BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Tęsiamos projekte "Pažink valstybę" numatytos veiklos

2018 m.  lapkričio 15 d. projekto „Pažink valstybę“ dalyviai susitiko su Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vedėja Edita Mončinskiene, vyr. specialiste Ilona Liukaitiene ir Jaunimo darbo centro vadove Migle Sakalyte.

Susitikimo metu buvo kalbama apie teikiamą pagalbą jaunuoliams norintiems planuoti savo profesinę karjerą ir sėkmingai integruotis į darbo rinką bei jaunimo emigraciją. Taip pat buvo diskutuojama apie sėkmingas grįžimo iš emigracijos istorijas ir apie dideles galimybes realizuoti save čia, niekur neišvykus.

Mokiniai kalbėjo, kad jaunimą važiuoti dirbti į užsienį labiausiai vilioja galimybė užsidirbti didesnį atlyginimą, nes jie gimtinėje nemato jokios ateities, bet taip pat jie mano, kad atlyginimų dydis nėra lemiamas veiksnys. Nemaža dalis moksleivių užsienį mato kaip galimybę plėsti savo pasaulėžiūrą, įgyti naujų potyrių.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions