BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

UTVM kūrybingai pakrikštijo "fux'us"

Dauguma „fuksų“ pirmosiomis savaitėmis būna nedrąsūs tiek paskaitose, tiek bendraudami su kitais, todėl krikštynos yra būtina mokslo metų pradžios misija!

Džiaugiamės, kad Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos parlamento nariai šiemet surengė itin žaismingas ir kūrybingas pirmakursių krikštynas, kurios įvyko rugsėjo 28 d. Pirmiausia krikštytojai sukvietė visus į aktų salę, kurioje "fuxai" gavo nurodymus tolimesnėms užduotims atlikti.

Visoms grupėms buvo išdalinti orientacinių varžybų klausimynai ir pirmakursiai, pažymėti "F" raide, skubėjo vykdyti užduočių, kadangi nugalėtojų laukė prizas! 

Orientacinių varžybų metu moksleiviams teko susipažinti su visa mokyklos teritorija. Atsakingiausiai ir kruopščiausiai užduotis įvykdė virėjų grupės pirmakursiai, todėl jiems atiteko krikštytojų dovana.

Vėliau vyko linksma loterija ir iškilminga "fuxų" priesaika, kurios metu visi pasižadėjo gražiai ir draugiškai gyventi.

Mokinių parlamento prezidentė Dovilė Jasėnaitė džiaugėsi tokiais paklusniais pirmakursiais ir pažadėjo jiems dar daug įdomių renginių, kuriuos jau organizuosime visi kartu.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions