BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Ekonomikos pamoka UAB „Likmerė”

Vykdant projektą „SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui” numatytas veiklas, ekonomikos pamoką 10 klasės mokiniams mokytoja Elena Juknienė pravedė ne mokykloje, o sėkmingai veikiančioje įmonėje UAB „Likmerė”.

Pamokos tikslas - mokinių verslumo įgūdžių ugdymas, taikant edukacinės ekskursijos metodą.

Pamokos uždaviniai:

1. Išsiaiškinti sėkmingo verslo sampratą.

2. Suvokti sėkmingo verslo prielaidas ir savybes, kurios reikalingos sėkmingam verslui.

3. Suvokti sėkmingo socialinio verslo ypatybes.

UAB „Likmerė” atstovas, pristatė įmonės istoriją, struktūrą, gaminamą produkciją, supažindino su įmonės ateities perspektyva ir keliamais iššūkiais. Pamokoje buvo diskutuojama apie sėkmingą verslą, kvalifikuotų darbuotojų komandą, tradicijų puoselėjimą, kokybės užtikrinimą ir aplinkosaugą.

Pamokos dalyviai kartu su auklėtoja Vilma Kvietkauskiene lankėsi įmonės cechuose, kur susipažino su beržo faneros ir faneros gaminių gamybos ypatumais bei su šiuolaikinėmis medienos produktų gamybos technologijomis.

Mokiniams laikas prabėgo nepastebimai, o įgytos žinios ir patirti įspūdžiai, tikimės pravers ateityje.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions