Elektrotechnikos specialybių moksleivių profesinių įgūdžių tobulinimas
Projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0143

Projekto dalyviai: elektrotechninių specialybių baigiamųjų kursų moksleiviai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų, t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro.

Pagrindinis projekto tikslas: gerinti pirminio profesinio mokymo moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą.

Projekto partneriai užsienyje:
Slovakijoje- profesinio rengimo centras Združena stredna škola ul.SNP2, Zlate Moravce;
Škotijoje – Clydebank kolegija.

Šios organizacijos užtikrins 24 stažuotės dalyvių bei 4 lydinčių asmenų priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė - 10 mėn., t.y. nuo 2008-09-01 iki 2009-06-30.

Stažuotės vyks dviem srautais tuo pačiu metu, t.y . 2009 m. kovo mėn. 4-24 d. Po jų vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.

Projekto metu tikimės šių rezultatų:

  • 24 elektrotechninių specialybių mokiniai stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose įgis naujų praktinių įgūdžių;
  • tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine – materialine baze;
  • patobulins užsienio kalbų įgūdžius;
  • praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;
  • padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinant Lietuvos ir ES šalių įmonėse.

Powered by JS Network Solutions