BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

UTVM mokinys - konkurso "Kita forma" nugalėtojas

Jau šeštus metus vyksta konkursas „Kita forma“, kurio tikslas skatinti aplinkosauginį švietimą kaip darnaus vystymosi sudedamąją dalį, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, įgūdžius vaikams ir jaunimui, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines problemas, vartotojiškumo pasekmes ir alternatyvas,  teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui – mažinant nereikalingų daiktų kiekį savo buityje. Šiam konkursui Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys Lukas Širka padarė  metalinę poilsio kėdę, mokinį konsultavo profesijos mokytojas Algis Čėsna.

Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas yra pagamintas iš keturkampio metalo vamzdžio, porankiams panaudotas 1,5 cm apvalus vamzdis. Kėdė spyruokliuoja, nes sėdimąją dalį laiko įmontuota amortizatoriaus spyruoklė. Šiame darbe panaudotos medžiagos būtų išmestos ar išvežtos į metalo supirktuvę kaip nereikalingos, tačiau dabar turime daiktą, kuris gali būti panaudotas kaip lauko interjero detalė. Sudėjus kelias tokias kėdes - galime turėti ir laisvalaikio suoliuką.

Pirmame konkurso etape dalyvavo 300 darbų, į antrąjį pateko tik 100. Luko darbas įveikė pirmąjį etapą ir komisijos sprendimu pateko į parodą, kuri dvi savaites vyko Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Lapkričio 17 d. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko baigiamasis konkuso „Kita forma“ festivalis į kurį buvo pakviestas ir Lukas. Šią dieną buvo konkursui pateiktus darbus vertino  VšĮ „RV Agentūra“ sudaryta komisija pagal pateiktus kriterijus: idėjos originalumą ir išskirtinumą, darbo novatoriškumą, jo išskirtinumą analogų tarpe, darbo išbaigtumą bei  praktinį pritaikymą.

Luko darbas pelnė nugalėtojo vardą 9-12 klasių mokinių tarpe ir buvo apdovanotas konkurso remėjų dovanomis – 250 eurų vertės čekiu, „Galvosūkių pasaulio“ prizu bei  interaktyviu diplomu, kurį sukūrė Simas Sonkinas kartu "Commune DIY". Commune DIY - pirmosios riedlenčių perdirbimo dirbtuvės Lietuvoje, iš lūžusių ir netinkamų pirminę savo paskirtį atlikti riedlenčių gaminančios unikalius ir tvarius produktus.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions