Automobilių remonto specialybių mokinių tobulinimasis  dirbant su diagnostine įranga

Projekto rengėjas - VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Projekto pagrindinis tikslas - Gerinti pirminio profesinio mokymo moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą.

Projekto dalyviai - 24 automobilių remonto specialybių  baigiamųjų kursų moksleiviai iš  VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro ir Marijampolės profesinio rengimo centro.

Projekto siunčiantieji partneriai – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras

Projekto priimantieji partneriai - North Glasgow College (Škotija) ir  Zlate Moravce  Stredna otborna škola politechnika (Slovakija)

Stažuotės - 2013 kovo - gegužės mėn.

Numatomi projekto rezultatai:
1. 24 automobilių remonto specialybių mokiniai stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose įgis naujų praktinių įgūdžių dirbdami automobilių diagnostine aparatūra;
2. tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine – materialine baze;
3. patobulins užsienio kalbų įgūdžius;
4. praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;
5. padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinant Lietuvos ir ES šalių įmonėse.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association