PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą pateikimas

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms


2023-06-01 – 2023-08-07

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2023-08-11

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2023-08-11 – 2023-08-17

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą registravimas

2023-08-21 – 2023-08-27

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2023-08-29

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2023-08-30-31

LAISVŲ VF AR VNF VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas.

2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

National CPR association