Elektrotechnikos specialybių specialistų kompetencijų tobulinimas siekiant geros kokybės profesiniame rengime
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0166

Projekto dalyviai: šiame mobilumo projekte dalyvauja elektrotechninių specialybių profesijos mokytojai ir kiti specialistai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų, t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio mokymo centro.

Šio projekto dėka mokyklų elektrotechninių specialybių profesijos mokytojai ir kiti specialistai užsienio mokymo įstaigose įgytas žinias ir patirtį panaudos praktinių ir teorinių užsiėmimų metu, pakoreguos mokymo programas, atnaujins mokymo/si medžiagą, tobulins mokymo metodiką.

Pagrindinis projekto tikslas: kelti šios srities profesijos mokytojų ir kitų specialistų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją ir gerinti mokymo kokybę.

Projekto partneriai užsienyje: Slovakijoje - profesinio rengimo centras Združena stredna škola ul.SNP2, Zlate Moravce; Škotijoje – Clydebank kolegija užtikrins 14 projekto dalyvių priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė - 10 mėn., t.y. nuo 2008-09-01 iki 2009-06-30.

Profesinio mokymo specialistų mobilumo projekto dalyvių vizitai vyks dviem srautais:
• Slovakijoje - 2008 m. gruodžio mėn. 07-13 d.;
• Škotijoje - 2009 m. kovo mėn. 29 – balandžio mėn. 04 d.

Po jų vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.

Projekto metu tikimės pasiekti šių rezultatų:

  • 14 elektrotechninių specialybių mokytojų pakels savo kompetenciją ir patobulins turimus profesinio mokymo įgūdžius;
  • perimti užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį ruošiant elektrotechninių specialybių moksleivius;
  • pagerės elektrotechniškų specialybių moksleivių rengimo kokybė;
  • padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;
  • profesijos mokytojams atsiras galimybė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;
  • atsiras galimybė naujoviškų praktikų vystymui, informacinių technologijų taikymui profesiniame mokyme.

Powered by JS Network Solutions