IKT inovacijų plėtra automobilių remontininko profesiniame mokyme
Projekto Nr. LLP-LdV- VETPRO-2007-LT-0015

Projekto trukmė: 2007.09.01 – 2008.11.30

Tikslinė grupė: 12 profesijos mokytojų

Projekto biudžetas: 11200 EUR

Užsienio partneriai:
Austrijos Eggenburgo automechanikų mokykla;
Škotijos Šiaurės Glazgo koledžas;
Slovakijos Nove Zamky transporto ir paslaugų mokykla
Lietuvos partneriai:
Alytaus profesinio rengimo centras;
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla


Projekto tikslai:

  • Susipažinti su IKT taikymo patirtimi rengiant mokymo/si virtualioje aplinkoje medžiagą;
  • Tobulinti praktinius IKT taikymo įgūdžius;
  • Taikant IKT pagerinti pirminio ir tęstinio mokymo/mokymosi kokybę;
  • Plėtoti IKT panaudojimą savarankiško mokymosi procese;
  • Suformuoti naujus IKT taikymo įgūdžius siekiant pagerinti automobilių remontinnkų profesinio rengimo kokybę.

Šeši mokytojai iš Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokyklos, po tris iš Alytaus profesinio rengimo centro bei Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos dalyvaus stažuotėse užsienio partnerių mokyklose Škotijoje, Austrijoje bei Slovakijoje.Vizitų metu profesinio mokymo specialistai susipažins su užsienio šalių patirtimi naudojant mokomąsias kompiuterines programas praktinio mokymo procese, įgis naujų žinių bei patobulins informacinių kompiuterinių technologijų taikymo įgūdžius.. Projektui pasibaigus įgyta patirtis bus perteikta kitiems profesijos mokytojams vykdytų seminarų metu.
Vizitas į Škotijos Šiaurės Glasgow koledžą.

2008 m. kovo 2 – 8 d.

Vizito į Škotijos Šiaurės Glasgow koledžą metu dalyviai susipažino su koledže sukaupta informacinių technologijų taikymo profesiniame automobilių mechanikų mokyme patirtimi, darbo organizavimu, mokymo programomis, naudojama technine ir technologine mokymo įranga. Buvo organizuotas vizitas į Transporto priemonių inspekcijos departamentą, kur vyko diagnostikos metodų taikymas. Praktinių užsiėmimų metu buvo demonstruojamos naujausios informacinių kompiuterinių technologijų galimybės atliekant automobilių diagnostiką. Vizito dalyviai turėjo galimybę stebėti pristatymą „IKT taikymas automechanikų rengime“, atvirus praktinius užsiėmimus transporto priežiūros ir remonto dirbtuvėse. Diskusijų metu buvo aptarta kokybės užtikrinimo mokymo metu sistema, pristatyta tęstinio mokymo metodika.. Dalyviai galėjo stebėti užduočių, skirtų savarankiškam virtualiam mokymui /si kūrimą, susipažinti su tam tikslui taikomomis kompiuterinėmis programomis, interaktyvia mokymo/si aplinka.
 
Vizitas į Austrijos Eggenburgo automechanikų mokyklą. 2008 m. balandžio 6 – 12 d.

Antras projektinis vizitas vizitas vyko į Austrijos Eggenburgo automechanikų mokyklą, kur mokyklos atstovai supažindino projekto dalyvius su Austrijos švietimo bei profesinio rengimo sistema, turtinga mokyklos automechanikų teorinio ir praktinio mokymo baze. Projekto dalyviai stebėjo užsiėmimus kompiuterizuotose laboratorijose, skirtose praktiniam automobilių remontinikų rengimui. Atvirų pamokų „Automobilių saugos sistemos“ bei „Klimato kontrolė“ metu Lietuvos mokytojai stebėjo mokinių žinių tikrinimo bei vertinimo procesą naudojant IKT. Susipažino su mokykloje taikomomis naujomis automobilių kompiuterinės diagnostikos programomis, pasisėmė naujų idėjų kuriant virtualią mokymosi medžiagą, gavo daug naudingos medžiagos virtulaus mokymo kūrimui. Austrijos partneriai akcentavo dualinio mokymo svarbą, kuomet yra palaikomas betarpiškas mokyklos ir darbdavių kontaktas, supažindino su mokymo programomis bei mokymo turiniu.
 
Vizitas į Slovakijos Nove Zamky transporto ir paslaugų mokyklą. 2008 m. spalio 5 – 10 d.

Lankymosi Slovakijos Nove Zamky transporto ir paslaugų mokykloje metu vizito dalyviams buvo pristatyta Slovakijos švietimo sistema, mokyklos mokymo bazė, teorinio bei praktinio mokymo kabinetai. Atviro praktinio užsiėmimo „Elektrononės dyzelinių variklių valdymo sistemos“ metu profesijos mokytojai stebėjo kompiuterinių programų taikymo galimybes atliekant automobilio valdymo sistemų diagnostiką, stebėjo atvirą pamoką „Informacinių technologijų naudojimas automobilio diagnostikoje“. Buvo organizuotas vizitas į Bratislavos automechanikų rengimo profesinę mokyklą, kurioje dalyviai supažindinti su mokymo programomis bei mokymo baze. Taip pat projekto dalyviai aplankė „Porche“ ir „Mercedes“ priežiūros ir remonto dirbtuves.


Powered by JS Network Solutions