BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Integruota edukacinė ekonomikos – istorijos pamoka

Vykdant socialinio projekto „SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“ paraiškoje numatytas veiklas, kovo 23 d. Ukmergės kraštotyros muziejuje, mūsų mokyklos 10 klasės mokiniams, buvo vedama netradicinė integruota edukacinė ekonomikos – istorijos pamoka „Ukmergės krašto verslo kelias nueitas per Lietuvos valstybės gyvavimo šimtmetį”, skirta Lietuvos šimtmečiui. Pamoką vedė mokytojos Elena Juknienė, Jūratė Mišinienė ir muziejininkas Raimondas Ramanauskas.

Pamokos uždaviniai: 1. Susipažinti su Ukmergės krašte per Lietuvos valstybės gyvavimo šimtmetį  vykdytais verslais. 2. Išsiaiškinti verslo organizavimo formų ypatumus. 3. Suvokti socialinio verslo svarbą.

Mokiniai įdėmiai klausėsi muziejininko pasakojimo apie tai, kokie Ukmergės krašte buvo vykdomi amatai ir kaip vystėsi pramonė tarpukaryje ir pokario metais.   

Pamokoje ugdymo turinys buvo taikomas taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Integruotos pamokos metu mokiniai, muziejaus darbuotojo ir mokytojų vadovaujami, įgijo žinių, mokėjimų bei įgūdžių, plėtojo pažinimo galimybes ir intelektą, formavo pažiūras ir vertybes, t. y. jie buvo lavinami ir auklėjami.

Integruota edukacinė pamoka padėjo mažinti mokymosi krūvius, racionaliau panaudoti laiką, bendrauti ir bendradarbiauti, naudotis įvairiomis priemonėmis, šaltiniais. Per vieną pamoką buvo daug sužinota ir išmokta.

Manome, kad pamoka už mokyklos ribų buvo daug efektyvesnė, paveikesnė ir turės gerokai didesnę išliekamąją vertę.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions