Leonardo da Vinci Mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0836
Automobilių remonto specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

 • VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
 • VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla
 • Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras
 • VšĮ Kauno mechanikos mokykla
 • Wisamar Bildungsgesellschaft  gemeinnutzige GmbH (Vokietija)
 • Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb (Austrija)•    Rygos technikos kolegija

Projekto dalyviai: 35 automobilių remonto pakraipos specialybių mokiniai iš 6 Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.

Projekto uždaviniai:

 • Lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas, įrangą bei techniką;
 • Ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;
 • Tobulinti bendrosios bei specialybinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius;
 • Ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Stažuočių datos: Stažuotė Austrijoje - 2013 m. rugsėjo mėn, stažuotės Vokietijoje ir Latvijoje - 2014 m. kovo-balandžio mėn.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

 • Patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje.
 • Išugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis.
 • Patobulinti bendrosios bei specialybinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.
 • Išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m birželio 1 d.  - 2014 m. birželio 31 d.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association