BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Mokinių iš Latvijos stažuotė Ukmergės TVM

2018 m. balandžio mėn. 19-20  d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje viešėjo svečiai iš Latvijos. Du Rėzeknės technikumo mokiniai - būsimieji staliai Oskars Bogdāns ir Guntars Lipskis praktinius įgūdžius tobulino baldžių praktinio mokymo centre, kur susipažino ir išbandė modernią praktinio mokymo centro įrangą. Mokiniai atliko MDF plokščių pjovimą kompiuterinio programavimo staklėmis ir baldų surinkimo darbus. Mokymus vedė profesijos mokytojas Algis Vilemavičius.

Laisvalaikiu svečiai susipažino su mokykla, lankėsi modernių biuro baldų gamybos įmonėje UAB "Narbutas Furniture Company''.

Stažuotė vyko įgyvendinant ERASMUS +  programos projektą "New competences and experience in EU countries" No. 2017-1-LV01-KA102-035303.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions