BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Mokiniai aplankė Lietuvoje veikiančias hidroelektrines

2018 m. lapkričio 9 dieną 10 klasės ir ELM3 grupės mokiniai, lydimi mokytojų P. Kamieno ir D. Stankevičienės, lankėsi Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Ši edukacinė ekskursija buvo paskutinė projekto „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir panaudojimas Lietuvoje“, kurį mokydamiesi fizikos, įgyvendino 10 klasės mokiniai dalis.

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti hidroelektrinė Lietuvoje. Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos, aukščiau Kauno miesto. Kauno hidroelektrinėje mokiniai pamatė technologinius procesus, kaip Nemuno vandens energija virsta elektros energija.

Didžiausią susidomėjimą mokiniams sukėlė Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Tai vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse, išsidėsčiusi į šiaurę nuo Kruonio miestelio, Kaišiadorių rajone. Šio tipo elektrinės priskiriamos naujos kartos energetiniams objektams. Hidroelektrinė skirta subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą, taip pat avarijų energetikos sistemoje prevencijai bei jų likvidavimui. Mokiniams susižavėjimą kėlė technologiniai sprendimai, įgyvendinti šioje elektrinėje. Vamzdžiu, kuris Kauno marių vandenį pakelia į viršutinį dirbtinį baseiną, laisvai gali pravažiuoti krovininis vilkikas, dirbtinio baseino plotas toks, kad jame būtų galima sutalpinti 350 futbolo aikščių.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions