GERBIAMI MOKINIAI, TĖVELIAI, GLOBĖJAI,

NUO KOVO 30 D. ugdymo procesas bus vykdomas pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

PAMOKOS PRASIDEDA 8.00 VAL.

VISA INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ SKELBIAMA PER:

  • Elektroninį TAMO dienyną
  • Mokyklos internetinę svetainę www.ukvm.lt
  • Facebook paskyrą https://www.facebook.com/ukvm.lt
  • 9 ir 10 kl. Mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • 1 ir 2 kurso po 10 kl. mokiniai visą būtiną informaciją gaus per TAMO dienyną, bendraudami su mokytojais
  • Vyresniųjų kursų mokiniai gaus informaciją iš savo grupių vadovų ir mokytojų el. paštu ir kitomis nuotolinio mokymo priemonėmis

Išrinktas geriausias automobilių mechanikas

2018 m. kovo 28 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko "Geriausio UTVM automobilių mechaniko 2018" konkursas.

Konkurse dalyvavo antro ir trečio kurso automobilių mechaniko specialybės mokiniai.

Būsimieji mechanikai sprendė 50-ties klausimų testą ir trys geriausieji atliko praktines užduotis. Praktinėje dalyje reikėjo išmontuoti, sumontuoti ir balansuoti automobilio ratą bei sureguliuoti automobilio žibintus.

Geriausiai testą išsprendė Mantas Pilka, Darius Jucevičius ir Danielius Karpavičius. Šie mokiniai ir atliko praktines užduotis.

Susumavus rezultatus, galutinėje įskaitoje, pirmą vietą iškovojo Danielius Karpavičius,  antrą - Mantas Pilka ir trečią - Darius Jucevičius. Visi šie mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais bei rėmėjų prizais.

Vertinimo komisiją sudarė UAB "Joland" generalinis Direktorius Jonas Vyčas, mokyklos profesinio skyriaus vedėja Virginija Balžekienė bei profesijos mokytojai: Rimantas Tamošiūnas, Povilas Dilys, Petras Vagonis, Gintaras Minkštimas.

Dėkojame rėmėjams  - UAB "Joland", UAB "Aljuva" ir T Taškas.

Konkursą organizavo:

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jankūnas
Praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas
Vyr. profesijos mokytojas Rimantas Tamošiūnas
Vyr. profesijos mokytojas Gintaras Minkštimas
Vyr. profesijos mokytojas Petras Vagonis
Profesijos mokytojas Povilas Dilys


Powered by JS Network Solutions