BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Džiaugiamės galimybe švęsti valstybės Laisvės šimtmetį

2018 m. vasario 15 dieną mūsų mokykloje buvo švenčiamas atkurtos Lietuvos valstybės 100 metų jubiliejus. Renginio pradžioje visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, sveikinimo žodį tarė svečiai - Ukmergės miesto bendruomenės atstovai: J.Kazėnas, N.Kaselienė, J.Songaila, kurie direktoriui įteikė Ukmergės miesto bendruomenės padėkos ordiną "Ukmergė mano širdyje“.

Šventiniame renginyje skambėjo mokinės Austėjos Strazdaitės atliekamos dainos, jai gitara ir ukulėle pritarė viešnia Gita Žižytė. Lietuvos istorijos šimtmečio faktus pristatė dešimtokai Simonas ir Žygimantas, vienuoliktokė Aistė, jų lūpomis skambėjo poetų Just. Marcinkevičiaus, A. Baltakio žodžiai. Praeitis kalbino dabartį ir klausė, kas rašys istoriją kitus šimtą metų. Žodžius keitė mokytojos Gražinos Krumžlienės ir jos vadovaujamo kūrybinių industrijų būrelio mokinių: Ramintos, Irminos, Agnės ir Karolinos - paruošta video medžiaga, kurioje mokyklos vadovai, mokytojai ir mokiniai kalbėjo, kas jiems, XXI amžiaus žmonėms, yra laisvė, kaip jie jaustųsi gyvendami grėsmės sąlygomis, jų šypsenos Lietuvai įamžintos foto kadruose. Didžiulių ovacijų sulaukė mišrus dešimtokų vyrukų, devintokių ir vienuoliktokių merginų choras, atlikęs G. Paškevičiaus dainą "Mano kraštas“. Jiems pasiruošti padėjo muzikos mokytojas V. Sereika. Garsu ir šviesomis rūpinosi mokytojas Gintaras Minkštimas ir AM 1/17 mokinys Andrius.

Šiai šventei moksleiviai ir mokytojai ruošėsi ne vieną dieną. Dailės mokytoja D. Stankevičienė piešė stendą fotografavimuisi su tautiniais rūbais. Kelias savaites devintokai, dešimtokai, 2 ELM, 3 BD ir dailės būrelio moksleiviai kūrė trispalvę, piešė piešinius ir karpė drugelius. Vėliau vėliava suplazdėjo ant salės sienos. Devintokai ir dešimtokai gamino atvirukus Lietuvos šimtmečiui, kuriais vėliau sveikino senelių namuose gyvenančius senjorus. Už parinktus žodžius ir idėjas renginio pabaigoje visi darniai sugiedojome Lietuvos himną, juk mes – tie žmonės, turintys galimybę švęsti mūsų valstybės Laisvės šimtmetį.

Straipsnio autorė: Vilma Kvietkauskienė

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions