BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Vairavimo instruktorių meistriškumo konkursas

2018 m. rugsėjo 14 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokytojų ir vairavimo instruktorių komanda dalyvavo Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos surengtame vairavimo instruktorių profesinio meistriškumo konkurse, kuris vyko "ARV-Auto" autodrome, Kaune.

Konkurso pradžioje dalyviai turėjo atlikti gana sudėtingas teorines užduotis, vėliau atlikti praktines užduotis. 

Profesijos mokytojai G. Krumžlienei  vairuojant lengvąjį automobilį dirbtinės slidžios dangos ruožu reikėjo įveikti figūrinio vairavimo trasą.

B kategorijos vairavimo instruktoriui P. Vagoniui teko labai įdomi užduotis: reguliuojant kelią mokiniui lygiagrečiai priparkuoti automobilį. Mokinys, komandos narė G. Krumžlienė, automobilį vairavo neįprastai - dėvint girtumą imituojančius akinius. Ši užduotis iš konkurso dalyvių reikalavo komandinio darbo įgūdžių.

A. Zaranka važiuodamas D kategorijos transporto priemone turėjo kuo mažesniu atstumu priparkuoti transporto priemonę prie objektų.

Visas užduotis Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos komandą atliko puikiai, konkursas dalyviams leido dar geriau patobulinti komandinio darbo įgūdžius  ir suteikė naujų idėjų būsimiems renginiams.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions