Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigose („Kokybės užtikrinimo sistemos Vilniaus regiono PMĮ“)
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-005

Projekto trukmė. 18 mėn.

Projekto vertė (skirta suma). 1.244.988,00 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas. Gerindamos įvaizdį, didžioji dauguma profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) vykdo pavienes iniciatyvas, įgyvendina projektus ir pan. Visgi, nepakankamas įstaigų bendradarbiavimas neleidžia pokyčių siekti sistemingai ir vieningai. Tokią situaciją įtakojusi pagrindinė problema – panašios vidinės profesinio mokymo kokybės (toliau – VPMK) užtikrinimo sistemos nebuvimas. PMĮ įdiegta tokia sistema sudarytų prielaidas ne vien įstaigos vidaus veiklos ir mikroklimato teigiamiems pokyčiams, ženkliai pagerėjant tikslinių grupių darbo sąlygoms ir galimybėms realizuoti turimus profesinius įgūdžius taikant inovatyvius darbo metodus – ji taptų universalia ir vieningai suprantama potencialios partnerystės ir bendradarbiavimo (kolegialiai su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais siekiant bendrų tikslų) “kalba”. Todėl Vilniaus regiono PMĮ (21) inicijuojamo projekto tikslas – gerinti profesinio mokymo kokybę, užsibrėžiant uždavinį - plėtoti VPMK užtikrinimo mechanizmus Vilniaus regiono PMĮ. Jos tikisi, kad sukurta, įdiegta ir kasdieninėje veikloje naudojama universali bendradarbiavimo “kalba” – VPMK užtikrinimo sistema – bendrai, sistemingai ir kryptingai veikiant palengvins ir pagreitins Vilniaus regiono profesinio mokymo pripažinimo didėjimo procesą. Be to, įvairiuose projekto įgyvendinimo etapuose Vilniaus regiono PMĮ ketina konsultuotis su VPMK sistemas taip pat besidiegiančiomis gretimuose reginuose veikiančiomis PMĮ ir regione veikiančiomis įmonėmis. Pastarasis ketinimas (jį realizavus) leis pasidalinti projekto įgyvendinimo patirtimi ir taps svarbus baigiant pirmąją projekto etapą – VPMK sistemos gairių/reikalavimų sąvado parengimą. Palyginus ir suderinus skirtingų regionų parengtus sąvadus, bus galima tikėtis, kad ne vien Vilniaus regiono PMĮ panašaus turinio pagrindu bus diegiamos VPMK. Projektas inovatyvus tikslui siekti pasirinktu keliu – visoms PMĮ vieningai suprantamos VPMK sistemos kūrimu ir diegimu. Projekto veiklų eiga ir jo rezultatai bus viešinami.

Projekto laukiami rezultatai:

1.    Parengtas 1-a reikalavimų/nuostatų sąvadas; Apmokyti 210 asmenų;
2.    Sukurtas 21-as kokybės vadovas;
3.    21-oje profesinio mokymo institucijoje įdiegta kokybės vadybos sistema.

Projekto tikslinė(-s) grupė(-s). Mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Projekto vadovas. Marius Ablačinskas, mob.tel. 8~620 75213 el. paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

National CPR association