Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centro įkūrimas Kauno statybininkų rengimo centre (VP3-2.2-ŠMM-13-V-01-003)

Veiksmų programa. VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Prioritetas. VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Uždavinys. VP3-2.2 Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Priemonė. VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

Trukmė. Projekto pradžia  29 mėn., 2009-12-29

Projekto vykdytojas. Kauno statybininkų rengimo centras (toliau KSRC)

Projekto partneris. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (toliau UTVM)

Projekto tikslas. KSRC (kartu su partneriu) įkurti medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centrą, kuris pagerintų profesinio mokymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Projekto uždaviniai:

1. KSRC ir UTVM turimą infrastuktūrą pritaikyti sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti.
2. Pastatytą ir rekonstruotus pastatus aprūpinti mokymo procesui organizuoti reikalinga įranga ir priemonėmis

Paramos dydis. 23 000 000,00 Lt (dvidešimt trys milijonai litų 00 ct)

Paramą teikia:

19 550 000,00 Lt  – Europos Sąjungos fondų lėšos;
3 450 000,00 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto  veiklų vykdymas. 2009 m. sausio 20 d. pasirašyta paslaugos teikimo sutartis su Viešosios politikos ir vadybos institutu investiciniam projektui parengti.

2010-02-24 – 03-17 Kauno prekybos, pramonės ir amatų Rūmų žiniose Nr. 538 straipsnyje „Kauno statybininkų rengimo centras – pažangių technologijų skleidėjas“ pateikiama glausta informacija apie vykdomą projektą http://www.chamber.lt/download/zinios/2010/rz538.pdf

2010 m. kovo 23 d. pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis Nr. TP-1/PD 10-008 tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bei UAB „Panevėžio miestoprojektas“.

2010 m. balandžio 21 d. pasirašyta techninio projekto ekspertizės paslaugų sutartis TPE-2 tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bei UAB „Darbasta“

2010-05-08 laikraštyje „Kauno diena“ LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas straipsnis „Geri specialistai kelio į darbo biržą neieško“ apie vykdomą projektą.

2010 m. gegužės mėn. Lietuvos medienos ir baldų pramonės žinių Nr.2 paskelbtas straipsnis „KSRC statys modernų mokymo centrą“ http://www.lietuvosmediena.lt/lmzinios.pdf.

2010 m. gegužės 18 d. pasirašyta projektavimo ir statybos darbų su statinio projekto vykdymo priežiūra sutartis tarp Kauno statybininkų rengimo centro ir UAB „Statybų krypties“

2010 m. liepos 01 d. UAB „Statybų kryptis“ pradėjo pastatų 5I1P, 6I1P ir 7I1P ardymo griovimo darbus Kauno statybininkų rengimo centre.

2010 m. liepos 12 d. įvyko statybos techninės priežiūros pirkimas per įgaliotąją instituciją – LR Švietimo ir mokslo ministeriją, planuojamas sutarties pasirašymas 2010 m. rugpjūčio pabaiga – rugsėjo pradžia.

2010 m. liepos 23 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie paslaugų pirkimo sutarties Nr. TP-1/PD 10-008.

2010 m. liepos 30 d. pasirašyta projekto viešinimo paslaugų sutartis su UAB „Lipni reklama“.

2010 m. rugpjūčio 02 d. pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis tarp Kauno statybininkų rengimo centro ir UAB „Pastatų konstrukcijos“.

2010 m. rugpjūčio 03 d. įvykdytos neskelbiamos derybos dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos techninio projekto papildomų projektavimo darbų ir pasirašyta paslaugų pirkimo sutartis Nr. TP-3/PD tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bei UAB „Panevėžio miestoprojektas“.

2010 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie sutarties TPE-2 tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bei UAB „Darbasta“.

2010 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytas techninio projekto ekspertizės paslaugų sutarties Nr.TPE-papildomas susitarimas Nr. 1 su UAB „Darbasta“.

2010 m. rugsėjo 17 d pagamintas ir pastatytas informacinis viešinimo stendas Taikos pr. 127, Kaune.

2010 m. spalio 14 d. atlikta Kauno statybininkų rengimo centro objekto Taikos pr. 27 techninio projekto ekspertizė.

2010 m. lapkričio 18 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis tarp Kauno statybininkų rengimo centro ir UAB „Panevėžio miestoprojektas“.

2010 m. gruodžio 06 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir UAB „Panevėžio miestoprojektas“.

2010 m. gruodžio 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų skyrius išdavė leidimą statyti naują statinį/rekonstruoti statinius Nr. LNS-21-101230-01398.

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 528 465,37 Lt projektui skirtos paramos.

2011 m. sausio 17 d. pasirašyta statybos darbų sutartis tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir UAB „Ekonomiškos statybos centras“.

National CPR association