Susipažinimas su Ispanijos profesinio mokymo sistema

2018 m. kovo 2-9 d. profesinio mokymo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė ir profesijos mokytoja Reda Dilienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite – IEC TEMIS CI. Padre Anchieta 2 San Isidro, 38611, Granadilla de Abona, Ispanijoje.

Vizito metu profesinio mokymo skyriaus vedėja ir profesijos mokytoja susipažino su Ispanijos profesinio mokymo sistema, lankėsi IES Maria Perez Trujill Tenerifės salos profesinėse mokyklose, kuriose stebėjo mokytojų vedamus teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažino su moduliniu mokymu, inovatyviais mokymo metodais, naudojamomis mokymo priemonėmis, kurios taikomos skirtingų gebėjimų mokiniams. Taip pat stebėjo darbo procesą mokomojoje virtuvėje, mokomajame bare, lankytojų aptarnavimo salėje, želdynų tvarkytojų laboratorijose, automobilių mechanikų dirbtuvėse.  Dalyvavo kitose ugdymo(si) veiklose, diskutavo apie profesinio mokymo taikymą mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius.

Profesinių įstaigų vadovai supažindino su mokymo bazėmis, modulinio mokymo programomis, dualiniu mokymu.

Vienos savaitės vizitas Tenerifėje buvo turiningas ir padėjo sukaupti daug naujų pedagoginių ir technologinių kompetencijų, pagilino žinias apie modulinį bei dualinį mokymą. Stebėti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimai padėjo suprasti, koks didelis mokytojų dėmesys skiriamas bendravimui su mokiniais, užduočių diferencijavimui ir pagalba mokiniui.

Stažuotės metu buvo įspūdinga kultūrinė programa. Susipažinimas su muziejais, istorinėmis vietovėmis, puikiu senamiesčiu, vulkaninio juodo smėlio suformuotais paplūdimiais, vešlia gamta bei lankomiausiu objektu visoje Tenerifėje, trečiu pagal dydį ugnikalniu pasaulyje - Teide.


Powered by JS Network Solutions