Rugsėjo 26-ąją paminėjome Europos kalbų dieną!

Vienas iškiliausių lietuvių intelektualų – poetas, publicistas, vertėjas Tomas Venclova yra pasakęs: "Kalbos atveria duris į kitas kultūras, o kiekviena kultūra yra įdomi ir plečia akiratį".

Šiais mokslo metais kitas kultūras pažinome per garsų, kvapų ir spalvų pasaulį.

Nuo 2001 metų rugsėjo 26 d. minimą Europos kalbų dieną, skirtą paraginti visus europiečius mokytis kalbų, mokyklos bendruomenė pasitiko muzikos garsais. Nuo pat ryto koridoriuose skambėjo įvairiomis Europos kalbomis atliekamos dainos. Taip buvo siekiama ugdyti pagarbą visoms Europos - ypač regionų ir tautinių mažumų - kalboms.

Mokytojų A. Cesevičienės, V. Kvietkauskienės ir  L. Žvikienės iniciatyva gražia tradicija tapusi "Kalbų kavinė" pakvipo įvairių tautų tradiciniais kepiniais ir gėrimais, o sienas papuošė 9 klasės mokinių piešiniai su Europos šalių simboliais ir posakiais apie užsienio kalbų mokymosi svarbą. Čia pat buvo galima užpildyti lietuvių kalbos mokytojos D. Taparauskienės paruoštą klausimyną ir laimėti prizą. Burtų keliu prizą-atmintuką laimėjo devintokė Erika.

Per  dailės mokytojos D. Stankevičienės pamoką 9 klasės mokiniai rinko informaciją apie pagal savo vardo pirmą raidę pasirinktą Europos šalį ir spalvotomis kreidutėmis nuspalvino mokyklos kiemą  įvairių šalių simboliais.

Mokytojų S. Gaidamavičienės ir J. Edlinskienės 9 ir 10 klasių bei BD1/17, PĮVP2/16, AS2/E2/16 grupių mokiniai dalyvavo viktorinose "Ką mes žinome apie Europos kalbas?‘‘ ir ,,Europos šalių kulinarinis paveldas".

Europos kalbų dieną buvo siekiama parodyti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą ir suteikia naujų idėjų.

National CPR association