvienam mokiniui padėti rasti atsakymus į jam rūpimus karjeros klausimus, ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui,  teikti profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo, profesinio veiklinimo paslaugas.

Nuosekliai, kryptingai ir efektyviai plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą mokykloje. Bendradarbiauti su Ukmergės rajono ir respublikos mokymo  įstaigomis, socialiniais partneriais, įmonių, organizacijų darbdaviais.

Ugdymo karjerai centro uždaviniai

  • Padėti mokyklos mokiniams planuoti individualią karjerą.
  • Teikti  įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
  • Organizuoti  įvairius karjeros renginius.
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais.
  • Organizuoti  mokinių profesinį veiklinimą.
  • Vykdyti PO stebėseną mokykloje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę.
  • Padėti klasių vadovams, dalykų, profesijos  mokytojams, kitiems mokykloje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams.
National CPR association