Pardavėjo pakraipos moksleivių socializacija būsimoje darbovietėje Nr. LT/06/PL/1/1086

Projekto rengėjas: Tauragės profesinio rengimo centras

Projekto dalyviai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Tauragės profesinio rengimo centro, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos pardavėjo specialybės paskutinio kurso moksleiviai. Pagal šį projektą 2007m. balandžio 1d. į stažuotes Estijoje ir Latvijoje vyko keturios Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, pardavėjo specialybės 3aP ir 3bP grupių moksleivės.

Projekto tikslas: Tobulinti pardavėjo pakraipos specialybių moksleivių socializacijos būsimoje darbovietėje gebėjimus.

Projekto uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas moksleiviams praktiškai susipažinti su Europos šalių prekybos įmonėmis, jose naudojama prekybine įranga ir darbo organizavimu.

2. Sudaryti galimybę moksleiviams susipažinti su Europos šalių prekybos tinklais, jų įvaizdžiu ir prekių pristatymu (reklamavimu), perprasti nacionalinius ir kultūrinius ypatumus.

3. Tobulinti mokymo procesą, įgytas žinias ir įgūdžius sklaidos renginių būdu padarant prieinamomis kiekvienam besidominčiam.

4. Sudaryti sąlygas moksleivių dalykinio bendravimo, organizacinio, kūrybinio darbo, užsienio kalbų gebėjimų ugdymui.

Priimančiosios šalys: Estija, Latvija, Vokietija

Stažuotės data: 2007m. balandžio 1d. – gegužės 5d.

Projekto esmė: Pardavėjų praktinis mokymas beveik visose projekte dalyvaujančiose organizacijose vyksta mokomosiose prekybos įmonėse, praktinio mokymo kabinetuose. Mokiniai įgyja būtinų pagrindinių technologinių žinių ir įgūdžių, reikalingų būsimam darbui prekybos įmonėje. Mokiniai geba savarankiškai dirbti, sugeba parduoti prekes ir palaikyti ryšius su klientais, įveikia klientų aptarnavimo metu atsiradusias problemas. Tačiau Lietuvai tapus Europos sąjungos nare, vis daugiau pirkėjų – užsieniečiai. Todėl labai svarbu mokėti ben dažniausiai Europoje vartojamas užsienio kalbas, gebėti suvokti pirkėjo tipą ir aptarnauti pagal europinius standartus. Be to, artėjant euro įvedimui Lietuvoje, daugumai pirkėjų kyla klausimų dėl kainų, todėl pardavėjams ypač svarbu susipažinti su euro zonos šalių darbo ypatumais bei kitomis Europos sąjungoje naudojamomis valiutomis. Taip pat būsimam prekybos įmonės darbuotojui būtina susipažinti su naujausiomis technologijomis, jau naudojamomis Europos Sąjungos šalyse su išvystyta prekybos infrastruktūra. Dėl sparčios technologijų kaitos greitai bus atnaujinami technologiniai procesai ir Lietuvos prekybos įmonėse. Todėl pardavėjo pakraipos moksleivis turi praktiškai susipažinti ir mokėti naudotis naujausiais prekybiniais įrengimais ir darbo organizavimo sistemomis.

Įgyvendinant šį projektą, siekiama supažindinti moksleivius su gamybinio darbo ypatumais įmonėse, ugdyti asmenines savybes - atsakomybės jausmą, kūrybingumą, darbštumą, dalykinio bendravimo, organizacinius gebėjimus – reikalingas būsimam darbui, suteikiant jiems galimybę apsilankyti europinio standarto prekybos įmonėse, įgyti darbo įgūdžių jose, išmokti dirbti su ten esančia prekybine įranga, suvokti sėkmingą pardavimo vykdymo procesą, perteikiant savo įgytas žinias ir turimus įgūdžius.


Powered by JS Network Solutions