BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Edukacinės veiklos vykdant projektą "Pažink valstybę"

2018 m. rugsėjį prasidėjusio projekto „Pažink valstybę“ dalyviai, 10 klasės mokiniai kartu su  mokytojomis Elena Jukniene ir Daiva Stankevičiene, šių metų lapkričio 13 d., dalyvavo numatytose edukacinėse veiklose, kurios buvo vykdomos Ukmergės rajono savivaldybės kultūros ir turizmo, švietimo ir sporto skyriuose.

Susitikimo metu mokiniai diskutavo su kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskiene, turizmo ir verslo informacijos centro direktore Lina Baubliene, švietimo ir sporto skyriaus vedėju Vaidotu Kalinu apie konkrečias valstybei, miestui ar bendruomenei aktualias problemas, analizavo galimas jų sprendimo priemones.

Susitikimo metu taip pat buvo kalbama ir apie mokinių emigraciją. Mokiniai mano, kad pagrindinė emigracijos priežastis yra – nestabili politinė ir teisinė sistema, t. y. per dažnai keičiami teisės aktai, ilgai trunkančios reformos, nėra sutarimo aukščiausiuose politinės valdžios „sluoksniuose”.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions