Automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių mokytojų  profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto rengėjas - VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Projekto pagrindinis tikslas - Kelti automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių profesijos mokytojų ir kitų specialistų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją ir gerinti pirminio profesinio mokymo kokybę

Projekto dalyviai – Automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių profesijos mokytojai ir kiti specialistai, kurie nuolat turi mokytis ir įgyti žinių apie atsinaujinančius įrengimus, medžiagas ir technologijas.

Projekto siunčiantieji partneriai – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras

Projekto priimantieji partneriai - Tech College Alborg (Danija) ir  Zlate Moravce  Stredna otborna škola politechnika (Slovakija)

Mainų vizitai:
Slovakijoje - 2012  m. lapkričio- gruodžio mėn.
Danijoje - 2013  m. kovo mėn.

Numatomi projekto rezultatai:
1. Kiekvienas profesijos mokytojas, dalyvavęs projektiniame vizite, paruoš rekomendacijas savo dėstomo dalyko programai atnaujinti, kurias pristatys savo mokyklos metodinei komisijai ir jai pritarus atnaujins mokomąją programą;
2. 16 automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių mokytojų ir kitų šių sektorių specialistų pakels savo kompetenciją ir patobulins turimus profesinio mokymo įgūdžius;
3. Mokytojai perims užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį ruošiant automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių specialistus;
4. Pagerės automobilių remonto ir metalo apdirbimo specialybių specialistų rengimo kokybė;
5. Padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;
6. Profesijos mokytojams atsiras galimybė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;
7. Atsiras galimybė naujoviškų praktikų vystymui, platesniam informacinių technologijų taikymui profesiniame mokyme.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association