Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0887
"Inovacijos ES statybos ir medžio apdirbimo versle"
 
Pagrindinis projekto tikslas - pakelti 6 šalies profesinių mokyklų statybos ir medienos apdirbimo specialybių 17 profesijos mokytojų ir 3 Panevėžio PPAR Utenos filialo darbuotojų, atsakingų už profesinį rengimą, dalykinę bei pedagoginę kvalifikaciją, suteikiant jiems naujų žinių apie inovacijas statybos ir medžio apdirbimo versle, naudojamas šiuolaikines technologijas ir medžiagas bei susipažinti su ES gerąja patirtimis rengiant busimuosius statybininkus ir suteikti jiems galimybę pritaikyti įgytas žinias rengiant kvalifikuotus specialistus, gebančius konkuruoti darbo rinkoje, sukurti aukštos kokybės pridėtinę vertę statybos ir medžio apdirbimo versle. Ugdymo kokybė didžiąja dalimi priklauso nuo pedagogo dalykinės bei pedagoginės kompetencijos. Profesijos mokytojai į savo dalykų programas įtraukia naujas technologijas, medžiagas, modernias mokymo priemones bei metodus mokinių ugdymo procese dažniau, jeigu patys yra dalyvavę mokymuose, stažuotėse.
Tiesioginiai tikslai - tam, kad ruošti kvalifikuotus statybininkus bei medžio apdirbimo specialistus, gebančius sėkmingai integruotis netik Lietuvos bet ir kitų ES šalių darbo rinkoje profesijos mokytojai ir kiti ugdymo specialistai projekto vykdymo metu turėjo galimybę:- Susipažinti su pažangiausiomis techologijomis ir medžiagomis, apsilankant pažangiose Suomijos, Austrijos ir Vokietijos statybos ir medžio apdirbimo verslo įmonėse, šių verslo sryčių asociacijose ir kt.
- Supažindinti su naujaisiais mokymo metodais ir gerąja patirtimis lankantis Suomijos, Austrijos ir Vokietijos profesinio rengimo institucijose.
- Užmegzti ryšius su Suomijos, Austrijos ir Vokietijos šalių profesinėmis mokyklomis ir verslo įmonėmis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, kad ateityje būtų galima bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose srityse;
- Ugdyti profesijos mokytojų kūrybinę veiklą darbinėje aplinkoje, skatinti jų kūrybinį mąstymą, poreikį asmeninės darbinės karjeros kėlimui, organizacijos/įmonės programos vertės supratimą ir savo vietos joje atradimą;
- Sukurti išliekamąją metodinę vertę turinčius galutinius produktus bei juos naudoti kaip mokomąją medžiagą profesijos rengimo pamokose;
- Lavinti šnekamosios uzsienio kalbos įgūdžius ir susipažinti su Suomijos, Austrijos ir Vokietijos kultūra, istorija.
- Įgyti tarptautinių projektų rengimo ir vykdymo tarptautinio mobilumo patirties;
- Integruoti inovacijas į baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų užduotis.
Projekto iniciatorius ir dotacijos gavėjas - Utenos regioninio profesinio mokymo centras.
Partneriai:
•    VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras;
•    Visagino tecnologijų ir verslo mokymo centras;
•    VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras;
•    Ukmergės technologijų ir verslo mokykla;
•    Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla;
•    Panevėžio PPAR Utenos filialas.
 
Priimančios organizacijos:
•    Suomijos Länsirannikon Koulutus Oy WinNova mokymo centras
•    Vokietijos BERATUNGSSERVICE – EU Bildungsprogramme
•    Austrijos Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-07-01 / 2014-06-30.
 
Projekto rezultatai:
1. Pakelta 20 statybos ir medžio apdirbimo programos profesijos mokytojų kvalifikacija.
2. Parengtos metodines rekomendacijos kaip integruoti inovacijas į statybos ir medžio apdirbimo programos profesijos dalykus.
3. Pakoreguoti 3 atskirų specialybės dalykų turiniai, įtraukiant temas apie naujas technologijas ir medžiagas.
4. Parengtos 3 mokomosios video prezentacijos apie inovacijas statybose CD arba DVD formate.
4. Pravestos po 1 atvirą pamoką kiekvienoje siunčiančioje organizacijoje, naudojant sukurtas mokymo priemonės ir medžiagą.
5. Parengtas projekto pristatymo plakatas su nuotraukomis ir trumpais komentarais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association