1989 m. įstojau į Ukmergės žemės ūkio technikumą mechaniko - inžinieriaus specialybę.

Mokydamasis įgijau daug technikos žinių, kurios vėliau pravertė gyvenime. Kadangi ir prieš tai domėjausi technika, mokytis buvo nesunku, o ir dėstytojai buvo puikūs savo srities žinovai. Studijuodamas išlaikiau vairuotojo egzaminą ir gavau profesionalo teises. Studijų metu susipažinau su daug bendraamžių iš įvairių Lietuvos miestų.  Su kai kuriais bendrauju ir  esame draugai iki šiol. Mokykla man suteikė didelį žinių bagažą ir aš džiaugiuosi, kad joje mokiausi. Tai mokykla  turinti ilgą istoriją ir gražias tradicijas.

Baigęs mokyklą, įstojau į Lietuvos policijos akademiją ir pradėjau dirbti Ukmergės policijos komisariate kriminalinės policijos skyriuje. Vėliau baigiau Vilniaus Universiteto, teisės fakultetą. Šiuo metu dirbu Lietuvos kriminalines policijos biure.

Manau, kad mano sėkmės paslaptis yra žinoma daugeliui žmonių - tai noras įgyti kuo daugiau žinių ir sėkmingai, prasmingai jas panaudoti darbe ir asmeniniame gyvenime.

Aš manau, kad mano darbinėje karjeroje pasiekimai yra nemaži, todėl norėčiau daugiau laiko skirti šeimai, juk tai yra svarbiausia.

2004 metais Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje įgijau įstaigų administratoriaus specialybę.

Visi dėstytojai buvo tikri profesionalai ir norėjo savo žiniomis ir kompetencija pasidalinti su jaunaisiais kolegomis. Tikrai negalėčiau išskirti nei vieno, nes kiekvienas mylėjo savo darbą ir visa širdimi siekė perteikti, kokios yra įstaigų administratoriaus darbo paslaptys. Todėl puikiai su dėstytojais bendradarbiaujame iki šiol.

Mano sėkmės paslaptis pirmiausiai yra meilė darbui, platus akiratis, analitinis mąstymas, o taip pat neišsenkantis humoro jausmas, pozityvumas ir gera nuotaika.

Šiuo metu esu įmonės VšĮ „Globalūs projektai“ steigėja ir savininkė, kur realizuoju savo kūrybines idėjas. Tikiuosi, kad greitai įmonė taps populiari ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Taip pat dėstau maketavimą Vilniaus Technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Be to, sėkmingai tęsiu dizainerės-maketuotojos karjerą rajono laikraštyje „Ukmergės žinios“ ir užsiimu privačia maketavimo praktika. Taip pat bendrus kūrybinius projektus atliekame su dailininku Pauliumi Juodišiumi, aš padedu jam maketuodama Lietuvos regioninių parkų katalogą.

2004 m. Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje baigiau buhalterinės apskaitos kursą ir įgijau buhalterio kvalifikaciją. Mokslo metus smagu prisiminti, nes čia sutikau daug puikių žmonių, kompetentingų dėstytojų su kuriais bendrauju iki šiol.

1994 m. Žemės ūkio akademijoje baigiau Agronomijos  fakultetą ir įgijau mokslinės agronomės kvalifikaciją, 2007 m. Mykolo Romerio universitete baigiau magistrantūros  studijų viešojo administravimo programą ir įgijau viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2003 - 2010 m. dirbau Ukmergės darbo biržoje sekretore referente, vėliau Personalo poskyrio vedėja bei Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja. Nuo 2010 m. spalio 1 d. Ukmergės darbo biržą prijungė prie Vilniaus teritorinės darbo biržos ir dirbau vyriausiąja specialiste. Nuo 2017 m. kovo 1 d. paskirta į Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriaus vedėjos pareigas. Gana aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje.

Esu atkakli, darbšti, draugiška, turiu stiprų atsakomybės jausmą. O sėkmės paslaptis – dirbu mėgstamą darbą ir jam negailiu nei laiko, nei jėgų.

Mano ateities tikslas yra suburti stiprią komandą, kad galėtume padėti darbo ieškantiems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje. Norėčiau prisidėti prie Ukmergės miesto įvaizdžio kūrimo, kad žmonėms būtų gera ir patogu gyventi Ukmergėje.

1952 metais pradėjau mokytis Ukmergės amatų mokykloje, kurią po reformos užbaigiau Kauno spec. amatų mokykloje 1954 metais. Įgijau 5-tos kategorijos auto-traktorių remonto šaltkalvio specialybę. 1956 m. Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos amatų mokykloje baigiau plataus profilio traktoristo-mašinisto specialybę.Vėliau dar įgijau refrižėratorinių traukinių mechaniko specialybę.

Mane džiugina tai, kad Ukmergės amatų mokykloje įgytas žinias pritaikiau visus 46-ius darbo stažo metus, dirbdamas tiek refrižeratorinio traukinio viršininko pareigose, tiek šilumos tinkluose, tiek LG Kauno vagonų depe instruktoriumi.

Didžiausia mano sėkmės paslaptis - visur kur dirbau, buvau reikalingas, pageidaujamas ir gerbiamas.

1992 m. baigęs 9 klases „Šilo“ vidurinėje mokykloje toliau mokslus tęsti nusprendžiau Ukmergės aukštesniojoje ž.ū. mokykloje, įgyjant ž.ū. mechaniko-elektromonterio specialybę bei tuo pačiu tęsiant vidurinės mokyklos kursą. Baigęs vidurinės mokyklos kursą, supratau, kad mane labiau žavi ekonomikos sritis, tad toje pačioje mokykloje įstojau į buhalterinės apskaitos finansų ir ekonomikos specialybę. Puikiai pažindamas jos vidinį gyvenimą įsitraukiau į mokyklos savivaldos kūrimo procesą, kurio pasekoje po atkaklios rinkimų kompanijos buvau išrinktas pirmuoju mokyklos prezidentu. 2013-2014 m. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje sėkmingai įgijau Kauno technologijos universiteto Ekonomikos studijų  bakalauro diplomą. Mokymasis visą gyvenimą yra svarbiausia sąlyga, norint tobulėti kartu su stipriai besikeičiančiu pasauliu. Tiesiog nuostabu, kad tokia galimybė yra Ukmergėje.

Nuosekliai gilinausi į savo profesinę sritį, dirbau daugiau nei reikalavo tiesioginės pareigos ir netrukus tapau prekybos vadovu. Po sėkmingų 7-erių darbo metų priėmiau pasiūlymą vadovauti įmonei UAB „Visi miškai“, kurioje taip pat sėkmingai tęsiau savo karjerą sekančius 7-erius metus. Vėliau priėmiau pasiūlymą vadovauti UAB „Stradivarijai“, kurioje sekėsi puikiai. Visuomet sukosi mintys apie nuosavą verslą, tad galiausiai savo sukauptas žinias ir patirtį nutariau išbandyti šioje srityje ir nuo 2014 m. esu UAB „Ukrenga“ bendrasavininkis.

Taip jau susiklostė, kad savo veiklą sieju išskirtinai su Ukmergės kraštu, nors jau nuo 2000 m. gyvenu Vilniuje. Ukmergėje jaučiuosi savas, myliu šį kraštą ir tikiu jo perspektyvomis.


Powered by JS Network Solutions