Maitinimo įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas, skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0058

Projekto dalyviai – 14 maitinimo įmonių vadovų iš UAB „Gindraja“, G.Pastuškovienės įmonės, G.Kapočienės IĮ „Vaivutė“, UAB „Dema“, UAB „OPTIMA 13 PICA“, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo, UAB „Big Stone“ - Ukmergės viešbučio restorano, T.Damirovos IĮ „Kaukazo patiekalai“, UAB Ukmergės sveikatingumo centro, UAB “Geras skonis” bei 2 profesijos mokytojai iš Ukmergės TVM.

Projekto tikslai:

  • kelti įmonių vadovų bei profesijos mokytojų kvalifikaciją, tobulinti jų kompetencijas, skatinti nuolatinį žinių bei įgūdžių siekimą;
  • gerinti mokymo įstaigų, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių bei socialinių partnerių bendradarbiavimo kokybę bei maistą;
  • tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę, naujoviškų mokymo praktikų organizavimą, pritaikant gautą stažuočių vizitų metu ES šalių pažangiąją patirtį ir inovacijas;
  • didinti rajono patrauklumą plėtojant turizmą.

Projekto metu bus sudarytos sąlygos įmonių vadovams praktiškai susipažinti su kitų šalių maisto gaminimo ir aptarnavimo technologijomis bei palyginti su Lietuvos maitinimo įmonių specifika.  Projekto stažuočių vizitams pasirinktos trys skirtingos geografiniu požiūriu šalys: Italija, Škotija ir Vokietija. Šiose šalyse praktikuojama klasikinė Europos maitinimo įmonių gamybos ir aptarnavimo technika, projekto dalyviai taip pat turės galimybę tobulinti dažniausiai vartojamų Europos kalbų įgūdžius.

Bendrasis projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo bei mobilumo patrauklumą darbdaviams, skatinti inovacijų procesą, siekiant didinti konkurencingumą bei verslumą Ukmergės rajono maitinimo įstaigose.

Projekto rezultatai:

  • Patobulinta 14 maitinimo įmonių personalo vadovų bei profesijos mokytojų kompetencija;
  • Pagerinta 11 maitinimo įmonių teikiamų paslaugų kokybė;
  • Surengti 2 informaciniai seminarai, pateikti straipsniai spaudoje bei internetinėje svetainėje http://www.ukmerge.lt/.

Projekto trukmė: 2007-08-01 – 2008-06-31.

Projekto vertė - 16 800 eurų.


Powered by JS Network Solutions