BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Gražių ir įspūdingų naujų mokslo metų!

Vasara praėjo... dar viena.
Vasara – kvepianti pievų malda
Per patį saulės pakylėjimą.
Vasara – atlapos durys į juodai nusirpusių vyšnių sodą,
Į šviečiantį jazminų vakarą,
Su rugpjūčio prakaito druska,
Trumpa, kaip tolimo delno prisilietimas vasara įėjo į mane...

Mokslo ir žinių diena – šurmulinga šventė ir susikaupimo akimirka prieš didelį darbą. Mokslo metų pradžia kiekvieną iš mūsų įkvepia naujoms idėjoms.

Šia gražia švente prasideda kiekvieno iš mūsų naujas, baltas gyvenimo knygos puslapis.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla ir vėl pulsuoja gyvybe, rugsėjo 1-osios iškilmėse dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos pirmininkas Jonas Vyčas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Dudėnas, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas.

Varpo dūžiais mokyklos direktorius Jonas Cesevičius atverė vartus į mokslo ir žinių šalį, skambėjo sveikinimai ir dainos, padėkos raštais buvo apdovanoti pirmūnai, pagal tradiciją padėjome gėlių prie Laisvės paminklo Ukmergės centre.

Renginiai

  • Gruo
    21
    14:00
    Kolektyvo susibūrimas kartu su klebonu Šarūnu Petrausku
    UTVM sporto kompleksas


Powered by JS Network Solutions