BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Mokykloje „Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“

Kiekvieną pavasarį, kovo mėnesį, mūsų mokykla prisijungia prie šalyje skelbiamos akcijos „Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“. Devintus metus iš eilės nacionaliniu lygmeniu vykdomos veiksmo savaitės tikslas – atkreipti dėmesį į patyčias, užkirsti joms kelią, padėti spręsti patyčių situacijas, neleisti joms atsirasti.

Šių metų Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pasirinktos veiklos:  skaidrės, filmukai mokyklos foje „ DRAUGAI“ ; klasių/grupių valandėlės, kurias vedė administracijos darbuotojai; tyrimas patyčių masto mokykloje įvertinimui; draugų draugo rinkimai kiekvienoje klasėje/ grupėje; filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūra; ilgiausias rankų atspaudų piešinys „Aš žinau, tai vyksta“;  „Draugystės pyragas“ ir arbatos puodelis už septynis apsikabinimus; tėvų klubas „Kurią pusę pasirinksit jūs? Praktiniai užsiėmimai su psichologe“.

Ši savaitė tikrai pasižymėjo veiklų gausa ir kiekvienas dalyvavęs veiklose, tikimės, nors trumpam susimąstė, kas yra gyvenimo pagrindas, ant kurio statomi asmenybės siekiai, idealai, normos.

Tikimės, kad „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ suvienys mokyklos  bendruomenę bendram tikslui – puoselėti vertybes, išlaikyti gerus, draugiškus tarpusavio santykius, dalytis vieniems su kitais savo gerais darbais.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions