JAUNIMO UGDYMO MOKYMO SISTEMA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOJE
(BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0130)

Pagrindinis tikslas - kokybiškos profesinio mokymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje, skatinant pasilikti jauną žmogų švietimo sistemoje iki jis įgyja profesinę kvalifikaciją, bei skatinant gebėjimą užsitikrinti užimtumą darbo rinkoje.

Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas kokybiškų, vietinės darbo rinkos ir socialinius poreikius atitinkančių, bei ES keliamus reikalavimus atitinkančių, mokymo paslaugų tiekimui.
2. Pasirengti naujų mokymo programų paklausių specialybių diegimui, kvalifikacijos kėlimui, sistemos mokymuisi visą gyvenimą sukūrimui.
3. Užtikrinti profesinio mokymo paslaugų prieinamumą, bei patogumą naudotis teikiamomis paslaugomis nutolusių regionų gyventojams.
4. Sudaryti sąlygas besimokantiems naudotis informacinių technologijų (IT) teikiamomis galimybėmis mokymosi ir tobulėjimo tikslais.
5. Sudaryti sąlygas profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimui, jų pagrindinių gebėjimų ugdymui, bei įgūdžių, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis(„iškritusiais” iš bendrojo mokymo sistemos mokiniais, neįgaliais mokiniais ir studentais).
6. Sudaryti sąlygas atnaujinti profesijos mokytojų ir dėstytojų dalykinę-technologinę kompetenciją.

Projektu sprendžiamos problemos:
1. Problema: „Iškritusiųjų“ jaunų žmonių iš mokymo sistemos didėjimas.
2. Problema: mokytojų, profesijos mokytojų bei dėstytojų pedagoginės, dalykinės – technologinės kvalifikacijos tobulinimas, siekiant ES standartų
3. Problema: rengiamos specialybės, mokymo programos neatitinka regiono darbo rinkos poreikių.
Projekto vykdymo laikas: 2005 m. kovas – 2008 m. vasaris
Projekto suma: 350 870 Lt.

Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės:
1. Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimas – 37 profesijos mokytojai (20 moterų, 17 vyrų);
2. Suprojektuotos 4 mokymo programos naujoms specialybėms;
3. Atnaujinta automechaniko specialybės mokymo programa.

Tikslinė grupė. Projekto tikslinės grupės yra profesinių mokyklų mokiniai ir profesijos mokytojai:
Profesinių mokyklų mokiniai - 20
Profesijos mokytojai - 37

Projekto įgyvendinimo eiga. Projektas „J.U.M.S. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje“  įgyvendinamas vykdant  pagrindines projekto veiklas.

PASIEKTI  PROJEKTO REZULTATAI

1. Organizuotas konkursas darbo rinkos analizei. Analizę atliko Ukmergės darbo biržos konsultantė sąveikai su darbdaviais R. Kumetaitienė. Rezultatai pateikti Grupių vadovų metodinės komisijos posėdžio, taip pat  konferencijos „Kokybiško ugdymo sistema" metu.
2. Organizuotas konkursas moksleivių „iškritimo“ iš bendrojo švietimo sistemos priežastingumo analizei. Duomenis rinko ir analizę atliko Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba. Rezultatai pateikti Grupių vadovų metodinės komisijos posėdžio, taip pat  konferencijos „Kokybiško ugdymo sistema" metu.
3. Kvalifikaciją kėlė visi 37 mokytojų  tikslinės grupės nariai Organizuota  13  teminių mokymo seminarų,  4 mokymo kursai. Projekto metu organizuotuose seminaruose, kursuose ir mokymuose dalyvavo ir kiti mokyklos mokytojai. Iš viso mokymuose dalyvavo 80 pedagogų.
4. Sukurtos ir patvirtintos profesinio mokymo programos:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Programos kodas Pakopa
1. Automobilių remontininko 330052515 3
2. Draudimo konsultanto 440034304 4
3. Staliaus 330058209 3
4. Automobilių remontininko 320052515 2
5. Staliaus 210058209 1
6. Suvirintojo  210052106 1
7. Tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais 320021304 2
8. Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus 330034603 3
9. Suvirintojo 330052106 3

5. Informacijos apie projektą ir jam skirtą paramą viešinimui: parengta ir suorganizuota:

  • Suorganizuota konferencija „Kokybiško ugdymo sistema" ir 4 viešinimo seminarai Ukmergės rajono mokyklose.
  • Išleista ir išplatinta 300 informacinių leidinių.
  • Publikuota 14 straipsnių ir žinučių rajoninėje spaudoje.

6. Parengti individualūs mokymo metodai tiems mokiniams, kuriems sunku mokytis vieno ar kito dalyko.

Projekto vadovė  Genė Chmeliauskienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PARENGTI INDIVIDUALŪS MOKYMO METODAI TIEMS MOKINIAMS, KURIEMS SUNKIAU MOKYTIS VIENO AR KITO DALYKO

Galime pasidžiaugti pasiektais projekto rezultatais. Profesinio rengimo skyriaus vedėja V.Balžekienė buvo atsakinga už profesinio mokymo programų parengimą ir įteisinimą. Parengtos ir Švietimo ir Mokslo ministerijos patvirtintos 9 profesinio mokymo programos. Profesijos mokytojai puikiai dirbo komandomis. Pagal parengtas programas mokytojai suprojektavo individualius mokymo metodus, dirbant su mokiniais, kuriems sunkiau sekasi įsisavinti vieną ar kitą dalyką. Mokiniai buvo apklausti ir susumavus rezultatus išsiaiškinome, kurie dalykai sekasi sunkiau. Tiems dalykams mokytojai parengė individualius darbo metodus. Profesinio rengimo skyriaus vedėja V.Balžekienė parengė pavyzdinius individualius darbo metodus, dirbant su tiksline mokinių grupe. Mokytoja metodininkė J.Kvietkauskienė parengė projektinį darbą pamokoje, profesijos mokytojas ekspertas J.Rinkevičius paruošė pavyzdines metodines rekomendacijas profesijos mokytojams, dirbant su mokinių tiksline grupe pagal automobilių remonto specialybės programą. Vyr.profesijos mokytojas G.Minkštimas paruošė automobilių techninės priežiūros dalyko pavyzdines praktines užduotis tikslinės grupės mokiniams. Vyr mokytoja G.Adamonienė paruošė pavyzdines metodines rekomendacijas profesijos mokytojams, dirbant su mokinių tiksline grupe pagal kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programą. Profesijos mokytojas G.Ruskonis paruošė pavyzdines metodines rekomendacijas profesijos mokytojams, dirbant su mokinių tiksline grupe pagal suvirintojo mokymo programą. Vyr.profesijos mokytoja V.Balžekienė paruošė pavyzdines metodines rekomendacijas profesijos mokytojams, dirbant su mokinių tiksline grupe pagal staliaus mokymo programą.

Šis projektas parodė, kad mokiniai, dirbdami kartu su mokytojais pasiekia geresnių rezultatų.

Norint sužinoti išsamesnę informaciją prašome kreiptis el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paskutiniai potepiai...

Aš trapus ir baltas popieriaus lapas-
Pats nusispalvinti dar negaliu.
Tad jei piešite tamsiomis spalvomis-būsiu niūrus,
Jei piešite skaisčiomis spalvomis- būsiu šviesus ir linksmas.

Šiuos žodžius citavo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos psichologė Lolita Gerulskienė mokytojų susirinkime. Juose – mokinio santykio su pasauliu, tėvais, bendraklasiais ir mokytojais išraiška.
Mes, mokytojai, stengiamės, kad mokinių gyvenime būtų kuo daugiau šviesių ir linksmų tonų, bet dažnai klausiame savęs ir kolegų, ką daryti, kai mokiniai nenori dirbti, kai jie nenori jausti, nenori išgirsti nuoširdžiai pasakytų žodžių. Kaip juos „prisijaukinti“, o paskui „auginti“ ir augti kartu su jais? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojome įgyvendindami projektą  „J.U.M.S. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje“. Vasario mėnesį - paskutiniai potepiai mūsų kūrinyje...
Kaip mums sekėsi, kuo praturtėjome, kaip „ūgtelėjome“? Mintimis dalinasi mokyklos mokiniai ir mokytojai.
2LE grupės mokinys Rytis Kabakas:
- Labiausiai patiko popamokinės veiklos organizavimas. Mums buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose varžybose, pakeliauti po Lietuvą (buvome LR Seime, Litexpo rūmų parodose, Sveikatingumo centre, Grūto parke, Druskininkų Vandens parke, Trakuose, Kernavėje). Susibūrėme į nuostabią grupę, susiradome naujų draugų, išmokome kartu dirbti, kartu linksmintis. Įgijau pasitikėjimo savimi.

2ST/S grupės mokinys Nerijus Dainys:
- Visuomet labai laukiu kelionių. Ne tik dėl to, kad smalsu ir įdomu, bet ir dėl to, kad visuomet su mumis nuoširdžios ir rūpestingos mokytojos Liudmila Žvikienė ir Skaidrė Gaidamavičienė. Jos moka bendrauti, suprasti mus ir padėti įvairiose situacijose.

Nepamirštama kelionė į Kauno Dariaus ir Girėno sporto kompleksą, kur stebėjome „Žalgirio“ ir Vitorijos „Tau Ceramika“ krepšinio rungtynes. Pirmą kartą mačiau tokias aistras ir pats išgyvenau „Žalgirio“ komandos laimėjimo džiaugsmą. Daug įspūdžių patyriau Druskininkuose, Trakuose, Kernavėje ir Elektrėnų ledo rūmuose.
               
Profesinio skyriaus vedėja Virginija Balžekienė - mokymo programų kūrimo koordinatorė:
- Galiu pasidžiaugti projekto rezultatais: parengtos bei LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos 9 profesinio mokymo programos, suprojektuoti individualūs mokymo metodai tiems mokiniams, kuriems sunku mokytis vieno ar kito dalyko, parengtos metodinės rekomendacijos profesijos mokytojams, dirbantiems su mokinių tiksline grupe.

Labai džiaugiuosi komandos darbu: mokytojai kompetentingi, kūrybingi. Tai vyresnioji mokytoja Genovaitė Adamonienė, vyresnysis profesijos mokytojas Gintaras Minkštimas, mokytoja metodininkė Jūratė Kvietkauskienė, mokytojas ekspertas Jonas Rinkevičius, profesijos mokytojas Gintaras Ruskonis.
Gerų rezultatų galima pasiekti tik tada, kai dirba kartu ir mokytojai, ir mokiniai.

Projekto valdymo grupės narė, atsakinga už projekto informavimo ir viešinimo veiklą, vyresnioji profesijos mokytoja Milda Pakėnienė:
- Projekto įgyvendinimas leido pajausti komandinio darbo pranašumus, darbo proceso ypatumus, atsiskleisti bendradarbių gebėjimams. Pajutome individualią ir bendrą atsakomybę už mums patikėtą veiklą.
Kokybiškas projekto administravimas- sėkmės laidas, leidžiantis įgyvendinti numatytus tikslus, patenkinti tikslinės grupės poreikius.

Projekto vadovė, vyresnioji profesijos mokytoja Genė Chmeliauskienė:
- Jei galėčiau pasukti laiką atgal, daug ką daryčiau kitaip. Jau žinau, kas svarbiausia ir kaip tai padaryti. Aš ir visa komanda įgijome patirties. Projekto tikslą pasiekėme: sukurtos 8 naujos profesinio mokymo programos, patobulinta 1 profesinio mokymo programa, mokytojai įgijo pedagogikos, psichologijos, metodikos žinių įvairiuose seminaruose, kursuose, numatytos tolimesnės gairės darbui su mokinių tiksline grupe.

Taigi – sukūrėme mokymo ir ugdymo sistemą, kad jauni žmonės galėtų įgyti profesiją ir sąžingai dirbti.

Mokytojų, profesijos mokytojų, dėstytojų kvalifikacijos kėlimo grupės vadovė, mokytoja metodininkė Dovilė Taparauskienė:
- Kad parengtume savo mokinius gyventi ES visuomenėje, kurioje žinios įgauna vis daugiau reikšmės, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pedagogai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir mokymo kursuose.

2005-2007 m.m. vyko mokymai programų rengimo klausimais, nagrinėjome darbo su mokiniais psichologijos problemas, aptarėme socialinių problemų įtaką mokinių mokymuisi, motyvacijos skatinimo problemas.

Mokyklos pedagogai, dalyvaudami projekte, susipažino su naujausiais mokymo metodais, išmoko dirbti komandoje, susipažino su švietimo naujovėmis, bendravo su kolegomis iš įvairių respublikos mokyklų.

Norėčiau padėkoti Ukmergės mokytojų švietimo centro direktorei Zitai Liumparaitei, geranoriškai padėjusiai organizuoti mūsų mokyklos pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

Tik patys tobulėdami, galėsime pajausti ir atskleisti kitame žmoguje Žmogų – tai pats sunkiausias bei ilgiausias mokslas.

Mokinių tikslinės grupės vadovė, vyresnioji mokytoja Skaidrė Gaidamavičienė:
- Vienas iš svarbiausių rezultatų- pažangumo ir lankomumo pagerėjimas. Didžiausia sėkmė – atsiradęs nuoširdus bendravimas, sulaužyti nepasitikėjimo tarp mokytojo ir mokinio ledai. Tikimės, kad mes, mokytojai, pasiekėme esminį tikslą: mokytojas – tai ne tik žmogus,suteikiantis žinių, bet ir vyresnis patarėjas, draugas, padedantis šviesiau ir gražiau gyventi.

Manome, kad trapų ir baltą popieriaus lapą nuspalvinome šviesiomis ir linksmomis spalvomis.

Su projekto dalyviais ir vykdytojais kalbėjosi Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytoja metodininkė Regina Kernagienė.

Projekto įgyvendinimas suteikė galimybę tobulinti esamus ir sukurti naujus produktus. Naujo kūrimas privertė mąstyti, ieškoti, analizuoti, spręsti ir siekti pažangos. Pasiektą pažangą ir rezultatus aptarėme rajono spaudoje, skelbėme projekto stende, analizavome mokyklos direkciniuose, grupių vadovų bei metodinių būrelių susirinkimuose.

Šiuo metu vyksta paskutiniai veiklų etapai, t.y., darbas su mokinių tiksline grupe, mokytojų pedagoginės kvalifikacijos kėlimo mokymai, pasiruošimas projekto rezultatų auditavimui, projekto rezultatų viešinimas ir sklaida.

Projekto administracinė grupė sausio pabaigoje surengė seminarus Siesikų vidurinėje, Vidiškių bei Senamiesčio pagrindinėse mokyklose tema: ,,Mokyklos nelankymas: problemų sprendimo strategijos, prevencinės programos ir darbo metodai“. Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, projekto Valdymo grupės pirmininkas Rimantas Jankūnas, atsakinga už projekto priežiūrą Virginija Balžekienė, projekto vadovė Genė Chmeliauskienė ir kt. Supažindino seminaro dalyvius su projekto rezultatais, analizavo mokyklų problemų sprendimo strategijas, prevencines programas. Tyrimai ir diskusijos atskleidė, kad mokyklos nelankymo prielaidas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: asmeninio pobūdžio, socialinės – ekonominės ir struktūrinės – sisteminės prielaidos. Mokiniui, iškilus įvairiems sunkumams, sukeliantiems pasitraukimo iš mokyklos riziką, taikomos įvairios prevencinės priemonės – tai socialinė pedagoginė, psichologinė bei kitos pagalbos. Akcentuota – palankios mokiniui aplinkos kūrimas. Šioje srityje labai svarbi pedagogų įtaka, todėl projekto dalyviai tyrėjo galimybę tobulinti bendravimo, konfliktų valdymo, komandinio darbo, kūrybiškų problemų sprendimo  kompetencijas. Mokiniams, kuriems sunkiau mokytis atskirų dalykų, paruoštos individualios užduotys, pritaikyti individualūs metodai.

Seminarų dalyviai išreiškė nuomonę: kad būtina vieninga ir nuosekli mokinių ,,iškritimo“ iš švietimo sistemos prevencija.Ši sistema reikalingatam, kad būtų galimybė vaikams ir jaunuoliams iki 25 metė amžiaus efektyviai integruotis į visuomenę ir turėtų sąlygas įgyti išsilavinimą.

DARBAS SU MOKSLEIVIŲ TIKSLINE GRUPE

Pagal iš anksto numatytus kriterijus ši grupė buvo sudaryta 2007 m. kovo mėnesį. Jai vadovauja papildomo ugdymo organizatorė mokytoja Liudmila Žvikienė ir mokytoja Skaidrė Gaidamavičienė. Popamokinei mokinių veiklai organizuoti mokytojos kartu su mokiniais parengė grupės veiklos planą, kuris buvo aptartas ir papildytas gegužės mėn.

Pirmoji išvyka į Ukmergės sveikatingumo centrą įvyko gegužės mėnesį. Aptarti grupės tolimesnės veiklos planai. Mokiniai išreiškė savo pageidavimus.  Po to organizuotos boulingo varžybos. Geriausiai sekėsi pirmu takeliu žaidusiems mokiniams: Rimantui Jakubauskui, Mindaugui Lisovskiui, Algimantui Bekioniui, Viliui Ogunauskui. Nugalėtojų laukė Sveikatingumo centro dovana - didžiulė pica.

Po vasaros atostogų grupė kibo į darbą spalio mėnesį. 2007-10-26 d. surengta išvyka į Vilnių. Mokiniai aplankė LR Seimą, Litexpo rūmų parodą, žiūrėjo kino filmą Forum Cinemas kino teatre.

Lapkričio 23 d. lankėsi Ukmergės darbo biržoje. Lektorė Laimutė Dačkienė papasakojo mokiniams apie galimybę įsidarbinti Ukmergės rajone, kaip save pristatyti darbdaviui, kaip rašyti CV ir dar daug įdomių dalykų.

Lapkričio 30 d. tiksline mokinių grupė keliavo po Lietuvą. Nuvyko į Grūto parką: apžiūrėjo sovietines skulptūras, zoologijos sodą, paskui važiavo į Druskininkų vandens parką, kur dvi valandas teškenosi  baseine. Grįžo į Ukmergę vėlai, pavargę, bet kupini įspūdžių.

Gruodžio 5 d.  tikslinės grupės mokiniai dalyvavo stalo teniso varžybose. Nors ir ne visi buvo profesionalai – atkakliai kovojo dėl pergalės. III vietą iškovojo 2 LE grupės mokinys Karolis Petrauskas, II – 2 LE grupės mokinys Mindaugas Lisovskis, o nugalėtojų tapo 2a AR grupės mokinys Virgilijus Dūda.

Gruodžio 6 d. mokinių tikslinė grupė vyko į Kauno Dariaus ir Girėno sporto kompleksą į krepšinio varžybas. Savo aikštėje pralaimėjimo dar nepatyrę Kauno „Žalgirio" krepšininkai nesulaužė tradicijos - po dramatiškos kovos 95:92 įveikė Vitorijos „Tau Ceramica" (Ispanija) komandą.

Gruodžio 18 d. krepšinio būrelio vadovai Saulius ir Vilma Grigai organizavo  viktoriną „Krepšinio pasaulyje“.Viktorinos nugalėtoju tapo 2 LE grupės mokinys Rytis Kabakas.

Gruodžio 19 d. surengtos krepšinio varžybos. Pasidalinta į dvi  komandas: „Verslas“ ir „Technologijos“. Po atkaklios kovos laimėjo „Verslas“. Tritaškių mėtimą laimėjo 2 LE grupės mokinys Mindaugas Lisovskis.

Gruodžio 21 d. kartu su mokyklos bendruomenės nariais dalyvavo Simonos ir Baggy B koncerte.  Po koncerto valgėme tortą ir linkėjo vieni kitiems gražių švenčių.

2007 m.

1. Profesijos mokytojų – pedagoginės ir dalykinės – technologinės kvalifikacijos kėlimas.
Sausio - vasario mėn. vyko anglų kalbos kursai 2 klausytojų grupėms. Pirmojai 10 klausytojų grupei  30 val. kursai sausio 15 - vasario 14 d. Antrajai 5 dalyvių grupei 50 val. kursai prasidėjo vasario 19 tęsiasi ir kovo mėn. Kovo-gegužės mėn. vyko anglų kalbos kursai 2 klausytojų grupėms.  Pirmai grupei 46 val. kursai prasidėjo vasario 19 ir baigėsi kovo mėn.15 d. Pažengusiųjų grupėje 86 val kursai prasidėjo balandžio 23 d ir vyko iki gegužės 25 d. Kursus vedė anglų kalbos mokytoja metodininkė Aušra Cesevičienė.

Vasario mėn.28  - kovo 2 dienomis Lolita Gerulskienė kėlė savo dalykinę kvalifikaciją išvykusi į Vytauto Didžiojo Universiteto organizuotus mokymus „profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programoje“.

2007-07-9-10 Projekto vykdymo grupės nariai kėlė savo kvalifikaciją išvykę į seminarą "Streso valdymas ir atsipalaidavimas". Šie mokymai buvo reikalingi naujam projekto etapui- darbui su tiksline moksleivių grupe- sėkmingai įgyvendinti.

2. Mokymo programų naujoms specialybėms projektavimas bei esamų atnaujinimas.
2007-03-14 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-374  kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus (kodas 330034603), Suvirintojo III pakopos (kodas 330052106) programos patvirtintos. 2007-05-05 pateikta paraiška atlikti dokumentų ir materialinės mokymo bazės ekspertizę, kad gauti licenzijas suvirintojo, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus bei Tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais programų vykdymui. 2007m. gegužės mėn. 30-31 d. ekspertų komisijos vertino pasirengimą programų vykdymui.

3. Profesinių adaptuotų mokymo programų kūrimas.
2007-03-14 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-374 Automobilių remontininko (kodas 320052515),  staliaus (kodas 210058209),  Suvirintojo II pakopos (kodas 210052106), Tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais (kodas 320021304) programos patvirtintos.

4.Informacijos apie projektą viešinimas. Kovo mėn. 1-2 dienomis mokyklos psichologė Lolita Gerulskienė Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose dalyvavo mokymuose ir diskutavo tema „Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa (D Metodika)"; kovo 5 d. mokyklos pedagogų susirinkime projekto vadovė Genė Chmeliauskienė pateikė informaciją apie projekto įgyvendinimą; kovo 15 d. rajono laikraštyje kovo 15 d. atspausdintas straipsnis „Tobulėti, keistis ir keisti“; kovo 27 d. atsakinga už projekto priežiūrą V. Lukošiūnienė informavo apie projekto mokinių tikslinės grupės sudarymo kriterijus mokyklos direkciniame susirinkime; balandžio 26 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vykusiame pasitarime-konsultacijoje darbų saugos ir sveikatos klausimais, pasitarimo dalyviams projekto valdymo grupės pirmininkas Rimantas Jankūnas pateikė informaciją apie mokykloje įgyvendinamą projektą; gegužės 17 d. mokyklos psichologė Lolita Gerulskienė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei Ukmergės pedagoginės tarnybos organizuotoje konferencijoje „Mokyklą visiems kuriame šiandien“, skaitė pranešimą apie mokykloje įgyvendinamą projektą; gegužės 17d.  Milda Pakėnienė -valdymo grupės narė, atsakinga už projekto viešinimą-dalyvavo sklaidos seminare Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje, kur diskusijų metu supažindino su projekto įgyvendinimu mūsų mokykloje.

Birželio mėn. 9 d. rajono laikraštyje "Gimtoji žemė" atspauzdintas straipsnis „Kad išgirstų ir patikėtų“; birželio mėn. 19 d. atsakinga už projekto priežiūrą V. Lukošiūnienė informavo apie projekto mokinių tikslinės grupės pasiekimų rezultatų kriterijus, bei individualius darbo metodus mokyklos direkciniame susirinkime; liepos  mėn. 5 d. mokyklos visuotiniame darbuotojų susirinkime direktorius pateikė informaciją apie projektinę veiklą; rugpjūčio mėn. 30 d. Grupių vadovų metodinės grupės posėdyje projekto vadovė Genė Chmeliauskienė informavo apie mokinių tikslinės grupės pasiekimų kriterijus ir rodiklius. Rugsėjo mėn. informacija pateikta direkciniame pasitarime ir pedagogų susirinkime. Lapkričio mėn. pateikta informacija pedagogų susirinkime, direkciniame pasitarime bei visuotiniame tėvų susirinkime. Parengtas ir atspauzdintas informacinis leidinys. Leidinį sumaketavo mokytoja G. Adamonienė, atspauzdino UAB Valdo leidykla.

Mokykloje kas mėnesį atnaujinamas stendas apie projekto vykdymą, informacija apie projekto pažangą skelbiama internetiniame mokyklos puslapyje (www.ukvm.lt).

5. Tikslinės moksleivių grupės sudarymas. Sudaryta darbo grupė atrankos kriterijams nustatyti. Darbo grupės pirmininkas prof.mokytojas R.Tamošiūnas, nariai – mokytoja S.Gaidamavičienė, mokytojas K.Kaminskas, mokytojas V.Kaselis, mokytoja J.Kvietkauskienė.  Kovo 15 d. darbo grupė svarstė kriterijus mokinių tikslinei grupei nustatyti. svarstyta, kad grupėje turėtų būti: iškrentantys ar rizikuojantys iškristi paaugliai, linkę nuvertinti save, turi palyginti aukštą nerimo laipsnį, pakitusį savęs suvokimą, siekia savarankiškumo, labiau linkę į praktinę veiklą, jų siekiai riboti. Mokiniai dažniausiai įvardija mokyklos nelankymo priežastis, susijusias su individualiomis asmenybės savybėmis, nepakankamais gebėjimais bei elgesio gebėjimais. Nutarta, kad tikslinė grupė turi būti suformuota pagal šiuos kriterijus: žemas mokymosi vidurkis, prastas lankomumas, mokymosi motyvacijos stoka, socialinis nesaugumas, emocinės problemos.

6. Darbas su tiksline mokinių grupe. Visą laikotarpį vyko pamokos ir praktinis mokymas pagal mokymo pragramas. Mokyklos psichologė vedė pokalbius bei paskaitas tikslinės grupės mokiniams.

Popamokinei mokinių veiklai organizuoti parengtas planas.
Iškilo problema: pagal viešųjų pirkimų planus renginiai su mokinių tiksline grupe numatyti rugsėjo mėn., bet norint mokinius sudominti, įtraukti į veiklą, tikslinga organizuoti renginius jau gegužės mėn., bei numatyti tokius renginius, kurie patiktų mokiniams, jie noriai lankytų. Todėl prašyta ESF leisti vykdyti veiklą ir naudoti dalį lėšų gegužės mėnesyje.

Gegužės mėn. 22 d. šiai tikslinei grupei surengta pirmoji išvyka į Ukmergės sveikatingumo centrą. Dalyvavo 20 mokinių. Pirmiausia prie vaišių stalo buvo aptarti grupės veiklos tikslas ir uždaviniai, tolimesnės veiklos planai. Kalbėjo projekto valdymo grupės vadovas Rimantas Jankūnas, mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, atsakinga už tikslinės grupės popamokinę veiklą Liudmila Žvikienė. Mokiniai išreiškė savo pageidavimus  dėl tolimesnės veiklos. Po to organizuotos boulingo varžybos. Geriausiai sekėsi pirmu takeliu žaidusiems mokiniams: Rimantui Jakubauskui, Mindaugui Lisovskiui, Algimantui Bekioniui, Viliui Ogunauskui. Nugalėtojų laukė Sveikatingumo centro dovana - didžiulė pica.

2007-10-26 d. surengta išvyka į Vilnių. Mokiniai aplankė LR Seimą, Litexpo parodą, žiūrėjo kino filmą Forum cinemas kino teatre; Lapkričio 23d. mokiniai vyko į Ukmergės Darbo biržą, kur susipažino su darbo rinkos pasiūlymais, įvertino savo gebėjimus; lapkričio 30 d. surengta integruota pamoka- išvyka į Grūto parką, Druskininkų Vandens pramogų parką.

Platesnė Informacija apie vykusius renginius pateikiama naujienų puslapyje.

2006 m.

1.  Profesijos mokytojų –pedagoginės ir dalykinės – technologinės kvalifikacijos kėlimas. 2006 m. mokykloje suorganizuoti 5 seminarai: vasario 28 d.  „Socialinės problemos ir mokymasis", dalyvavo 23 klausytojai. Balandžio 6-7-8 d. vyko 3 seminarai tema „Mokymo turinys ir planavimas" (3 dalys: 1-„Mokymo turinio kaita ir planavimas, 2- Mokymo turinio planavimas metams,  3-Pamokos uždaviniai, laukiami rezultatai, vertinimo kriterijai"). Balandžio 6 d. dalyvavo 31 klausytojas, 7 d.- 29 klausytojai, 8 d.  - 31 klausytojas. Gruodžio mėn. 1 d.- tema „Padėkime vaikams"- dalyvavo  41 klausytojas. Organizuoti 2 mokymo kursai: „Kūrybiški problemų sprendimo metodai ir jų panaudojimas mokykloje"- gegužės 29 d. dalyvavo- 28 klausytojai, birželio 12 d.- 40 klausytojų. Gruodžio mėn. 8-9 d. „Mokymo motyvacijos skatinimas ir visuminis ugdymas pamokoje". Dalyvavo 38 klausytojai.

Mokyklos psichologė, psichologijos magistrė Lolita Gerulskienė vedė psichologijos paskaitas, kuriose dalyvavo  45 klausytojai.  Be to psichologė projekto dalyviams ir personalui vedė individualias konsultacijas.

Mokytoja - metodininkė Danutė Čivilienė vedė anglų kalbos kursus. Dalyvavo 28 klausytojai.

2006 m. Buvo vedami kompiuterinio raštingumo kursai. Kursus vedė vyr. informacinių technologijų mokytoja Genovaitė Adamonienė. Kursuose dalyvavo- 34 klausytojai.

Dalis profesijos mokytojų kvalifikaciją kėlė išvykę į kursus ir seminarus pagal savo specialybes.

2. Mokymo programų naujoms specialybėms projektavimas bei esamų atnaujinimas. Veikla vyksta pagal planą. Programų kūrimo grupės dirba pagal grupių darbo grafikus. Parengtos visos programos. Švietimo ir mokslo ministerija leido programas vertinti. Jos pateiktos  Profesinio mokymo metodikos centrui vertinti. Staliaus, draudimo konsultanto ir automobilių remontininko programos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu jau patvirtintos.

3. Profesinių adaptuotų mokymo programų kūrimas. Parengtos ir pateiktos vertinimui adaptuotos Automobilių remontininko, Staliaus, Suvirintojo, Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, tai yra  1 - 2 pakopos mokymo programos (technikos šaltkalvio remontininko, staliaus, suvirintojo, tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais). LR Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas prašymas leisti vertinti paruoštas mokymo programas.

Švietimo ir mokslo ministerija leido programas vertinti. Programos pateiktos  Profesinio mokymo metodikos centrui vertinti.

4. Informacijos apie įgyvendinamą projektą viešinimas. Ukmergės rajono laikraščiuose išspauzdinti 4 straipsniai: 2006-01-31 pateikta informacija apie projekto eigą Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė" Nr. 12, 2006-03-28 paruoštas ir rajono laikraštyje „Gimtoji žemė" Nr. 33. nemokamai išspauzdintas straipsnis „Socialinės problemos ir mokymasis",  2006-05-13 nemokamai paskelbta informacija apie konferenciją rajono laikraštyje „Ukmergės žinios" Nr.51, 2006-06-03 straipsnis "Projekto veikla padeda tobulėti" atspauzdintas rajono laikraštyje „Gimtoji žemė" Nr.59. 2006 m. pravesti 5 seminarai: „Socialinės problemos ir mokymasis", dalyvavo 23 klausytojai, „Mokymo turinio kaita ir planavimas“- 31 klausytojas, „Mokymo turinio planavimas metams“- 29 klausytojai, „Pamokos uždaviniai, laukiami rezultatai, vertinimo kriterijai"-31 klausytojas, „Padėkime vaikams"- dalyvavo 42 klausytojai.

Mokyklos patalpose nuolat atnaujinamas stendas apie projekto vykdymą, internetiniame mokyklos puslapyje (www.ukvm.lt), pastoviai skelbiama informacija apie projekto eigą, informacija pateikta mokyklos  direkciniame pasitarime, mokytojų tarybos susirinkime, grupių vadovų metodinės komisijos posėdyje, pedagogų susirinkime, Švietimo ir mokslo ministerijoje Viešajame aptarime-diskusijoje, mokyklos mokinių tėvų susirinkime, informacija apie projekto eigą pateikiama seminarų ir kursų metu.

5. Projekto rezultatų sklaida. 2006 m. balandžio 27 d. mokykloje vyko respublikinė konferencija skirta automobilio pasaulyje 120 metų ir Lietuvoje atsiradimo 110 metų sukakčiai pažymėti. Joje dalyvavo 30 klausytojų iš įvairių profesinių mokyklų, kolegijų, Lietuvos Žemės ūkio universiteto, saugaus eismo tarnybų. Konferencijos metu buvo pateiktas pranešimas ir informacinė medžiaga apie projekto įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Informaciją pateikė informavimo ir viešinimo grupės vadovė Milda Pakėnienė. Konferencijos dalyviams išplatinti lankstinukai apie projekto eigą. Ataskaitiniu laikotarpiu planuota išleisti informacinį leidinį apie pasiektus rezultatus. Leidinį paruošė atsakinga už viešinimą  prof. mokytoja Milda Pakėnienė, sumaketavo vyr. informacinių technologijų mokytoja Genovaitė  Adamonienė.Leidinį gruodžio mėn. atspausdino UAB "Valdo leidykla".

2005 m.

1. Organizuotas konkursas darbo rinkos analizei, taikant įprastą komercinę praktiką. Konkursą laimėjo Ukmergės darbo biržos konsultantė sąveikai su darbdaviais R.Kumetaitienė, pasirašyta autorinė sutartis. Atliktas tyrimas, analizė, parašytos išvados ir ataskaita. Surašytas Darbų priėmimo aktas. Tyrimo ataskaita pristatyta  posėdžio metu. Su analizės duomenimis supažindinti profesijos mokytojai Grupių vadovų metodinės komisijos posėdžio metu, taip pat  konferencijos „Kokybiško ugdymo sistema" dalyviai.

2. Organizuotas konkursas moksleivių „iškritimo“ iš bendrojo švietimo sistemos priežastingumo analizei, taikant įprastą komercinę praktiką. Konkursą laimėjo Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba. Surinkta informacija apie moksleivių iškritimo priežastis, atlikta analizė, parašytos išvados ir ataskaita. Surašytas Darbų priėmimo aktas.

3. Profesijos mokytojų supažindinimas su analizės rezultatais. Profesijos mokytojai su abiejų analizių rezultatais supažindinti Grupių vadovų metodinės komisijos posėdžio metu, taip pat  konferencijos „Kokybiško ugdymo sistema". Konferencijos metu mokyklos mokytojams, Ukmergės rajono vidurinių ir pagrindinių mokyklų vadovams bei socialiniams darbuotojams,  vaikų teisių apsaugos tarnybos, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovams, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo, darbdavių, spaudos atstovams pateikti tyrimų duomenys. Supažindinta su esama situacija bei aptartas  tolimesnės veiklos planas.

4.  Profesijos mokytojų – pedagoginės ir dalykinės – technologinės kvalifikacijos kėlimas. Ši projekto veikla apims visą projekto laikotarpį. Profesijos mokytojai dalyvauja mokykloje rengiamuose seminaruose, kursuose, o taip pat šalies organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 2005 m. suorganizuoti 5 seminarai: „Programų rengimo standartai“- dalyvavo 30 klausytojų,  „Programų rengimo metodika“- dalyvavo  30 klausytojų, „Dėstymo įgūdžių tobulinimas"- dalyvavo 52 klausytojai, „Bendravimo įgūdžių lavinimas“-dalyvavo 25 klausytojai, „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“-dalyvavo 25 klausytojai, bei mokymo kursai: „Komandinio darbo metodai“- dalyvavo 15 klausytojų. Mokyklos pedagogai vedė paskaitas-kursus: anglų kalbos-15 klausytojų, kompiuterinio raštingumo-21 klausytojas, bendravimo psichologijos: „Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių bendravimo ypatumai", dalyvavo 24 klausytojai,  „Grupės valdymas"- 24 klausytojai, „Konfliktai ir jų valdymas“, „Konfliktų sprendimo modeliai“-17 klausytojų, „Kūrybiškas mokymo metodų taikymas“ – 18 klausytojų.  Dalis profesijos mokytojų vyko į komandiruotes ir kėlė kvalifikaciją pagal jų specialybes.

5. Mokymo programų naujoms specialybėms projektavimas bei esamų atnaujinimas. Sudarytos darbo grupės Staliaus staklininko, Suvirintojo, Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, Draudimo įmonių tarnautojo, Automechaniko  mokymo programų kūrimui. Išrinkti grupių vadovai. Kiekviena darbo grupė sudarė veiklos planus. Programų kūrimo grupių nariams suorganizuoti mokymo seminarai: „Programų rengimo standartai“ ir  „Programų rengimo metodika“. Veikla vyksta pagal planą. Programų kūrimo grupės dirba pagal grupių darbo grafikus. Suprojektuota: 65% Staliaus staklininko specialybės programos, 50% Suvirintojo specialybės programos, 65% Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės -65% programos, Draudimo įmonių tarnautojo specialybės programos, - 45% Automechaniko specialybės programos.

6. Profesinių adaptuotų mokymo programų kūrimas. Sudarytos darbo grupės Staliaus staklininko, Suvirintojo, Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, Draudimo įmonių tarnautojo, Automechaniko mokymo programų kūrimui. Išrinkti grupių vadovai. Šios darbo grupės suprojektuos  Staliaus staklininko, Suvirintojo, Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, Draudimo įmonių tarnautojo, Automechaniko mokymo   programas, pagal jas bus sudaromos adaptuotos mokymo programos specialių poreikių mokiniams. Suprojektuota 7% adaptuotos staliaus staklininko  programos.

7. Informacijos apie įgyvendinamą projektą viešinimas. Ši veikla apims visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.  Išspausdinta ir išplatinta 290 plakatų, 80 lankstinukų, Ukmergės rajono laikraščiuose išspauzdinti 5 straipsniai: "ES struktūrinių fondų parama” Ukmergės rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“ išspausdintas 2005-04-23, Nr.46., Žinutė Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė“ naujienų kaleidoskope 2005-06-11 Nr. 67, "ES struktūrinių fondų parama Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai” Ukmergės rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“ išspausdintas 2005-07-16, Nr.80., "ES struktūrinių fondų parama Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai” Ukmergės rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“ išspausdintas 2005-09-03, Nr.100., ,,Kaip sugrąžinti jaunimą į mokyklą” „Ukmergės žiniose“ išspausdintas 2005-10-22, Nr.121. Suorganizuota konferencija  „Kokybiško ugdymo sistema"- dalyvavo  45 klausytojai, pravesti 5 seminarai: „Programų rengimo standartai“- dalyvavo 30 klausytojų,  „Programų rengimo metodika“- dalyvavo  30 klausytojų, „Dėstymo įgūdžių tobulinimas"- dalyvavo 52 klausytojai, „Bendravimo įgūdžių lavinimas“-dalyvavo 25 klausytojai, „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“-dalyvavo 25 klausytojai. Mokyklos patalpose nuolat atnaujinamas stendas apie projekto vykdymą, internetiniame mokyklos puslapyje (www.ukvm.lt), pastoviai skelbiama informacija apie projekto eigą, informacija pateikta Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų direktorių pasitarime, informacija apie projekto eigą pateikiama seminarų ir kursų metu.

8. Projekto rezultatų sklaida. Konferencijos metu pateikti pasiekti atliktų Darbo rinkos ir Moksleivių „iškritimo“ iš bendrojo švietimo sistemos priežastingumo analizių rezultatai, nurodantys moksleivių „iškritimo“ mažėjimo rodiklius, pasirinktų specialybių poreikį darbo rinkai.

National CPR association