Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų.
 
Projekto įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
 
Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

 


  

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla dalyvauja projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, kurio tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur .

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 


 

Profesinio veiklinimo projektas „Daugiau žinosi- drąsiau pasirinksi“ 

Tai tęstinis projektas, kuris  pradėtas vykdyti 2013-2014 m.m.

Projekto tikslas - ugdyti realią asmeninę patirtį, praktiškai supažindinant moksleivį su konkrečia profesija, taikant netradicinius metodus ir mokymo aplinkas, susipažinti su įvairiomis užimtumo sritimis, karjeros galimybėmis, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą profesiją.

Projekte dalyvauja dešimtų klasių mokiniai iš Ukmergės rajono mokyklų.

Šio projekto koordinatoriai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius ir Ukmergės profesinio orientavimo metodinė grupė.

Projekto partneris ir rėmėjas - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

National CPR association