Kompetencijų tobulinimas siekiant kokybės darbo rinkos profesiniame mokyme
NR. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0172

Projekto rengėjas:  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.

Projekto  koordinatorė:  Leonora Baltrėnienė

Projekto partneriai Lietuvoje:  Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto partneriai užsienyje:  Mantsalan Ammattiopisto/Suomija bei Zespol Szkol, CKU w Gronowie/Lenkija

Pagrindinis projekto tikslas:  kelti darbo rinkos profesinio mokymo skyriaus vadovų bei profesijos mokytojų kompetenciją ir patobulinti jau turimus profesinius įgūdžius darbo rinkos profesinio mokymo srityje.

Į stažuotę Suomijoje Mantsalan Ammattiopisto vyko:  Rita Malakauskienė/Vilniaus technologijų ir verslo PMC; , Audronė Guzevičienė/Ukmergės technologijų ir verslo mokykla; Jonas Burtilius bei Aldivinas Rimkevičius/VšĮ Panevėžio PRC.

Į stažuotę Lenkijoje Zespol Szkol  CKU w Gronowie  vyko: Vitalija Evalda Valevičienė/Vilniaus technologijų ir verslo PMC; Genovaitė Adamonienė/Ukmergės technologijų ir verslo mokykla; Banga Gasiūnienė bei Vidmantas Kiaunė/VšĮ Panevėžio PRC.

Mainų vizito dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, nuotoliniu bei moduliniu darbo rinkos mokymu, profesinės reabilitacijos programomis, išsiaiškino darbo rinkos profesinio mokymo turinio derinimo principus technologijų kaitos procese, detaliai įsigilino į mokomąsias programas, mokymo metodus, profesinio rengimo kreditų sistemos esmę, jos naudą mokiniui, mokytojui, mokyklai. Vizitų dalyviai patobulino profesinius įgūdžius savo dėstomo dalyko srityje, įsigilino į kompiuterines mokymo programas, pasidalino profesine patirtimi su kolegomis užsienyje bei vieni su kitais, kadangi vizituose dalyvavo atstovai iš skirtingų regionų mokymo institucijų. Be to, projekto dalyviai susipažino su šių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais bei darbo aplinka; pagilino užsienio kalbos žinias.


Powered by JS Network Solutions