UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS MOKYMO VIETAS

 

Stojančiųjų priėmimas tęsis iki gruodžio 14 d.

Specialybės turintiems vidurinį išsilavinimą

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44061111

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai  užsiėmimų metu mokomi nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbų, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimo ir redagavimo, trimačių objektų vaizdavimo ir komponavimo kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymo, objektų vizualizacijų modeliavimo, mechaninių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių, rastrinių vaizdų kūrimo ir redagavimo, erdvinių kūnų projektavimo virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimo.

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 6 privalomieji ir  2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M44073204

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas)

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Programoje numatyti: įvadinis modulis, 3 bendrieji moduliai, 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse, vykdyti individualią veiklą arba mokslą tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Apskaitininkas ir kasininkas

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas-kasininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis. Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Siuvėjas

 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072301

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma: darbo vietos pasiruošimo, medžiagų pažinimo ir sukirpimo, siuvimo paslaugų teikimo, drabužių konstrukcijos parinkimo ir pritaikymo, lekalų parengimo ir detalių sukirpimo, drabužių paruošimo primatavimui, drabužių siuvimo ir taisymo, drabužių baigiamųjų darbų atlikimo, drabužių modeliavimo.

Programoje numatyti 10 privalomųjų ir  3 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, siūti individualiai, bei vykdyti smulkiųjų siuvimo paslaugų verslą.

Specialybės turintiems profesinę kvalifikaciją

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32071501

Programos trukmė - 8 mėn.  (52 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją metalo pjaustymui, gręžimui, tekinimui, frezavimui, šlifavimui, drožimui, universaliomis ir programinio valdymo staklėmis. Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: bendruosius metalo apdirbimo staklininko profesijos darbus, darbas universaliomis metalo apdirbimo staklėmis ir darbas su programinio valdymo staklėmis.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti metalo pramonės bendrovėse gaminančias gaminius iš metalo įvairiomis universaliomis bei programinio valdymo staklėmis.

 

 

Laukiame Jūsų
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos

centrinių rūmų informaciniame centre
Kauno g. 108, Ukmergė
Tel. 8 340 53543
El. p. ukvm@ukvm.lt

 

 

 

SAVARANKIŠKAI PRAŠYMĄ UŽPILDYTI GALITE

LAMA BPO SISTEMOJE

WWW.LAMABPO.LT

 

 
 

Pasibaigus papildomam priėmimui, gruodžio 18 d. pakviesti sudaryti sutartis stojantieji mokyklai pateikia:

 

1. Sveikatos pažymą (086/a forma)

2. Dvi foto nuotraukas (3x4 cm)

3. Asmens tapatybės dokumentą

4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus

 

 

 

Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. V323 „Dėl 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“

 

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas

 

 
 

UTVM švenčia 80 metų jubiliejų

Jau laikas jums
Vėl aplankyti tas vietas,
Kur gėrėt vėsų vandenį
Vidurdienio kaitroj...
Jau laikas
Apkeliauti tas vietas,
Kur liko atminimų pėdos...

Per 80 metų mokykla ne kartą keitė savo pavadinimą, keitėsi mokytojų, darbuotojų, studentų kartos, tačiau daugelis mokyklą atsimena kaip antruosius namus, kuriuose virte virė gyvenimas ir visi jautėsi kaip viena didelė šeima.  Todėl liepos 5 dieną į mokyklą sugūžėjo didelis būrys buvusių mokytojų, mokinių, bendraminčių, mokyklos draugų. Į mokyklos jubiliejaus šventę atvyko Kinijos ambasadorius, Seimo, Švietimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, profesinių mokyklų, rajono įmonių atstovai. Mokykla svečius nukėlė į praeitį – įrengė istorinius kiemelius. Visi žavėjosi Antano Smetonos garbei įrengtu kiemeliu, galėjo prisiminti hipių laikus, atsipalaiduoti relaksacijos kambaryje, prisiminti gyvenimą senajame mokyklos bendrabutyje, kurio langus papuošė dailės mokytojos Daivos ir jos mokinių piešti prabėgusio gyvenimo kambariuose šešėliai, savo nuotraukų ir straipsnių apie save galima buvo paieškoti metraščių erdvėje. Ypač daug gražių žodžių apie mokyklą pasakė buvę mokyklos mokytojai, juos sužavėjo  naujai įrengta mokyklos ,,Žalioji klasė“, kurioje galės vykti ne tik biologijos bet ir literatūros pamokos, poezijos skaitymai, nes pro jos langus atsiveria puikūs Šventosios vaizdai...

Pasivaikščioję po mokyklą visi svečiai buvo kviečiami į iškilmingą renginį, kur renginio vedėjai Dovilė Janulienė ir Nerijus Sabaliauskas atsuko laiką atgal, leido prisiminti mokyklos praeitį, sugrąžino į dabartį ir kvietė pasvajoti apie mokyklą dar po 80 metų... Pro laiko duris duris žengė mokyklos direktorius Jonas Cesevičius ir Neringa. Direktorius kalbėjo apie mokyklą, kuriai jau vadovauja 28 metus. Jis prisiminė mokyklos istoriją, pasidžiaugė pokyčiais ir  išreiškė tikėjimą šios mokyklos ir jos žmonių gražia ateitimi. Praeties duris atvėrė ir prisiminimais pasidalijo mokykloje jau nedirbantys, tačiau jos rūpesčiais ir svajonėmis iki šiol gyvenantys lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Kernagienė bei profesijos mokytojas ekspertas Jonas Rinkevičius. Ypač nuoširdžiais plojimais buvo sutiktas buvęs šios mokyklos šeimininkas  direktorius Pranciškus Tamoševičius, kuris pasveikino kolektyvą su švente, pasidžiaugė mokyklos auklėtiniais, kurie garsina Lietuvą, ir palinkėjo gražios ir prasmingos ateities.

Pabraidę prisiminimų pievomis, pakeliavę kolegų ir mokinių jaunystės keliais renginio vedėjai paprašė užverti praeities duris ir grįžti į dabartį. Dabarties duris atvėrė  personalo vedėja Edita Čėsnienė. Ji pasidžiaugė dabar padarytais darbais ir įgyvendintomis idėjomis ir šia ypatinga proga kartu su mokyklos vadovais padėkojo darbuotojams, kurie jau ilgus metus kuria ir puoselėja mūsų mokyklą. Ypač nusipelniusiems darbuotojams buvo įteikti Seimo, Švietimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės, Ukmergės miesto bendruomenės padėkos raštai.

Dar ilgai skambėjo sveikinimo kalbos, buvusių mokinių padėkos žodžiai, Deivio bei Renatos atliekamos dainos. Palaiminimą mokyklai suteikė kunigas Rimantas Laniauskas. Mokykla yra besikeičianti organizacija, tačiau amžinos vertybės nesikeičia. Tad norisi tikėti, kad ir po dar 80 metų mokykla ugdys  gerus, sąžiningus, mylinčius savo gimtąją Lietuvą ir dirbančius vardan jos piliečius.  O tie vėl braidys po atsiminimų pievas ir galbūt ras mūsų atminimų pėdas įmintas Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Straipsnio autorė: lietuvių kalbos mokytoja Dovilė Taparauskienė

Renginiai

 • Lap
  24
  10:00
  TĖVŲ DIENA MOKYKLOJE
  Sporto kompleksas
 • Lap
  29
  10:00
  Lietuvos kulinarijos ir etninės kultūros paveldo varžytuvės - FINALAS
  Vilnius


Powered by JS Network Solutions