„Socifaction: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui”

Mūsų mokykla praėjo atranką ir dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, Britų konsulato, NVO Avilys, Geri norai projekte „SOCIFACTION: SOCIALINIS VERSLAS ĮVAIROVEI IR DALYVAVIMUI”. Šio projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinti regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertų paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Šis projektas yra priemonė siekti vienyti visą mokyklos bendruomenę puoselėjant esamas, kuriant naujas tradicijas ir savitą individualią mokyklos kultūrą, padės geriau realizuoti mokyklos tikslus, įtrauks į praktinę veiklą mokyklos bendruomenę.

Vykdydami projektą mokiniai pradėjo mokytis racionaliau priimti socialinius sprendimus, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuvažiavę į Želvą, išsamiau susipažino su šios seniūnijos bendruomenės veikla, senelių namuose gyvenančiais globotiniais, išsiaiškino jų problemas, poreikius.  

Projekto dalyviai dalyvavo socialinės sanglaudos skatinimo veikloje. Per pyragų dieną kepė ir prekiavo pyragais. Mokomųjų praktikų metu pagamintus gaminius gruodžio 14 d. pardavė suorganizuotoje mugėje. Uždirbtus 148 Eur, skyrė Ukmergės rajono Želvos parapijos senelių namuose gyvenančių globotinų poreikiams tenkinti. 

Šiame projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2018 m. pavasario. Visi dalyviai turės galimybę ir toliau tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, puoselėti savo santykius su naudos gavėjais, remiantis pasitikėjimo ir orumo principais, atkreipti dėmesį į specifinius tikslinės grupės poreikius.

Šis socialinis projektas padės ugdyti finansiškai/ekonomiškai išsilavinusią, pasižyminčią kūrybiškumu, savarankiškumu, mokančia bendrauti bei bendradarbiauti naująją kartą.

Jaunimui rūpi padėti spręsti socialines problemas. Jų pagrindinė motyvacija – socialinis pokytis.

Profesijos mokytoja metodininkė Elena Juknienė

Renginiai

 • Spa
  01
  15:00
  „MISIJA SIBIRAS“ dalyvio Kristijono susitikimas su mokyklos bendruomene
  PM konferencijų salė
 • Spa
  03
  11:15
  Linksmoji spartakiada
  Mokyklos stadionas
 • Spa
  05
  14:00
  Mokytojų išvyka į Taujėnų dvarą
  Taujėnai
 • Spa
  10
  08:00
  Pasaulinė psichikos sveikatos diena
  Visoje mokykloje
 • Spa
  25
  08:00
  Moksleivių išvyka į karjeros festivalį
  Kauno Žalgirio arena


Powered by JS Network Solutions