BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Susipažinimas su Ispanijos profesinio mokymo sistema

2018 m. kovo 2-9 d. profesinio mokymo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė ir profesijos mokytoja Reda Dilienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite – IEC TEMIS CI. Padre Anchieta 2 San Isidro, 38611, Granadilla de Abona, Ispanijoje.

Vizito metu profesinio mokymo skyriaus vedėja ir profesijos mokytoja susipažino su Ispanijos profesinio mokymo sistema, lankėsi IES Maria Perez Trujill Tenerifės salos profesinėse mokyklose, kuriose stebėjo mokytojų vedamus teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažino su moduliniu mokymu, inovatyviais mokymo metodais, naudojamomis mokymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams. Taip pat stebėjo darbo procesą mokomojoje virtuvėje, mokomajame bare, lankytojų aptarnavimo salėje, želdynų tvarkytojų laboratorijose, automobilių mechanikų dirbtuvėse.  Dalyvavo kitose ugdymo(si) veiklose, diskutavo apie profesinio mokymo taikymą mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius.

Profesinių įstaigų vadovai supažindino su mokymo bazėmis, modulinio mokymo programomis, dualiniu mokymu.

Vienos savaitės vizitas Tenerifėje buvo turiningas ir padėjo sukaupti daug naujų pedagoginių ir technologinių kompetencijų, pagilino žinias apie modulinį bei dualinį mokymą. Stebėti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimai padėjo suprasti, koks didelis mokytojų dėmesys skiriamas bendravimui su mokiniais, užduočių diferencijavimui ir pagalba mokiniui.

Stažuotės metu buvo įspūdinga kultūrinė programa. Susipažinimas su muziejais, istorinėmis vietovėmis, puikiu senamiesčiu, vulkaninio juodo smėlio suformuotais paplūdimiais, vešlia gamta bei lankomiausiu objektu visoje Tenerifėje, trečiu pagal dydį ugnikalniu pasaulyje - Teide.

Renginiai

 • Kov
  28
  10:00
  Studijų ir karjeros mugė „Tavo sėkmės kelias“ G&G Sindikato koncertas
  UTVM sporto kompleksas
 • Bal
  01
  10:30
  Konkursas: logotipo kūrimas „BE PATYČIŲ“
  Visą kovo mėnesį


Powered by JS Network Solutions