BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Projektas "Žodžių mokymasis vaizdais"

Mokydami vaikus mes ieškome įvairiausių būdų ir metodų, kaip moksleiviams pravesti pamoką, kad jiems būtų ne tik įdomu, bet ir maksimaliai naudinga. Projekte- integruotoje dailės ir anglų pamokoje,dalyvavo pirmakursiai apdailininko specialybės moksleiviai. Šio projekto tikslas - išmokyti moksleivius taikyti vizualinį ir žodžio asociacijos mokymosi metodą. Vaikai, mokydamiesi savo specialybės žodžius anglų kalba, mokės juos pavaizduoti, atpažinti, išgirsti, teisingai ištarti ir užrašyti.

Projekto metu moksleiviai su mokytojomis D. Stankevičiene ir A. Cesevičiene ėjo į Ukmergės kraštotyros muziejų. Moksleiviai fotografavo ir eskizavo surastus darbo įrankius. Žodžių, susijusių su statybininko-apdailininko darbu ieškojo savo gyvenamojoje aplinkoje, specializuotose parduotuvėse, kataloguose, internete.

Surinktą medžiagą surūšiavo, išsivertė į anglų kalbą. Kiekvienam žodžiui buvo gaminamos kortelės, kurios vienoje pusėje buvo piešiamas įrankis arba ženklas, kitoje pusėje rašomas vertimas ir tarimas.

Moksleiviai dirbo grupėmis ir individualiai. Mokėsi vieni kitų klausinėdami, stengėsi atpažinti ir teisingai ištarti kortelėje pavaizduotus daiktus.

Džiaugiamės, kad projektas pavyko, vaikams ir mokytojoms patiko naujas žodžių mokymosi metodas vaizdais.

Profesijos mokytojos D.Stankevičienė ir A.Cesevičienė


Renginiai

  • Gruo
    21
    14:00
    Kolektyvo susibūrimas kartu su klebonu Šarūnu Petrausku
    UTVM sporto kompleksas


Powered by JS Network Solutions