BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Absolventams nuskambėjo paskutinis skambutis

2018 m. kovo 9 d. mokyklos absolventai rinkosi pas grupių vadovus paskutinei pamokai, po kurios buvo iškilmingai palydėti į aktų salę, kur vyko atsisveikinimo šventė su mokykla ir mokytojais, perduodamas testamentas antro kurso moksleiviams. Šventiškai papuoštoje salėje renginio vedėjai Faustinas ir Laura linkėjo absolventams sėkmingai užbaigti mokslo metus, o naujai susibūręs mokyklos choras dovanojo muzikinį sveikinimą.

Nuskambėjęs paskutinis skambutis absolventams užveria vienas duris, bet atveria kitas, už kurių jų laukia pilnas išbandymų, bet labai įdomus gyvenimas. Nuoširdžiai dėkojame visiems,kurie padėjo organizuoti šventę, o abiturientams linkime gero vėjo!

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions