BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Mokykloje paminėjome tarptautinę mokytojo dieną

2018 m. spalio 5 dieną mokyklos bendruomenė paminėjo tarptautinę mokytojo dieną. Būsimos dekoratyvinio apželdinimo specialistės, vadovaujamos mokytojos Jūratės Mišinienės, augalų ir akmenų kompozicijomis  dekoravo mokyklos foje erdves, o mokinių parlamento nariai dovanojo mokytojams simbolines atminimo dovanėles - mielus akmenėlius, kurie buvo papuošti jų pačių piešiniais. Kiekvienas akmuo savyje slepia galingą žemės jėgą. Akmuo dėl savo kietumo ir nekintamumo siejamas su amžina Dievo galia ir suprantamas kaip koncentruotos jėgos išraiška, todėl yra amžinumo ir stiprybės simbolis.

Mūsų mieliems mokytojams to ir linkime - amžinų vertybių puoselėjimo ir stiprybės jų prasmingame darbe.

Renginiai

  • Vas
    16
    10:30
    12 km žygis pėsčiomis Ukmergė-Pabaiskas
    Nuo Laisvės paminklo


Powered by JS Network Solutions