BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Išrinktas geriausias automobilių mechanikas

2018 m. kovo 28 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko "Geriausio UTVM automobilių mechaniko 2018" konkursas.

Konkurse dalyvavo antro ir trečio kurso automobilių mechaniko specialybės mokiniai.

Būsimieji mechanikai sprendė 50-ties klausimų testą ir trys geriausieji atliko praktines užduotis. Praktinėje dalyje reikėjo išmontuoti, sumontuoti ir balansuoti automobilio ratą bei sureguliuoti automobilio žibintus.

Geriausiai testą išsprendė Mantas Pilka, Darius Jucevičius ir Danielius Karpavičius. Šie mokiniai ir atliko praktines užduotis.

Susumavus rezultatus, galutinėje įskaitoje, pirmą vietą iškovojo Danielius Karpavičius,  antrą - Mantas Pilka ir trečią - Darius Jucevičius. Visi šie mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais bei rėmėjų prizais.

Vertinimo komisiją sudarė UAB "Joland" generalinis Direktorius Jonas Vyčas, mokyklos profesinio skyriaus vedėja Virginija Balžekienė bei profesijos mokytojai: Rimantas Tamošiūnas, Povilas Dilys, Petras Vagonis, Gintaras Minkštimas.

Dėkojame rėmėjams  - UAB "Joland", UAB "Aljuva" ir T Taškas.

Konkursą organizavo:

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jankūnas
Praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas
Vyr. profesijos mokytojas Rimantas Tamošiūnas
Vyr. profesijos mokytojas Gintaras Minkštimas
Vyr. profesijos mokytojas Petras Vagonis
Profesijos mokytojas Povilas Dilys

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions