UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS MOKYMO VIETAS

 

Stojančiųjų priėmimas tęsis iki gruodžio 14 d.

Specialybės turintiems vidurinį išsilavinimą

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44061111

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai  užsiėmimų metu mokomi nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbų, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimo ir redagavimo, trimačių objektų vaizdavimo ir komponavimo kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymo, objektų vizualizacijų modeliavimo, mechaninių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių, rastrinių vaizdų kūrimo ir redagavimo, erdvinių kūnų projektavimo virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimo.

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 6 privalomieji ir  2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M44073204

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas)

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Programoje numatyti: įvadinis modulis, 3 bendrieji moduliai, 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse, vykdyti individualią veiklą arba mokslą tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Apskaitininkas ir kasininkas

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas-kasininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis. Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Siuvėjas

 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072301

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma: darbo vietos pasiruošimo, medžiagų pažinimo ir sukirpimo, siuvimo paslaugų teikimo, drabužių konstrukcijos parinkimo ir pritaikymo, lekalų parengimo ir detalių sukirpimo, drabužių paruošimo primatavimui, drabužių siuvimo ir taisymo, drabužių baigiamųjų darbų atlikimo, drabužių modeliavimo.

Programoje numatyti 10 privalomųjų ir  3 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, siūti individualiai, bei vykdyti smulkiųjų siuvimo paslaugų verslą.

Specialybės turintiems profesinę kvalifikaciją

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32071501

Programos trukmė - 8 mėn.  (52 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją metalo pjaustymui, gręžimui, tekinimui, frezavimui, šlifavimui, drožimui, universaliomis ir programinio valdymo staklėmis. Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: bendruosius metalo apdirbimo staklininko profesijos darbus, darbas universaliomis metalo apdirbimo staklėmis ir darbas su programinio valdymo staklėmis.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti metalo pramonės bendrovėse gaminančias gaminius iš metalo įvairiomis universaliomis bei programinio valdymo staklėmis.

 

 

Laukiame Jūsų
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos

centrinių rūmų informaciniame centre
Kauno g. 108, Ukmergė
Tel. 8 340 53543
El. p. ukvm@ukvm.lt

 

 

 

SAVARANKIŠKAI PRAŠYMĄ UŽPILDYTI GALITE

LAMA BPO SISTEMOJE

WWW.LAMABPO.LT

 

 
 

Pasibaigus papildomam priėmimui, gruodžio 18 d. pakviesti sudaryti sutartis stojantieji mokyklai pateikia:

 

1. Sveikatos pažymą (086/a forma)

2. Dvi foto nuotraukas (3x4 cm)

3. Asmens tapatybės dokumentą

4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus

 

 

 

Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. V323 „Dėl 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“

 

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas

 

 
 

Švietimo ir mokslo ministrės viešnagė Ukmergės TVM

2017 m. gruodžio 15-ąją Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje  apsilankė Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Ministrę lydėjo Seimo narys Juozas Varžgalys, rajono meras Rolandas Janickas, mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė.

Ministrė apsilankė šaltkalvystės dirbtuvėse vykstančioje technologijų pamokoje, kurios metu A. Smetonos gimnazijos mokiniai gamino įvairius gaminius iš metalo. Ministrė kalbėjosi su gimnazistais, džiaugėsi, kad  gimnazija  ir profesinė mokykla bendradarbiauja vykdant technologijų praktinį mokymą.

Statybininkų laboratorijoje kalbino mūsų mokyklos mokinius, domėjosi kokių įgūdžių, kompetencijų jie įgyja praktinio mokymo metu, mokiniai pasidalino tolimesniais karjeros planais.

Ministrė buvo maloniai nustebinta pamačiusi, jog  siuvimo dirbtuvėse dirba moterys iš darbo biržos. Būsimos siuvėjos pasidžiaugė  mokyklos praktinio mokymo baze, profesijos mokytojų darbu. Mokinės pasidalino savo planais: kurti savo verslą, dirbti siuvimo įmonėse, gerai išmokti siūti.

Baldžių mokymo centre svečiai apžiūrėjo medžio plokštės apdirbimo, medžio masyvo apdirbimo, stiklo, metalo apdirbimo barus. Susipažino su naujausia įranga, technologijomis. Apžiūrėjo naujausią metalo apdirbimo kompiuterizuotą centrą (tekinimo – frezavimo CNC stakles), kurį mokyklą pirko iš savo uždirbtų lėšų. Pasidžiaugė metalo lakšto lankstymo kompiuterizuotomis staklėmis, kurias mokyklai padovanojo UAB „Stansefabrikken“. Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius akcentavo, kad Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje mokiniai mokomi naujausiomis staklėmis ir technologijomis. Mokykloje siekiama, kad baigę mokyklą absolventai galėtų iškart dirbti su staklėmis ir įrengimais, suprastų ir įvaldytų naujausias technologijas.

Ministrė Jurgita Petrauskienė šiltai bendravo su mokiniais, profesijos mokytojais. Domėjosi, kaip sekasi įgyti naujų kompetencijų, dirbti naujausiomis staklėmis, kompiuterizuotais apdirbimo centrais.

Svečiai aplankė ir mokyklos sporto kompleksą. Čia vyko kalėdinis tinklinio turnyras, kuriame dalyvavo aštuonios komandos: UAB „Stansefabrikken“, UAB „Stansefabrikken Automative“, AB „Umega“, UAB „Likmerė“, UAB „Narbutas“ UAB „SystemAir“, Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos.  Ministrė pasveikino varžybų dalyvius, pasidžiaugė mokyklos ir verslo įvairiapusiu bendradarbiavimu.

Ministrė ir lydintis svečiai apsilankė vaikų lopšelio – darželio "Žiogelis" "Mobilaus lankymo ikimokyklinio ugdymo grupėje Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos moksleivių šeimų vaikams". Visi buvo maloniai nustebinti - ikimokyklinės grupės aplinka labai artima namų aplinkai. Besimokantys vaikučių tėvai pertraukų metu gali ateiti ir bendrauti, dalyvauti bendroje ugdomojoje veikloje kartu su savo vaikais. Ministrė bendravo su darželio vaikučiais, auklėtoja, kalėdinius  linkėjimus siuntė vaikučių tėveliams.

Viešnagės pabaigoje Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė susitikimo su mokyklos bendruomene, pasidžiaugė mokyklos aplinka, pasiekimais, aptarė profesinio mokymo situaciją ir perspektyvas Lietuvoje.

Ministrės dienotvarkė labai įtempta ir užimta. Visi buvome labai maloniai nustebinti ministrės Jurgitos Petrauskienės mintimis socialiniame tinkle Facebook praėjus vos keletui valandų po vizito.

Modernus, patrauklus, darbdavių ir moksleivių poreikius atitinkantis profesinis mokymas. Tokį gražų pavyzdį šiandien mačiau Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Smagu, kad pakalbinti moksleiviai džiaugiasi, kad čia geriausia įranga, kad įgiję tokius įgūdžius ir žinias jie planuoja kurti savo verslą ar jau žino, kur eis dirbti. Smagu, kad mokykla kuria savo produktus, teikia paslaugas savivaldai ir vietos verslui. Smagu, kad mokyklos vadovai rūpinasi jaunomis mokinių ir mokytojų šeimomis ir įrengė vaikų darželio grupę. Smagu, kad įėjus į mokyklos sporto salę matai pagrindinių mokyklos verslo partnerių, darbdavių sporto varžybas. Iššūkių daug, bet šviesos taip pat. Vakar priimta nauja Profesinio mokymo įstatymo redakcija atveria daug galimybių stiprinti profesinį rengimą.

Renginiai

 • Lap
  24
  10:00
  TĖVŲ DIENA MOKYKLOJE
  Sporto kompleksas
 • Lap
  29
  10:00
  Lietuvos kulinarijos ir etninės kultūros paveldo varžytuvės - FINALAS
  Vilnius


Powered by JS Network Solutions