„Socifaction: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui”

Mūsų mokykla praėjo atranką ir dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, Britų konsulato, NVO Avilys, Geri norai projekte „SOCIFACTION: SOCIALINIS VERSLAS ĮVAIROVEI IR DALYVAVIMUI”. Šio projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinti regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertų paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Šis projektas yra priemonė siekti vienyti visą mokyklos bendruomenę puoselėjant esamas, kuriant naujas tradicijas ir savitą individualią mokyklos kultūrą, padės geriau realizuoti mokyklos tikslus, įtrauks į praktinę veiklą mokyklos bendruomenę.

Vykdydami projektą mokiniai pradėjo mokytis racionaliau priimti socialinius sprendimus, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuvažiavę į Želvą, išsamiau susipažino su šios seniūnijos bendruomenės veikla, senelių namuose gyvenančiais globotiniais, išsiaiškino jų problemas, poreikius.  

Projekto dalyviai dalyvavo socialinės sanglaudos skatinimo veikloje. Per pyragų dieną kepė ir prekiavo pyragais. Mokomųjų praktikų metu pagamintus gaminius gruodžio 14 d. pardavė suorganizuotoje mugėje. Uždirbtus 148 Eur, skyrė Ukmergės rajono Želvos parapijos senelių namuose gyvenančių globotinų poreikiams tenkinti. 

Šiame projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2018 m. pavasario. Visi dalyviai turės galimybę ir toliau tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, puoselėti savo santykius su naudos gavėjais, remiantis pasitikėjimo ir orumo principais, atkreipti dėmesį į specifinius tikslinės grupės poreikius.

Šis socialinis projektas padės ugdyti finansiškai/ekonomiškai išsilavinusią, pasižyminčią kūrybiškumu, savarankiškumu, mokančia bendrauti bei bendradarbiauti naująją kartą.

Jaunimui rūpi padėti spręsti socialines problemas. Jų pagrindinė motyvacija – socialinis pokytis.

Profesijos mokytoja metodininkė Elena Juknienė

Iššūkis „100 piliakalnių“

Kernavės piliakalnis
Širvintų rajone
Antatilčių piliakalnis
Ukmergės rajone
Juodausių piliakalnis
Ukmergės rajone
Kernavės piliakalnis
Širvintų rajone
Sukinių piliakalnis
Ukmergės rajone
Vaitkuškio piliakalnis
Ukmergės rajone
Zujų piliakalnis
Ukmergės rajone
Laičių piliakalnis
Ukmergės rajone
Šinkūnų piliakalnis
Ukmergės rajone
Vencavų piliakalnis
Zarasų rajonas, Dusetų seniūnija.
Narkyčių piliakalnis
Zarasų rajonas, Dusetų seniūnija.
Veprių piliakalnis
Ukmergės rajonas
Svirnių piliakalnis
Anykščių rajone
Ukmergės piliakalnis
Ukmergė
Merkinės piliakalnis
Varėnos rajonas
Bradeliškių piliakalnis
Neries regioninis parkas
Buivydų piliakalnis
Neries regioninis parkas
Buivydų II piliakalnis
Neries regioninis parkas
Karmazinų piliakalnis
Neries regioninis parkas
Lepelionių piliakalnis
Prienų rajonas
Lepelionių piliakalnis
Prienų rajonas
Jiesios piliakalnis
"Napoleono kalnas" yra Kaune
Buteikių piliakalnis
Anykščių rajone
Ukmergės piliakalnis
Ukmergėje
Veprių piliakalnis
Ukmergės rajone


Powered by JS Network Solutions